Sanat Kumara

Privalu priimti mokymą

Mokymas. Erdvė suformuota taip, kad joje galėtų egzistuoti daugelio lygmenų sąmoninga gyvybė. Ši sąmoninga gyvybė palaiko, paremia, papildo viena kitą. Gyvybė būna materiali (matoma) ir nemateriali (nematoma). Tiek viena, tiek kita yra labai tarpusavyje susijusi. Žmogui visados lengviau suvokti tai, ką jis gali apčiuopti, pamatyti, užuosti. Jis naudojasi savo jutiminiais organais ir taip įvertina savo aplinką. Savo erdvę. Dabar laikas erdvę priimti tokią, kokia ji yra. Ir tam laikas išugdyti vidinį pajautimą, vidinį žinojimą. Dievo nematai, bet tiki, kad jis yra ir pasitiki juo. Taip reikalinga priimti ir pažinti nematomąjį pasaulį. Dabar prasideda laikotarpis, kai subtilusis pasaulis atsivers pažinimui. Ne jis žemės ir derinsis prie žmonių, o žmogaus sąmoningumas kils ir galės pajusti daugiau nei tik regimą pasaulį. Atsipalaiduokite. Nurimkite. Įtampos negali būti. Nes bet kokia įtampa suvaržo energetiką. Net ir ta įtampa, kuri, atrodo, skatintų pažinimą. Vidinis gyvenimo džiaugsmas. Išskleiskite jį savo širdyje. Mylėkite savo gyvenimą – tai vis kartojame, nes būtent tai padeda pakelti vibracijas, būtent tai padeda žmogui pajusti neregimą pasaulį.

Ateina laikas naujam mokymui. Šie mokymai žmonijai yra nuolat duodami. Tik vieni iš jų rimčiau priimami, kiti paprasčiau. Vieni išlieka amžiams, kiti išnyksta, tarsi išsitrina. Tai priklauso tiek nuo naujojo mokymo reikalingumo, tiek nuo informacijos priėmėjo imlumo. Kuo teisingesnė informacija priimta – tuo šis mokymas išlieka ilgiau. Kristaus mokymas išliko amžiams. Nes jis ypatingai švariai priėmė dieviškąją energiją ir išmintį į savo kūną. Buvo daug nuostabių mokytojų, filosofų, kurie priėmė mokymą. Vieni jį pristatė, kaip savo mokymą, savo teoriją, kiti iš karto įvardijo žinių skleidėją. Šiuo metu mėginama suformuoti tokį pralaidumą, kad informacija išliktų ilgam. Vadinasi, atsakomybė už darbą, už pastangas – didėja. Mokymo esmė – žmogaus prisitaikymas gyventi naujoje erdvėje. Kaip supratote, stebuklo nebus. Neįvyks tiesioginis perėjimas iš dabartinio gyvenimo į Aukso amžiaus gyvenimą. Tą „perėjimą“ vystysite jūs, čia ir dabar. Tik jūs, su savo aiškia sąmone, vykdysite perėjimą iš senų įpročių ir senų tiesų pasaulio į naująjį pasaulį. Energiniame lygmenyje – tie pasauliai susikirto, susiliejo, vadinasi, žmonija niekur nedings, nors ir kaip ignoruotų pokyčių svarbą – jie būtini. Tai išlikimo sąlyga. Derinatės prie pokyčių – puiku. Procesas vyksta. Kasdien, jūs priimate naują informaciją, ją apmąstote, gal atmetate, gal priimate – bet procesas vyksta. Jūs derinatės prie pokyčių. Šiandieną tai pagrindinis darbas, kurio reikalaujame iš jūsų: prisiderinkite prie pokyčių, būkite atviri naujumui. Nekreipiant dėmesio į tai, ar jums viskas aišku, ar turite daug klausimų. Būkite atviri naujiems potyriams, pokyčiams.

Matote, jūs patys negalite suformuoti Tiesos. Nes bet kokiu atveju – jūs formuojate iliuziją. Tiesą galima tik pažinti. O kaip ją galima pažinti? Neišmąstant savo tiesų, o tiesiog atsiveriant naujiems potyriams, naujoms idėjoms, naujoms mintims. Juo būsite atviresni, juo labiau pasitikėsite Dievu – tuo daugiau galėsite priimti žinių. Nuo čia ir prasideda Mokymas. Tai nebus sudėtingas informacijos perdavimas – kurią reikėtų rimtai analizuoti, kurti draugijas ir t.t. Ne. Mokymas eis per kiekvieną atsiveriantį žmogų. Per kiekvieno žmogaus vidinį pasaulį. Žinoma, žinios yra ir bus reikalingos, bet pokytis turi būti. O kas yra pokytis? Tai konkretaus žmogaus nauji išgyvenimai, naujai priimami sprendimai. Šis mokymas nebus skirtas grupelei žmonių. Šis mokymas lies visus. Nes virsmas liečia visą žmoniją. Visą, be išimties. Todėl, kas skaitote laiškus, įsidėmėkite: Mokymas skirtas (ir privalomas) kiekvienam. Gal būt, jums užkliūva žodžiai „privalu“, „privalomas“. Norint išlikti – privalu atsiverti pokyčiui. Jei tu neišliksi, kitas neišliks – civilizacija žlunga. To niekas nenori. Civilizacija privalo išsaugoti save ir tai, ką gero ji sukūrė, todėl privalu priimti mokymą. Kas mano, kad tai neprivalu  – tai jis netiki Dievo planu, tai jis save laiko aukščiau  už Kūrėją. Vadinasi jo ego labai didelis. Ir nemanykite, kad turėdami ego, galite ramiai gyventi ir numirti su idėja „po manęs nors ir tvanas“. Ne. Laikas yra stabdomas. Čia ir dabar atsakote už kiekvieną savo mintį, už kiekvieną veiksmą. Tiek gerą, tiek egoistinę. Jūs turite laisvą valią kaip formuoti išorinę veiklą, bet gyvenimo idėją turite suprasti ir turite jos laikytis. Gali rinktis gyventi šeimoje ar būti vienišu. Būti gydytoju ar politiku, keliaut po pasaulį ar dirbti žemės ūkyje. Turite laisvą valią išreikšti savo veiklą išoriniame pasaulyje. Bet vidinis pasaulis turi atsiverti Mokymui. Vidinis pasaulis turi būti atviras naujumui ir tą naujumą išskleisti bet kokioje savo kasdienėje veikloje.

Tikriausiai supratote, kur gali pasireikšti jūsų laisva valia, o kur privalu priimti nurodymus. Mes nediktuojame sąlygų. Mes atskleidžiame Tiesą. O norint ją suvokti, turite atsiverti Mokymui. Kaip pirmokas išmoks skaityti, jei neatsivers mokytojui, jeigu jis nesupras, kad privalu išmokti raides. Toks gyvenimo dėsnis. Skaityt ir rašyt išmokti privalo kiekvienas žmogus, nes tai jo išlikimo sąlyga. Norint išlikti Bendrojoje erdvėje yra privalu įsiklausyti į Mokytojo žodžius. Mokytojui ne taip svarbu ar tu priimsi tą mokymą ar ne. Bet tau turi būti labai svarbu priimti tą mokymą. Nes tu esi žmogus, turi pereiti gyvenimo mokyklą. Čia išmoksti tam tikras pamokas. Jeigu anksčiau mokymosi kursas ir nebuvo labai įtemptas, tai dabar jis labai suaktyvėjo. Nuolat eina bangos tam tikrų žinių atskleidimui žmonėms. Čia tam, kad jų sąmonė sugebėtų priimti ir įtvirtinti žinias. Dabar mokymas suaktyvuotas. Mokymas turi eiti per kiekvieno žmogaus širdį ir protą. Nesvarbu, kad pojūčiai skirtingi, suvokimas skirtingas. Tiesa yra įvairi. Vieniems ji atsiskleis vienu kampu, kitiems – kitu kampu. Tai priklauso nuo daugelio energinių dalykų. Todėl tolerancija ir pagarba – privalu išlaikyti.

Absoliučios tiesos žmogus nėra pajėgus suvokti. Kol kas jo struktūra to neleidžia. Bet, laikui einant, vibracijos keisis, struktūra keisis, atsivėrimas žinioms keisis. Daug kas pasikeis, tik mes dar neprognozuojame kaip ir kada. Dievas sukūrė žmoniją, kad jis nuolatos proporcingai augtų, tobulėtų. Bet istorija sako ką kitą. Civilizacijos žlunga. Todėl, prognozuoti jūsų civilizacijos ateities nenorime ir negalime. Tikimės, kad išgirsite mūsų Mokymą ir sugebėsite nesusinaikinti, o sėkmingai formuosite ir išgyvensite nuostabią ateitį.  Ateitis – tai rytojaus diena ir tu turėsi išgyventi.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *