Sanat Kumara

Šviesos nešėjai

     Šviesos nešėjai – tai aukštesnės sąmonės skleidėjai Žemėje. Aukštesnė sąmonė – tai ne intelektas, tai gebėjimas išskleisti vidinę šviesą (išmintį), kuri persipina su jūsų meile ir gerumu. Šviesos nešėjai – tai išminties nešėjai, kurie daro įtaką visos žmonijos formuojamai kolektyvinei sąmonei. Aukštesnioji sąmonė neleis žmogui sunaikinti savęs ir visos žmonijos. Aukštesnioji sąmonė suvokia, kad ji save turi išreikšti materijoje ir jeigu jos žemesnioji sąmonė pradeda paklysti savo pasirinkimuose, tai aukštesnioji sąmonė save suaktyvina materijoje. Suaktyvina – tai reiškia, leidžia sau pasireikšti žmogaus gyvenime. Žmogaus kūnas – tai tik įrankis pasireikšti sąmonei. Ar ta sąmonė žemesnioji, ar aukštesnioji, ar aukščiausioji nesvarbu – visai sąmonei reikalingas įrankis, galintis veikti materijoje. Šiuo atveju per žmogaus kūną, jo mintis ir jausmus. Tada vyksta kūryba. Nesvarbu, kad žemesnioji sąmonė nepriima informacijos iš aukštesniosios sąmonės, vis tiek vyksta sąmonės išraiška materijoje. Bet kokia kūryba yra kūryba ir ji tenkina Aukščiausiąją jūsų dalį – dieviškąją dalį. Bet kokiu atveju jūs esate materijoje ir veikiate. Veiksmas vyksta – idėja iš aukščiausiojo lygmens nusileidžia į materiją ir ji realizuojasi. Ji gali nusileisti į bet kokią materijos formą ir visur ji realizuojasi. Šiuo metu į Žemę gali nusileisti daugiau idėjų, kurios gali realizuotis materijoje. Nuolat kalbame apie pokyčius. Tai tie pokyčiai ir reiškia, kad iš idėjų pasaulio nuleidžiamos tam tikros papildomos idėjos, kurios persmelktos aukštų vibracijų energija ir kurioms realizuotis yra reikalinga truputį aukštesnė energinė vibracija Žemėje, nei dabar ji yra. Todėl aukštesnioji sąmonė stengiasi susilieti su žmogaus žemesniąja sąmone ir perduoti  savus virpesius, kad jie įsitvirtintų materijoje. Taip į jau seniai nusistovėjusius energinius klodus yra nusodinama energija, kuri neša virsmą, kuri leidžia aukštesniajai sąmonei save išreikšti materijoje labiau. Todėl pirmiausia yra pasitelkiami šviesos nešėjai. Žmonės, kurie sugeba keisti savo požiūrį į savo gyvenimą, kurie sugeba susitapatinti su aukštesniąja sąmone ir geba per savo materialų kūną išskleisti naujas idėjas. Tai yra, geba keisti savo mintis ir įsileisti naujo pobūdžio mintis, geba suvaldyti emocijas ir pasireikšti besąlyginei meilei, geba pasirinkti prioritetus, ką svarbiausia atlikti per dieną ir per visą savo trumpą gyvenimą Žemėje. Amžinybės atžvilgiu jūsų gyvenimas Žemėje yra labai trumpas, todėl jums reikia stengtis labiau save tobulinti, save mokyti ir vis naujai save išreikšti. Sąstingis jūsų energetikoje labai greitai formuojasi, tai trukdo naujoms idėjoms tvirtintis jūsų kolektyvinėje sąmonėje. Turite prailginti savo gyvenimą Žemėje ir turite išmokti sąmoningai tą laikotarpį nugyventi.

Nesąmoningas gyvenimas – tai tik laiko švaistymas. Kas iš to, kad per tą laiką atidirbate karmą, bet jos susikuriate dar daugiau, dar didesni sąstingio blokai susiformuoja jūsų sielai. O reikėtų, kad būtų atvirkščiai, kad kiekviena išgyventa minutė būtų išjausta, suprasta ir ji priklausytų tik nuo tavo aukštesniosios valios. Aukštesnioji valia neleis pažeisti kito žmogaus valios, bet kartu neleis užsiblokuoti tavo paties žemesniajai valiai. Turite išmokti sekti savo gyvenimą, turite sąmoningai pasirinkti tam tikrus išgyvenimus. Tie išgyvenimai negali apipinti jus nevaldomomis emocijomis. Tuos išgyvenimus gali puošti įvairūs jausmai, bet jausmai turi būti tokie, kokius norite pažinti, kokius norite išskleisti. Jausmai nuo emocijų ir skiriasi tuo, kad emocijos jus užvaldo ir negalite tiesiog iš jų atitrūkti. Pykčio emocija, meilės – aistros emocija vienodai suvaržo jūsų veiksmus. Besąlyginės meilės jausmas – suteikia jėgos jūsų mintims ir veiksmams. Emocijos stabdo jūsų veiksmus, apriboja juos neapykanta, skausmu, nusivylimu, besąlyginės meilės paremti jausmai jums suteikia jėgos jūsų kūrybai.

Turite kontroliuoti mintis, žodžius, emocijas. Turite susiformuoti pozityvų požiūrį į gyvenimą ir tik šis jausmas leis jums išeiti iš emocijų blokados. Turite žinoti, kokias pasekmes formuoja jūsų tam tikri veiksmai. Ar jie griauna aplinkos vibracijas blogąja prasme, ar tik transformuoja negatyvumą į teigiamumą, į pozityvumą. Bet kokie kasdienybės veiksmai turi būti persmelkti atsakomybe ir žinojimu, kokias pasekmes savo veiksmais sukursite kitiems ir sau. Nereikia sau kurti neigiamos ateities, nereikia kurti karminių blokų ir nereikia sąmoningai kvailai elgtis. Turite valdyti savo ego norus, ego siekius. Turite suvaldyti savo susireikšminimą, ambicijas ir visus kitus ego suformuotus jausmus, kad galėtumėte pajusti vidinę laisvę ir kurti gyvenimą tokį, kokio norėtų tavo aukštesnioji sąmonė. Kol priklausai nuo savo ego, ar nuo kolektyvinės sąmonės, laisvos kūrybos nebus. Tu pataikausi sau arba kitiems, bet tai jau bus kitos valios vykdymas, ne savosios aukščiausiosios valios.

Skirkite dėmesį sau. Pamėginkite atsekti kurie veiksmai kyla iš nežinojimo kaip elgtis, iš prisirišimo prie senų tiesų, iš įtakos kitų žmonių ar tamsos egregorų. Kai pajusite vidinę laisvę, jūs visa širdimi atsiversite vidinei šviesai, jūs sieksite, kad per visus jūsų veiksmus, mintis, jausmus skleistųsi vidinė šviesa ir jūsų tyra širdis džiaugsis, kad GYVENA.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *