Sen Žermenas

Artima ir tolima ateitis

Sveika, čia Sen Žermenas.

Mes atlikome įsodinimą tam tikros energijos į tavo energetiką. Kodėl nesakome į „biolauką“? Nes biolauką išspinduliuoja ir formuoja žmogus. Energetika – tai bendroji žmogaus struktūra. Ji apima ir biolauką, ir vidinį Aš, ir visuminį Aš. Šios dalelytės – tai energijų srautai, susieti su tam tikra informacijos, t.y. su Išminties, kaupėjais ir skleidėjais. Erdvėje, kurią tau teko „pamatyti“, leido tau pajusti įvairiapusiškumą. Esybė suformuoja sielą ir jos žemišką išraišką – žmogų. Žmogaus protas labai apribotas dėl žemos energetikos. Bet jis turi galimybę įsiklausyti į savo vidų ir gauti visą informaciją, kurios jam reikia. Kai žmogus sukoncentruoja dėmesį į vidinę išmintį, jis pradeda suvokti kitokį žmogaus gyvenimą. Žmogus gyvena tarsi keliuose gyvenimuose iš karto. Pirmiausia – tai materialioji Žemės išraiška. Kita erdvė – vidinis pasaulis.  Žmogus mato pasaulį tokį, kokį nori matyti (bet ne visados tokį, koks jis yra). Net paprastąjį žemiškąjį pasaulį, kuris turėtų būti kaip ant delno. Bet žmogus sukoncentruoja  mintį ten, kur jam svarbu, jis tiesiog nepastebi visumos. Pastebėti visumą – tai suvokti ryšį tarp visko. Turėtų būti labai aiškus protas, labai didelis dėmesingumas aplinkai ir sugebėjimas plačiai įvertinti padėtį. Yra tokių žmonių. Tai strategiški, išmintingi vadovai. Tokių reikia, bet tai neturi būti gyvenimo tikslas. Nes tai išorinis pasaulis. Aš norėjau pabrėžti, kad žmogus dažniausiai mato aplink save tai, kas jam artima. Bet tai nereiškia, kad tik  tai realu. Pvz. žmogus mano, kad visi žmonės priešai. Iš tikro visur tokius ir sutinka, visi jam kenkia. Bet tie „priešai“ turi savo gyvenimus ir jie yra laimingi savo gyvenimuose, tik su konkrečiu žmogumi gali elgtis negerai, nes jis yra suformavęs mintį „visi priešai‘. Kitaip prie to žmogaus ir neprieisi, kaip per prizmę „visi priešai“ ir nori to ar nenori, bet gali pasielgti kaip priešas jam. Kitas pavyzdys: tau patinka automobilių sportas. Tai ką aplink save matysi? Viską, kas susieta su automobiliais. Muzika ar dailė gali net neegzistuoti tavo gyvenime. Ir tai nėra blogai. Nes tai pasirenka kiti. Žmogaus protas ribotas. Jis ribotas žemiškoje erdvėje, o ką jau kalbėti apie erdvę, kuri nėra „matoma“. Todėl yra daug informacijos kaip yra ten,  kur nemato žmogaus akis ir ta informacija būna skirtinga. Kodėl? Nes žmogaus protas ribotas apimti visumą. Jis mato tik dalį visumos. Jis papasakoja tą dalį kitiems, kitas papasakoja kitokią dalį. Abu gali būti teisūs, bet gali ir klysti. Nes nežinia, kaip jie įvertina tai, ką matė: įvertino tik faktus ar įvertino viską per savo suvokimo prizmę ir tik tai, kas jį domina.

Tau tenka bendrauti su Pakylėtaisias Valdovais. Tu esi kontaktuotoja. Vadinasi tave tai domina, tai tavo pasaulio dalis. Vidinio pasaulio dalis. Bet tu ir matai tą dalį, kuri yra aktuali tau. Erdvė, prasidedanti Žemėje ir besibaigianti begalybėje yra kupina įvairovės. Yra daug materialios gyvybės visoje Visatoje. Yra tą materialią gyvybę kuruojantys energijų pasaulis, yra visai skirtingo lygio, aukšto energetinio lygio pasauliai, kurie mažai „bendrauja“ su materialia gyvybe, bet jie „gyvena“, jie kuria savo krypties energijas. Yra Dieviškoji Išmintis ir Meilė, kuri gaubia visą begalybę. Tu esi buvusi Ochėjo žvaigždyne. Tai skirtingo lygio materialus gyvenimas. Tai buvo vienintelis kartas, kai apsilankei kitoje materialioje aplinkoje. Bet dažniausiai tekdavo „keliauti“ po žmogaus erdvę, po Žemės elipsę. Yra žmogaus praeitis, dabartis ir ateitis. Dabartyje esi, į praeitį kai kada įeini. Dar teks fiziškai prisiminti savo buvusią praeitį. Tai taip pat išbandymas tavo protui, bet jis numatytas tavo vystymosi eigoje. Ir ateitis. Artima ateitis ir tolima ateitis. Praktiškai viskas egzistuoja čia ir dabar. Bet žmogaus protas neleidžia taip plačiai mąstyti. Tokia yra materialumo sandara. Todėl ir į ateitį negalima labai toli nukeliauti. Yra žmonių, kurie užfiksuoja informaciją apie gyvenimo ateitį. Informaciją pats žmogus sukuria. Taip, kaip jis gyvena ir mąsto šią akimirką, tokia ir ateitis. Jeigu jis per daug nemąsto, tai ta ateitis ir išsipildo. Tik sąmoningas žmogus yra pajėgus tą ateitį keisti. Bet yra kolektyvinė sąmonė, kuri neleidžia iš esmės greitai keisti ateities. Šią akimirką yra suformuota tokia kolektyvinė sąmonė, kokia ji yra ir jos pakeisti neužtenka vieno sąmoningo žmogaus. Vadinasi, jos pokytis negalimas labai ryškus. Žmogaus ateitis vis tiek išlieka tam tikrose kolektyvinės sąmonės ribose. Jei kolektyvinėje sąmonėje egzistuoja mintis, kad žmogus turi mirti (nes yra mintis, kad visi gimsta, visi miršta), tai žmogus ir mirs. Kažkada. Bet tai nėra nekintama tiesa. Žmogus gali nemirti. Žmogus gali pereiti į kitą gyvenimo formą nemiręs. Ar lengva tai padaryti? Pirmiausia turi kažkam kilti tokia mintis, o paskui apie tai turėtų galvoti visi žmonės, kad kolektyvinė sąmonė pasikeistų. Supratote, kiek tai sudėtinga jūsų atžvilgiu. Yra tolima ateitis. Jos nesiekia kolektyvinė sąmonė. Tai ateitis (kuri yra čia ir dabar) ir kurią mes, esantys aukštame energetiniame lygmenyje, galime pradėti formuoti. Jūsų ateitis jau yra mūsų lygmenyje. Bet mes įvertiname kolektyvinės sąmonės galią ir suprantame, kaip sudėtinga į šią ateitį atvesti žmoniją. Bet, jeigu kolektyvinėje sąmonėje pradeda formuotis nors viena nauja mintis, ji skleidžiasi ir prijungia panašias mintis. Vadinasi, keičiasi kolektyvinė sąmonė. Gali keistis ir ateitis į tokią ateitį, kurią mes dabar formuojame. Čia ir prasideda kontaktuotojo darbas. Jis turi perimti informaciją ir energiją iš aukštų energetinių lygmenų ir perduoti ją į žemų energijų erdvę, į Žemę. Yra peršokama kolektyvinė sąmonė. Ar ji tuo džiaugiasi? Iš tiesu, jai nesvarbu. Juk ją formuojate jūs, žmonės. Bet ar visi žmonės bendrauja tik su šviesos energijomis? Tikrai ne. Todėl yra pasipriešinimas ateiti informacijai iš viršribio. Dažnai būna, kai kontaktuotojai pagauna ne tą informaciją. Ji būna iškreipiama. Atrodo, kalbama tiesa, bet būna niuansų ir ji būna iškreipta su didžiule žala supratimui. Kaip atsitinka, kad gaunama neteisinga informacija? Pirmiausia, tai gali būti dar silpnas kanalas. Bangų nukrypimai, nesugebėjimas teisingai perduoti tai, ką išgirdai ( nes žmogus viską priima per savo prizmę). Jeigu žmogus nori informaciją pats įvertinti ir „sudėlioti taškus“ – tada jis iškreipia informaciją pagal savo suvokimo lygį. Kita bėda, tai žmogaus ego. Panašus panašų traukia. Gali būti suformuotas geras kontaktuotojo kanalas, bet žmogaus širdis atvira puikybei, susireikšminimui ir tada lengvai prisijungia jėgos, kurios tai gali suteikti. O jų vibracijos nėra aukštos. Jos apgauna žmogaus protą ir pateikia savo informaciją, kuri neleidžia susiformuoti teisingai minčiai. Kontaktuotojas turi būti labai atsakingas ir švarus žmogus. Ir jo protas turi sugebėti priimti informaciją, jos neblokuodamas savo neišprusimu, savo ribotumu, savo susireikšminimu. Bet informaciją apie būsimą ateitį vis tiek turime perduoti, nes jei nekeisime kolektyvinės sąmonės, Žemė gali labai greitai susinaikinti. Tokia yra jos artimoji ateitis. Mes įsodinome šiąnakt daug energijos dalelyčių, kurios padės pažadinti vidinio pasaulio suvokimą daugeliui žmonių. Jungėsi įvairų Pakylėtųjų Valdovų energijos. Darbo rezultatus pastebėsite su lyg kiekviena diena. Turi prisiminti gautą užduotį: pajausti, ko nori aukščiausiosios energijos ir tai įvykdyti. Nebijok, jos į ugnį šokti nelieps. Bet savo išorinę veiklą vis tiek turėsi apriboti. Nes ji tave gali išblaškyti kelioms dienoms, o tai jau negera prabanga. Štai toks buvo mūsų pirmas susitikimas. Pasiruošk daug bendrauti su mūsų pasauliu. Iki.

„Savęs Ir Visatos Pažinimo Link“ I audio knyga

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *