Sanat Kumara

Sanat Kumaros pranešimas ašrame

    Aš, Sanat Kumara, apgaubiu jus savo meile, savo džiaugsmu, savo lūkesčiais. Džiaugiuosi, kad grįžtat, grįžtat čia – ir pavargę, ir pailsėję, bet grįžtat pasiruošę naujam darbo etapui. Šiandieną aš jus pripildysiu savo šviesa, savo meilės energija. Man reikia, kad jūs priimtumėt mane į savo širdį čia ir dabar. Aš esu čia – aš esu sukoncentravęs savo dėmesį į jūsų ašramą. Aš leidžiu spindulius į kiekvieno jūsų širdį, į kiekvieno jūsų energetinį lauką. Aš gydau jus. Aš valau jus. Aš skatinu atsiverti jūsų žinojimui, jūsų vidiniam pajautimui. Aš dirbu su kiekvieno jūsų struktūra individualiai, nors jūsų yra būrys. Su kiekvienu individualiai aš nustatau, ką reikia pataisyt pas jus, pastiprint ar susilpnint, ką reikia atstatyt. Tiesiog kiekvienas įeikit į save. Savyje pajuskit mano šilumą ir mano globą… Jūs užaugot tiek, kad galime dirbti kartu ir dėl kitų, kitų žmonių, dėl informacijos sklaidos apie subtilųjį pasaulį. Dėl to, kad kiti žmonės jus mylėtų, pažintų ir norėtų eiti kartu su jumis. Laiškuose kalbama apie jūsų žemesniosios sąmonės susijungimą su aukštesniąja sąmone – tai yra individualus jūsų darbas. Bet čia, ašrame, nebėra individualumo – čia formuojama ašramo sąmonė. Ašramo sąmonė – tai yra jūsų sąmonė, susiliejusi su Mokytojų sąmone. Įsivaizduokite savo ašramą, kaip didelį energinį kamuolį – jis turi tam tikras savo ribas. Įėję į šią teritoriją, prasidėjus seansui, jūs įsiliejate į bendrą ašramo sąmonę. Individualumo, šiuo atveju, nebėra – jūs dirbat bendrai, bendram tikslui. Čia pasijungia Mokytojai ir jūsų sąmonė, jūsų žemesnioji sąmonė, susilieja su Mokytojų aukštesniąja sąmone. Tai yra taškas jūsų kolektyvinei sąmonei, kuris skleidžia kitas vibracijas, nei visa kolektyvinė sąmonė. Ir yra reikalinga, kad sugebėtumėt tą tašką išlaikyti – stiprų, tvirtą. Ir kad čia atvykę žmonės galėtų pasisemti jėgos, vidinės jėgos, nes čia visados egzistuos ašramo sąmonė – bendroji jūsų ir mūsų sąmonė. Čia atėjęs žmogus įeis į kitą erdvę, vadinasi, ir išsineš iš šios erdvės pokytį – pokytį savo gyvenimui. Juo jūs būsit stipresni, juo daugiau į savo žemesniąją sąmonę įleisit Mokytojų sąmonę – vadinasi, labiau priderinsit tas aukštas vibracijas prie žemiškojo plano. Ir tas sąskambis pasieks kitą žmogų – pasieks jo širdį, jo protą. Ašramo sąmonė plėsis ten, kur jūs būsit. Todėl buvo prašyta, kad suformuotumėt savo ašramus kituose miestuose, nes ta ašramo sąmonė turi plėstis į kitus miestus, kitus taškus, kad ji stiprėtų, augtų, ir mes galėtume saugioje zonoje dirbti su jumis. Ašramas, kad ir kur jis būtų, suteikia mums saugų priėjimą prie žmogaus. Net ir tada, kai susitinki su skaitytojais, susirenka būrys žmonių – automatiškai susiformuoja ašramo sąmonė ir mums yra lengva ir paprasta bendrauti su tais žmonėmis.

Tai kokie tie procesai vyks ir kaip juos reikia išgyventi teisingai? Pirmiausia, jūs turite pagrindą, turite laiškus – ir tuos laiškus reikia pradėti analizuoti: labai atsakingai, labai rimtai. Tuos laiškus reikia suvokti, įgyvendinti. Ir tada jūs po truputėlį atsiverite, tiesiog atsivers jums vis gilesnis pajautimas mūsų pasaulio. Ir kai tai lengvai ir paprastai priims jūsų žemiškoji sąmonė, mes turėsime galimybę kitaip bendrauti. Šiandieną yra pasiekimas toks, kad aš, Sanat Kumara, šiuo momentu, šią akimirką, einu prie kiekvieno iš jūsų ir apkabinu. Mano energetika tiek gali susikoncentruoti, kad aš galiu apkabinti kiekvieną iš jūsų. Pajauskite mane – aš apkabinu kiekvieną iš jūsų individualiai. Apkabinu, dovanoju savo stiprybę, suteikiu jums gyvybinės energijos. Suteikiu energijos, kuri skleistųsi per jūsų visas čakras, ir jūs galėtumėte tobulėti: suprasti giliau, pajausti plačiau. Priimkit mano apkabinimą – atverkit plačiai savo širdį ir priimkit mano spindulius, mano meilę, mano palaiminimą jums. Raskite teisingą savo gyvenimo kelią, nepavarkit ieškojimuose, nenusivilkit, nesuvokdami kažko. Viskas bus paduota savo laiku – pasitikėkit mūsų vedimu, pasitikėkit manimi, mano širdimi. Bet kokias abejones ištrinkit iš savo širdies, iš savo minčių. Dabar pat – atsilaisvinkit ir patikėkit. Aš džiaugiuosi, galėdamas vesti jus jūsų individualiu keliu į bendrą kelią. Nepamirškit: kai ateinate į ašramą, jūs dirbat vardan kitų, drauge su kitais. Bet dvasinis tobulėjimas vyksta individualiai – per jūsų pažinimą, per jūsų pastangas. Ir kad ir kokie skirtingi jūsų keliai, mes visada sueiname į vieną tašką – į šviesos skleidimo tašką, į suvokimo praplėtimo tašką. Palaikykite vienas kitą šiame žemiškajame plane, o aukštesniajame plane aš jus palaikau. Ir, jeigu pasitikėsit manim, jeigu šio ašramo sąmonė pakels savo vibracijas, bus atverta daug informacijos: tiek apie jus pačius, tiek apie pasaulius, tiek apie jūsų Žemę ir jūsų Visatą. Daug informacijos. Tik suvokit viena: paduot mes galime pačią įvairiausią informaciją, bet priimt galit tiek, kiek galit. Todėl tvarkingai ir ramiai eikit į priekį, nuosekliai, pamažu dirbkit su savim, kad galėtumėt vis daugiau ir daugiau suvokti, kad mūsų tariamas žodis jums būtų suprantamas – ne pagal žemiškąją sąmonę, o pagal jūsų aukštesniąją sąmonę. Atsiverkit savo aukštesniajai sąmonei. Viešpats Maitrėja davė papildomą jėgą, energiją sapnų metu. Naudokit tą laiką: paprašykit, kad jūsų aukštesnioji sąmonė galėtų dažniau jus aplankyti – net ir tame miego laikotarpyje. Jūsų pasaulis keičiasi. Galbūt tas žodis jau truputėlį ir nusibodo, bet tai, koks jūsų pasaulis buvo prieš porą metų ir koks jis bus po poros metų – tai labai labai skirtingi dalykai. Ir jeigu šiandieną, tarsi stebuklą, sakom „jūsų pasaulis keisis“, tai iš tikrųjų kasdienybė. Jūs įeisit į naujas vibracijas, į naują suvokimą. Ir jūsų pasaulis, nori nenori pasikeis: jūs toliau gyvensit Žemėj, bendrausit su žmonėmis, dirbsit savo darbus, bet supratimas ir suvokimas viso to bus kitoks, nei lig šiol kad būdavo. Todėl reikia labai tvirto ir aiškaus jūsų proto, reikia, kad jūs viską ramiai priimtumėt, nebebūtų vidinių prieštaravimų. Tos žinios, kurios ateina, turi jėgą, turi tam tikro, šiandien tariamo stebuklo, galią – galit neatlaikyti, tai žinodami, tai suvokdami. Todėl yra reikalingas jūsų protas, ramus, darnus kasdienybės gyvenimas, ramus įsitvirtinimas Žemėje ir suvokimas, kad atveriat vartus į subtilųjį pasaulį ne tik sau, bet ir visai žmonijai – jūs tarsi tiltas, kurį statote ir kuriuo galės eiti milijonai žmonių. Jūs atveriate begalinį srautą iš Žemės į subtilųjį pasaulį – jūs esate mažas taškelis, bet galinga jėga, formuojati galingą tiltą iš vieno pasaulio į kitą pasaulį. Kitiems bus daug lengviau eiti tuo suformuotu tiesiu, tvirtu tiltu. Ir viskas priklauso nuo jūsų ašramo sąmonės galingumo, nuo ašramo sąmonės gebėjimo suformuoti tiltą iš vien taško į kitą. Nes tiltą į jus mes galime suformuoti bet kada, nors vienam žmogui esant, ieškant šviesos. O tiltą iš Žemės į subtilųjį pasaulį galit formuoti tik jūs – tik jūs, keisdamiesi, tik jūs, siekdami priimti pokytį, siekdami suderinti vibracijas, susiderinti ir pakelti tas vibracijas. Logiškai sakant, ne ypatingai daug ir reikalaujama – tik tolygiai eiti į priekį, tolygiai prisižiūrėti savo energetinį lauką ir skleisti tą šviesą, kurią pajėgiate išskleisti šią akimirką. Ir tiltas statysis – tas tiltas nuo žemiškojo plano iki aukštesniosios sąmonės plano. Kolektyvinė sąmonė keisis, lūžinės ir įsitvirtins naujas gyvenimo būdas, naujas suvokimas, kaip žmogus turi gyventi, kaip žmonės turi gyventi. Paprastais mažais žingsneliais eisime į priekį, todėl nebus jokio ypatingo blaškymosi, jokios ypatingos veiklos – reikalingas subtilus buvimas savyje, gebėjimas atsiverti, šiuo atveju, mano sąmonei, gebėjimas atsiverti Mokytojų sąmonei. Ir stiprinti ašramo sąmonę, stiprinti savo individualios šventovės sąmonę – tam, kad tas tiltas tvirtėtų ir juo eitų kiti. Ateikit į ašramą, pasiruošę tyliai ir ramiai priimti Mokytojų sąmonę – tai pats didžiausias ir sudėtingiausias šiuo metu darbas. Kai jūs esat pusiau miego būsenoje – iš tiesų, tai yra puiku, bet norisi, kad jūs ir girdėtumėt, ir suprastumėt, bet jokiu būdu nesinori, kad jūsų mintyse šmėžuotų kasdienybės rūpesčiai – viską palikit už ašramo durų, bet kurią savo gyvenimo problemą palikit už ašramo durų – čia kita erdvė, kiti siekiai, kitos pamokos. Aš kalbu ilgai, gal jau ir nuobodžiai, bet tik tam, kad aš su jumis dirbu ir reikia išlaikyti jūsų ramybės būseną, kaip galima ilgiau. Aš esu tas, kuris formuoju pirminę jūsų tilto pakopą ir siekiu, kad įsitvirtintų geri pamatai šiame darbo procese. Būkite palaiminti. Tvirtybės jums visiems. Nuosekliai ir pamažu eikite į priekį. Mėginkit vykdyti nurodymus, kuriuos gaunate laiškuose, naudokitės šaukiniais, naudokitės maldomis ir rožiniais, suteikite jiems savo galią. Juo daugiau juos kartosite – juo didesnė jėga įsitvirtins tuose žodžiuose. Ir kai kitas žmogus kalbės, jis gaus rimtesnę pagalbą, kai jam reikės pagalbos. Aš susilieju su jumis. Aš noriu, kad jūs akimirką mane pajaustumėt. Noriu, kad įvyktų pokytis jūsų fizinio kūno energetikoje. Noriu apvalyti jūsų emocijas ir mintis. Išeikit į naują dieną su ramybe širdy, su džiaugsmu širdy, su žodžiais: šlovinu gyvenimą, kurį tu man dovanojai. Išsaugokit pozityvumą ir džiaugsmą, leiskit tvirtėt ašramui, ašramo sąmonei čia ir jūsų širdyse. Štai taip prasideda darbas. Kitą sekmadienį vėl jūsų lauksiu čia – ateikit nurimę ir mylintys gyvenimą. O dabar pabūkit tyloje…

(p.s. skaitykite šiuos pranešimus, tarsi būtumėte kartu mūsų ašrame. Violeta)

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *