Sanat Kumara

Subtilusis pasaulis – tai mūsų realybės dalis

Žmogaus protas dažnai paneigia subtilųjį pasaulį. Bet jeigu jis jį pažintų kitaip ir suvoktų jį naujai – gal tada nebūtų tikslo jo paneigti. Juk religiniai mokymai labai mažai pasakojo apie subtilųjį pasaulį ir, dažniausiai, kalbėjo gąsdinančiai. Žmonėse gyvas prisiminimas apie pačias įvairiausias būtybes, kurios sukelia tik baimę, įtampą. Tik angelai buvo apibūdinami gerai. Taigi, norint susipažinti su subtiliuoju pasauliu, pirmiausia, reikia pasižiūrėti, kokios mintys apie tą pasaulį jumyse yra gajos. Kas slypi jūsų pasąmonėje? Bijote mirusių žmonių sielų? Bijote astralinio pasaulio gyventojų? O ar tikrai tai egzistuoja? Ar manote, kad egzistuoja pragaras? O gal galėtumėte manyti kitaip ir priimti idėją, kad pragaro tikrai nėra. Kad tai senovės žmonių sukurtos idėjos, kad galėtų pagąsdinti kitus žmones, ypač vaikus ir silpnesniuosius? Šiandieną jūs esate mąstantys, tai ar ne laikas, prieš atmetant mintį, jog nėra subtiliojo pasaulio, panaikinti savo vidines baimes, susietas su idėjomis apie pragarą ir kitas baisybes? Tiems, kas vis dar abejoja dėl pragaro egzistavimo  ar dėl kitų blogų nematerialaus pasaulio dalykų, galiu pasakyti viena: apie ką mąstote, tas ir gyva jūsų gyvenime. Net jeigu jūs savo mintį kažkur paslepiate, tarkime, savo pasąmonėje, vis tiek tai egzistuoja jūsų minčių lauke, vadinasi ir jūsų pasaulyje. Ir jeigu labai bijosite pragaro, tai po mirties pakliūsite į savo baimės minčių lauką ir tikrai bus sunku iš jo ištrūkti.

Viskas yra tik mintis, viskas yra tik energija. Mintimis viską sukuriate ir viską galite pakeisti. Kolektyvinėje sąmonėje buvo įsitvirtinusios neteisingos nuostatos apie subtilųjį pasaulį, todėl pažangesnis žmogus, mąstantis žmogus, atmesdamas tas neteisingas nuostatas, atmetė ir bet kokią idėją apie subtiliojo pasaulio egzistavimą. Dvasiniuose mokymuose taip pat yra labai daug įvairios informacijos apie subtilųjį pasaulį, bet ne viskas atitinka tam tikrą tikrovę.
Apie ką aš noriu pakalbėti? Praėjusiame laiške paminėjau, kaip keitėsi jūsų požiūris į save, keičiantis jūsų sąmonei, įsisukant vis aukštesnei čakrai (energiniam sūkuriui). Jeigu keičiasi žmogaus suvokimas, vadinasi, keičiasi suvokimas ne tik apie žemiškus reikalus, bet ir apie subtilųjį pasaulį. Norisi jums duoti naujas žinias apie subtilųjį pasaulį. Pirmiausia tam, kad jo neatmestumėte kaip neegzistuojančio ir kad giliai iš savo pasąmonės išvalytumėte senus siaubingus įsitikinimus.

Nereikėtų subtiliojo pasaulio atskirti kaip atskiro pasaulio. Jis tiesiog yra kaip nelabai suvokta jūsų gyvenimo realybė. Jūsų žemiškas pasaulis yra tik dalis jūsų gyvenimo, jūsų pasaulio ir tai, kas yra neregima, visur ir visados įsipina į jūsų žemiškąjį gyvenimą.
Taigi, pirma idėja, kurią norisi įtvirtinti jūsų naujame mąstyme: subtiliojo pasaulio, kaip atskiro pasaulio nėra. Yra bendras sąmonės laukas, kuriame išryškėja kelių lygmenų pasauliai. Jūs asmeniškai galite gyventi bet kuriame lygmenyje, net ir būdami įsikūnijime Žemėje. Todėl nereikėtų subtiliojo pasaulio įsivaizduoti kaip atskiro pasaulio. Reikia susivokti, kad visame kame egzistuoja materija ir nematerija. Jūsų mintys yra aiškus to pavyzdys. Kol žodis neištartas, mintis egzistuoja nematerijoje. Žodį ištarėte, užrašėte, kažką sukūrėte pagal tą mintį – ta mintis jau išryškėja materijoje.  Ar galite paneigti idėją, kad mintis egzistuoja nematerijoje? Negalite, nes ji nėra apčiuopiama. Ar galite paneigti idėją, kad jausmas egzistuoja nematerijoje? Juk jo taip pat negalite paliesti, apčiuopti rankomis, pamatysi ar užuosti. Vadinasi, jausmas egzistuoja nematerijoje. Jeigu mintis ir jausmas egzistuoja nematerijoje, bet yra jūsų kūrybiniai instrumentai, tai kodėl nepadarius prielaidos, kad tame neregimame lauke yra dar daugiau instrumentų,  kuriais jūs galite kurti savo gyvenimą. O ko nėra jūsų gyvenime? To, apie ką negalvojate. Mokėme apie tai, kad ten, kur sutelktas jūsų dėmesys, ten teka jūsų energija, tai materializuojasi jūsų gyvenime. Todėl, kad nesimaterializuotų blogi dalykai – negalvokite apie juos. Bet pažvelgus iš kitos pusės, jeigu jūs nežinote tam tikrų dalykų ir apie juos negalvojate – jų nėra jūsų gyvenime. Jie lieka nematomoje, nesuvoktoje jūsų gyvenimo pusėje. O kai tai pažinsite, suvoksite, įmaterinsite, tai taps jūsų naujomis galimybėmis. Ir tas subtilus pasaulis taps ne kažin kokiu pramanu ar sena tiesa, o tik nematomu pasauliu, kurį pažinę galite labai pakeisti savo gyvenseną. Galite tapti drąsūs, kūrybingi ir gebantys atsilaikyti prieš jums brukamas senas tiesas ir baimingas situacijas. Sąmoningas žmogus, suvokęs savo prigimtinę tiesą ir galimybes, bus tikrai sunkiai valdomas, nes nieko ir negalima valdyti. Galima tik bendradarbiauti ir, pasitelkus pagarbą bei toleranciją, žengti į naujas galimybes.
Tačiau mano tikslas yra pakeisti jūsų požiūrį į subtilųjį pasaulį. Suvokti jį kaip sąmonės lauką ir tai, kad jūs patys esate tik sąmonė. O kur sutelkiate savo žemišką mintį, tame sąmonės lauke jūs ir egzistuojate. Kūrėjas suteikė jums materinę galimybę sufokusuoti dėmesio energiją. O sufokusavus dėmesio energiją, idėja, užfiksuota nematerijoje, tampa materiali. Jei kam tai neaišku, pasiskaitykite savo mokslininkų pamokymus apie kvantinę fiziką ir subatominių dalelyčių atsiradimą ir judėjimą erdvėje ir laike. Nelabai lengvi tekstai? Tai skaitykite „Savęs ir Visatos pažinimo link“ knygas iš naujo, kad galėtumėte pasikeisti taip, kad šie nauji tekstai būtų lengvai suvokiami. Ir ne tik suvokiami, bet ir sudaromos sąlygos integruotis naujoms energijoms į jūsų gyvenimą.

Su meile, Sanat Kumara

Dalintis:

2 komentarai apie “Subtilusis pasaulis – tai mūsų realybės dalis”

  1. Neapsakomai geras jausmas skaitant, lyg gerčiau gaivų šaltinio vandenį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *