Sanat Kumara

Sąmonės vibracijų persipynimas

Gyvenimas sukasi amžinybėje. Kiekvienas įsikūnijimas atneša sielai ir dvasiai tam tikrą patirtį. Kiekvienas įsikūnijimas turi savo užduotis, savo skleidžiamų idėjų virpesius. Jeigu šiandieną tavasis Aš tebėra tylus ir ramus, tai nereiškia, kad nesiruošia didžiajam savo žygiui. Kiekvienos sielos išraiška atsispindi besąlyginės meilės jausmo išskleidimu, o kiekvienos dvasios išraiška pasižymi žinojimu kaip reikia elgtis, kada ir ką kalbėti, kaip bendrauti ir kokias idėjas skleisti. Jūs visi žengiate savo gyvenimo keliu su savo idėjomis, su savo užduotimis. Gyvenimas Žemėje pasireiškia tam tikru monotoniškumu. Žemė apie savo ašį sukasi pamažu ir tai sudaro sąlygas ramiam ir tolygiam virsmui.  Jūsų sielos norėtų skleistis greičiau, energingiau. Jos norėtų išspinduliuoti didesnį kiekį savo jėgos, bet inertiškumas to neleidžia. Atėjusi į Žemę, siela palaipsniui susipažįsta su ta aplinka, kurioje dabar yra ir derina vibracijas aplinkos su jos siekiais. Jūsų kiekviena mintis išspinduliuoja tam tikro dažnio virpesius. Jūsų kiekviena emocija ir kiekvienas ketinimas suformuoja tam tikras vibracijas. Visa erdvė vibruoja, vibracijų dažniai persipina vienas per kitą, sąveikauja, traukia, stumia ir t.t. Fizikinius dėsnius paliksim aiškinti fizikams ir metafizikams, o patys grįžkime prie esminių dalykų, kuriuos turi suprasti kiekvienas žmogus ir tuo vadovautis savo gyvenime. Pažanga reikalauja tam tikro žinojimo ir jeigu jūs siekiate visuminės pažangos, tai palaipsniui kreipsime mintis tam tikra linkme. Kiekvienas žmogus kuria savo pasaulį. Nors pasaulis labai inertiškas ir jį keisti sudėtinga, vis tik pokytis nuolat vyksta. Ir kai ruošiamasi giluminiam pokyčiui, tai ta inercija dar labiau veikia ir dar sunkiau yra ištransliuoti naujas idėjas. Jūs mokėtės pažinti save, mokėtės valdyti save ir suvokiate, kad jūsų žemiškajame pasaulyje vyrauja tam tikri dėsniai, kurie vis tik valdo jūsų gyvenimą. Jūs suvokėte, kad pokytis įmanomas tik tada, kai patys keičiatės. Jūs esate tas epicentras, kuris sukuria srautus per visas dimensijas. Žmogaus kuriamos idėjos, skleidžiami jausmai tarsi sūkurys išsuka energijas per visus subtiliuosius planus ir tas sūkurys tiek įneša žemiškos jėgos srautus į subtiliąją erdvę, tiek iš tos erdvės parsineša idėjas į savo žemiškąjį planą. Kiekvienas žmogus išsuka savo energetinį srautą ir nuo to srauto galios priklauso, kokie gebėjimai ryškėja žmoguje.

 Grįžkime į pradžią. Viskas vibruoja: kiekviena mintis, kiekvienas jausmas, kiekvienas sąmoningas ar nesąmoningas veiksmas. Tai sukuria energinį lauką su tam tikru energinių dalelyčių sukimosi greičiu. Tos dalelytės susilieja su informaciniu lauku į kurį jos patenka. Jeigu savo sąmoningais pasirinkimais pakeliate savo vibracijų dažnį, tai jūsų energinis laukas pajėgia įeiti į sielos planą. Jūs apčiuopiate savo sielos užduotis neiškreipdami esmės. Jūs atsiveriate žinojimui, ką siela yra numačiusi veikti. Tame plane jūs pasikraunate sielos energinio lauko virpesiais ir grįžę į Žemę gebate išskleisti daugiau gėrio, supratimo, atjautos, tolerancijos. Sielos pasaulis, tai džiaugsmo pasaulis. Pasaulis, kuriame vibruoja didesnis savęs suvokimas, galingesni meilės srautai. Susilieję su sielos pasauliu, savo gyvenimą pasukate ta linkme, kai norite gerovės visiems, kai jūsų širdis prisipildo begalinės meilės jausmu ir gerumu. Sielos pasaulis kupinas supratingumo, ramybės, džiaugsmo ir ieškojimų. Kiekviena siela nori save išreikšti materijoje. Jos siekia išjausti stiprius virpesius, kurie juntami tik materijoje.

Ką reikia žmogui žinoti apie savo sielą? Pirmiausia tai, kad siela ir dvasia (esybė) tai jo dalis, kaip rankos ar širdis yra jo dalys, kurios negali egzistuoti atskirai. Turite apjungti savyje tas dalis, turite jas išjausti. Žemiškoji sąmonė vibruoja labai siaurame suvokimo diapazone, bet jūs esate tie, kurie galite tą diapazoną pakeisti. Norisi, kad išsuktumėte tokį savo energinį srautą, kuris pajėgtų apglėbti sielos energinį lauką ir galėtų sielos virpesiai lengvai įsitvirtinti žemiškajame plane. Todėl pirmoji užduotis, kurią ir norėtųsi, kad įgyvendintumėte: savo energinio lauko virpesių pakėlimas į tokį lygį, kuriame galėtumėte susilieti su sielos energiniu lauku ir kai tų dviejų pasaulių energiniai laukai susilies, susilies ir tų dviejų pasaulių sąmonė. Suvokimo diapazonas prasiplės. Jeigu atsveria sielos sąmonė, vadinasi jūs save sugebate matyti ne vien iš asmeninių savo norų ir gebėjimų pozicijų, bet sugebate įvertinti ir savo gyvenimą iš sielos pozicijų. Sugebate matyti save bendrame žmonijos virsmo plane. Nebėra tiek svarbu asmeniniai pasiekimai, kiek svarbūs tampa bendri žmonijos pasiekimai. Jūs suvokiate ir apčiuopiate kokie planai buvo numatyti sielos gyvenimuose ir matote kaip tie planai įgyvendinami ar ne įgyvendinami žemiškajame plane. Jūs aiškiai suvokiate savo suvokimo spragas, matote kaip toli nuklydote nuo esminių siekių, matote savo veiksmų pasekmes ne vien tik žemiškojo plano aspektu, bet ir sielos plano aspektu. Atsiveria kitoks vertinimas savo gyvenimo. Atsiveria suvokimas dėl ko siela atėjo į Žemę ir ateina suvokimas ar tuos siekius pavyksta įgyvendinti. Perkeliate savo dėmesį nuo asmeninio gyvenimo ir asmeninių norų iki sielos tikslų. Jūs pradedate suvokti, kad siela, ateidama į Žemę, turėjo konkrečias užduotis ir jų neįvykdžius sielos paskirtis neatsiskleidžia. Įsikūnijimas palieka bereikšmis, nes nepadaryti sielos siekti įgyvendinti darbai.

Siela atspindi aukštesniojo plano užduotis, jas suvokti, išgryninti net pačiai sielai yra sudėtinga, bet pasiremdami žemiškąja patirtimi, ji gali save pripildyti gerosios energijos kiekiu, kad galėtų sukurti energinį sūkurį, kuris leistų sielos plano vibracijoms susilieti su dvasios plano vibracijoms ir dvasios sąmonė susilietų su sielos sąmone. O kadangi sielos sąmonė jau susiliejusi su žemiškąją sąmone, tai dvasios plano sąmonė įsitvirtina žemiškajame plane. Atsiranda suvokimas ne tik sielos planų, bet ir dvasios planų. Vadinasi, reikalinga patraukti savo žvilgsnį nuo asmeninių siekių į sielos siekius, bet kartu reikia atsižvelgti į dvasios planus. O Dvasia reiškiasi jau trijuose lygmenyse. Dvasios, sielos, žmogaus. Ji ne tik persipina per tuos planus, bet dvasios sąmonė veikia ir savame lygmenyje, kaip individualybė. Ir jeigu žmogaus sąmonė susilieja su sielos ir dvasios sąmone, žmogus pradeda suvokti savo priklausomybę bendrajai erdvei. Priklausomybę subtiliajam pasauliui. Sąmonė įsitvirtina visuose planuose ir žemiškoji sąmonė pajėgia save išjausti visuose planuose. Pradeda išjausti save žemiškajame plane, sielos plane ir dvasios plane. Žmogus pradeda suvokti savo išraiškos galimybes visuose planuose. Jūs dažnai neaprėpiate į visumą visko, kas vyksta aplink jus žemiškajame plane, o čia jau reikės suvokti ne tik visus įvykius žemiškajame plane, bet suvokti koks gyvenimas vyksta sielos plane, kaip jis tiesiogiai įtakoja žmogaus gyvenimą ir kaip žmogus įtakoja sielos gyvenimą, kartu jūs turėsite išjausti koks yra dvasios pasaulis ir koks gyvenimas yra tame lygmenyje. Kiekvienas žmogus į tuos planus galės įeiti tiek, kiek leis jo  kūnų virpesių dažnis susilieti su aukštesnio plano virpesių dažniu. O susiliejus virpesiams, jūsų sąmonė tarsi ryškinimo foto juostoje išryškins to pasaulio vaizdus. Tie pasauliai yra begaliniai. Taip, kaip tu, pavyzdžiui, nežinai kaip tiksliai gyvena Saudo Arabijos gyventojai, nes toje šalyje nebuvai ir nieko apie juos neskaitei, taip tu nesuvoksi viso sielos pasaulio ar viso dvasios pasaulio. Nes ten begalinės erdvės ir begaliniai žinojimai. Tiesiog protas nėra pajėgus aprėpti visko. Bet šio laikotarpio užduotys yra ne viską aprėpti, o pakelti savo žemiškojo plano vibracijas taip, kad jūsų sąmonė galėtų susilieti su sielos sąmone, o vėliau ir su dvasios sąmone. Pamažu atskleisime žinojimą, koks tas pasaulis yra. Ir kaip visados, kai dirbama per šį informacinį kanalą, visos žinios turi būti suprastos, išjaustos ir negali likti tik teorija. Teorijos galite pasiskaityti pačios geriausios ir tai galite daryti dėl bendro suvokimo, bet reikalinga praktika. Kaip vyks virsmas ir pokytis, jei nebus siekiama praktikos?

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *