Sen Žermenas

Ar verta gyventi patogiai?

Žmogui būtų daug lengviau gyventi, jeigu jis gebėtų susikoncentruoti į savo auštesniosios sąmonės išmintį. Kol kas žmogui nepavyksta išlaisvinti savo sąmonės taip, kad negatyvios mintys ir jausmai jam nebekenktų ir nežemintų jo vibracijų, kartu, nemažintų ir jo galimybių. Negatyvios mintys ir negatyvūs jausmai tarsi inkaras laiko žmogų negatyvumo pasaulyje, kuriame gyventi nėra lengva. Žmogus atsiduria uždarame rate. Jis kuria negatyvias mintis, o jos sukuria negatyvią aplinką, kuri vėl paskatina atsirasti negatyvioms mintims. Reikia susikaupti ir rasti jėgų išeiti iš savo negatyvių minčių ir jausmų rato. Mintys ir jausmai yra jūsų nuosavybė. Niekas kitas jų nepakeis ir neišlaisvins nuo jų. Žinoma, kiti žmonės gali suteikti pagalbą, parodyti kryptį, net apvalyti tam tikrus blokus, bet jeigu nebus įpročio negyventi su negatyviomis mintimis ir negatyviais jausmais, tai ta pagalba neturės jokios įtakos jūsų gyvenimui.

Nėra stebuklingo vaisto, kuris padėtų neturėti negatyvių minčių. Tai galite padaryti tik jūs su savo valia keisti save. Mes galime padėti tik tada, kai jūs patys dirbate su ta problema, kai patys save valdote, stengiatės. Mes galime jus palaikyti, sustiprinti, atgaivinti, bet už jus padaryti viso darbo tikrai negalime. Todėl turite nuolat stebėti savo vidinę būseną ir nuolat kontroliuoti, ką galvojate, kaip galvojate. Tai nėra vien pozityvumo kūrimas. Tai yra atsisakymas tam tikrų minčių ir jausmų, kurie nuolat gyvena jūsų galvoje ir širdyje. Nesuteikite dėmesio energijos toms mintims ir jos nusilps, nebebus aktyvios. Žmogus neišsivalo iš negatyvių minčių ar negatyvių jausmų. Jis gali jas tik susilpninti, nesuteikdamas joms savo dėmesio energijos. Tada tos mintys silpsta ir nebeturi galios kurti materialios negatyvios aplinkos.

Kai jūs stengiatės save suvaldyti, save keisti, jūs vis tiek sutelkiate dėmesį į negatyvias mintis ir jos išlieka stiprios. Kurkite įpročius galvoti kitaip ir apie kitus dalykus. Tada toms senoms mintims nebebus vietos. Jūs neprivalote prie tų minčių prisirišti ir jausti nuolatinę kaltę už buvusias mintis. Gyvenimas keičiasi nuolat, pamoka keičią pamoką. Ir net grubūs jūsų veiksmai neturi spausti jūsų sąžinės nuolat, nes tai neleistų jums augti. Jūs turite sau pripažinti, kad klydote, kad jums gėda dėl to, gal ir skaudu, bet turite suvokti, kad tai buvo pamokos ir jas patyrus nebereikia jų nuolat gvildenti. Reikia gyventi toliau. Gyventi dabartyje su galima gera ateitimi, o ne praeityje ir ne nuolat vienodoje dabartyje, kurioje vis neišmokstate išsilaisvinti iš negatyvių energijų.

Šis paprastas procesas, nuolatinis gyvenimas su negatyvia energija blokuoja jūsų žemiškosios sąmonės atsilaisvinimą ir gebėjimą suvokti ir kurti kitokį pasaulį. Blogiausia ne tai, kad nemokate kurti kitokio pasaulio, blogiausia, kad atsisakote galimybės išgyventi kitokius jausmus, suvokti kitokias prasmes, atsisakote galimybės mąstyti daug plačiau, matyti daug geriau, suprasti daug aiškiau. Gyvenimas negatyvume tai vienas iš jūsų įpročių ir prisirišimų. Jums patogu taip gyventi. Tokiu atveju jūs nematote prasmės keistis, nes jums patogu taip, kaip yra. Net ir tada, kai žengiate savo dvasingumo keliu, yra daug momentų, kada jūs nesistengiate ką nors keisti, nes jums taip yra patogu. Jums patogu būti auka, patogu savęs gailėtis, patogu laukti užuojautos iš kitų. Jums patogu pykti ir neapkęsti, jums patogu pavydėti ir liūdėti. Jums patogu. Daug nepatogiau sutelkti jėgas ir susivaldyti nepagalvoti apie jus pykdantį žmogų blogai. Daug nepatogiau palinkėti sėkmės jus įskaudinančiam žmogui. Daug patogiau pavydėti tiems, kuriems sekasi, o ne patiems daug dirbti, kad jums irgi taip sektųsi.

Brangieji mano, taip norisi, kad jūs išsivaduotumėte iš tų negatyvių energijų ir gyventumėte daug lengvesniame pasaulyje. Bet jūsų valia rinktis, kaip norite gyventi, o mums lieka tik nuolat jums priminti, kad vis dar neišmokote savo pamokų, kad vis dar esate suvaržyti savo negatyvios energijos ir kad vis dar turite daug ką padaryti arba nedaryti, kad negatyvumas neužimtų jūsų energinio lauko didžiosios dalies. Leiskite jums padėti – kai suvaldysite savo negatyvias mintis ir negatyvius jausmus, mes jūsų mintis užpildysime naujomis idėjomis ir gyvenimą pripildysime naujais jausmais. Leiskite jums padėti.   

Dalintis:

2 komentarai apie “Ar verta gyventi patogiai?”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *