Sen Žermenas

Atsitiktinumų jūsų gyvenime nebūna

Sen Žermenas.

Kai priimate sprendimą gyventi pagal Visatos dėsnius, jūs žengiate į naują savo gyvenimo etapą. Jūs suvokiate, kad tenka atsisakyti asmeniškumo. Tai reiškia, kad turite suvokti gyvenantys amžinybėje, kad jūsų gyvenimai yra vientisa vaga įvairiausių įvykių, kur jūs išskleidžiate (arba ne) savo meilę ir kurioje sugebate atverti dieviškąją energiją per savo širdį. Žmogus tobulėja tada, kai pasiremdamas žiniomis sugeba įvaldyti save ir išskleisti dieviškąją šviesą iš savo širdies. Gauni – atiduodi. Atiduodi – gauni. Tai Visatos dėsnis. Juo daugiau meilės ir šviesos atiduodi aplink tave esantiems žmonėms, tuo daugiau šviesos ir meilės gauni iš Aukščiausiųjų Oktavų. Nes kiekvienas tavo išspinduliavimas šviesos ir meilės iš savo širdies, atveria galimybes priimti daugiau energijos iš subtiliojo pasaulio. Juo daugiau atiduodi – juo labiau švarėja ir stiprėja tavo energetinis kanalas. Juo daugiau gauni gyvybinės energijos, tuo geresnė bus tavo sveikata ir tuo aiškesnis darysis tavo sugebėjimas suvokti aplinką. Gauni – atiduodi. Atiduodi – gauni. Todėl visados sakome, nepakanka gauti daug žinių, būtina tas žinias perleisti per save ir savo aplinkiniams atiduoti visą, ką savyje turi geriausio. Kodėl pabrėžiu, kad aplinkiniams? Nes šalia tavęs visados bus tie žmonės, kurių buvimas tuo momentu yra pats reikalingiausias. Ir ne tau žmogau dabar suprasti, kodėl vienas ar kitas žmogus yra tavo kelyje. Jeigu jis šalia tavęs, tai tu turi jam išskleisti savo supratingumą, švelnumą, meilę. Tai su juo turi atidirbti karmines problemas. Gerbk šalia esantį žmogų. Jis yra pats svarbiausias tavo gyvenime. Jis yra tavo mokytojas arba tavo mokinys. Jūsų keliai susiveda neatsitiktinai. Nieko jūsų gyvenime nebūna paremto atsitiktinumu.

Nebūna atsitiktinumų. Viskas turi savo prasmę, savo karminį ryšį, savo praeitį ir ateitį. Todėl, tobulėkite ten, kur esate. O ne svarstykite, kad galite tobulėti „stebuklingoje“ vietoje. „Stebuklingų“ vietų nebūna. Būna žmonės, kurie moka išspinduliuoti šviesą ir meilę. Ir tie žmonės suformuoja aukšto dažnio energetiką. Jeigu jūs pabuvojate tokioje vietoje, šalia tokių žmonių, jūs galite apvalyti savo energetiką. Tai gali jums padėti atsilaisvinti nuo tam tikrų prisirišimų, įpročių. Bet tai gali būti tik stimulas keisti save. Nes pasitraukę nuo tokių žmonių, arba grįžę iš „stebuklingų“ vietų, jau po kelių dienų pasineriate į savo kasdienybę ir to „stebuklo“ nebelieka. Todėl ir sakau – stebuklingų vietų nebūna. Būna vietų, kur jūs galite atsilaisvinti nuo savo blokų, pajusti meilę, šviesą. Bet jeigu to neužtvirtinsite savo širdyje – tas „stebuklas“ išgaruos kaip dūmas.

Visi stebuklai yra žmogaus viduje. Tik savyje jūs galite rasti vartus į tikruosius gyvenimo stebuklus. Tik savyje kasdienybėje išspinduliuodami harmoniją ir džiaugsmą jūs sukursite stebuklą sau ir savo artimiesiems. Nesivaikykite mados šauksmo keliauti po „stebuklingas“ vietas. Niekas ir niekados jums nepadės, jeigu neturėsite savyje tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu, jeigu nemokėsite mylėti savęs ir savo artimųjų. Būkite protingi ir įvertinkite tai. Ne išorėje galite surasti tikrąją laimę – o tik savo širdyje, savo meilėje ir savo tikėjime. Jeigu jums įdomu pamatyti pasaulio kraštus – tai puiku, tai sveikintina. Bet nenusivilkite, jeigu ten nerasite jūsų ieškomo rojaus. Jeigu neįvyks taip ilgai lauktas ir tikėtas stebuklas. Stebuklą galite patirti bet kokioje vietoje. Tai priklauso tik nuo tavo vidinės būsenos, nuo sugebėjimo suvaldyti save. Nuo sugebėjimo atsisakyti savojo asmeniškumo. Atsisakyti nuolatinio galvojimo apie savo rūpesčius, apie savo kasdienybę. Kasdienybė niekur nedings. Jūs viską ir visados suspėsite laiku, jeigu tik sugebėsite atlaisvinti savo mintis nuo nuolatinių pasikartojančių, nereikalingų minčių. Pažvelkite į pasaulį atviromis akimis ir mylinčia širdimi. Ir jūs tame pasaulyje pamatysite daug nuostabių žmonių, daug gerų įvykių. Kai atitrauksite žvilgsnį nuo savęs, tai pamatysite nuostabias kitų žmonių akis ir pamatysite jose daug meilės ir šviesos. Bet dažniausiai to nematote dėl savo asmeniškumo, dėl nuolatinio galvojimo apie problemas, dėl nuolatinio savęs vertinimo. Kam to reikia? Argi pasauliui įdomus piktas, niūrus, tamsus tavo veidas? Ar jis pajaučia iš tavęs sklindančią šviesą, kai tu įsitempęs ir pasinėręs tik į save? Pasauliui tu toks neįdomus. Ir Dievas neras galimybės iki tavęs prisibelsti. Nes kai tu paniręs į save, tai kur rasti tavyje vietos Dievui? Dievas gali egzistuoti tik tiek, kiek tu jam leidi. O jeigu tu juo netiki – tai neleidi jo energijai galingu srautu tekėti per save į savo aplinką, į savo gyvenimą. O tavo gyvybė priklauso tik nuo tos energijos. Jeigu jos per maža tavyje – tu nyksti, pilkėji ir silpnėji. Kam to reikia?

Mylėkite save, gerbkite tai, ką turite ir pakelkite akis nuo savęs į platųjį pasaulį. Pažvelkite į akis tave supantiems žmonėms ir padovanokite jiems tai, ką turite brangiausio: savo šviesą ir meilę. O tai dovanoti galite tik tada, kai tai yra jumyse. Kokią šviesą padovanosi kitam, jei per dieną vaikštai susikaupęs, sunerimęs ar tiesiog visiškai nevertindamas aplinkinių. Jūs esate kūrėjai, ne karaliai. Jūsų egoistiškumas proporcingai mažėja jums augant dvasiškai. Jeigu nesugebate ar nenorite atsisakyti jūsų ego jums siūlomų malonumų, tai tikrai nežengsite brandos keliu, nors jūsų išorinė veikla skelbtų priešingai. Stebuklai jūsų gyvenime prasideda tik nuo jūsų sugebėjimo suvaldyti savąjį ego ir atverti širdį pasauliui. Visados būna skambūs žodžiai. Tik po tų skambių žodžių slypi begalinis darbas su savimi, begalinė savikontrolė ir savidisciplina. Ir tik tada galite suvokti tikrąją prasmę visų skambių žodžių.

Nepaliesime jūsų širdies ir jūsų suvokimo vien aiškindami skambias tiesas. Ne nuo mūsų tai priklauso. Tai priklauso nuo tavęs žmogau, nuo tavo sugebėjimo viską išgyventi pačiam. Viską įvaldyti pačiam. Ir viską turite daryti savo paprastoje kasdienybėje. Nes, jau sakiau, visi žmonės, kurie reikalingi tavo brandai, patys ateina pas tave. Vadinasi, ta aplinka, kurioje tu atsidūrei savo gyvenimo kelyje ir yra reikalinga tau, tavo patirčiai, tavo suvokimui. Neignoruokite gyvenimo, neužsisklęskite nuo žmonių ir netinginiaukite. Nešvaistykite savo laiko betikslei veiklai ar tingėjimui. Laikas duotas pažangai kurti. O ką jūs suspėjate per dieną nuveikti tikrai gero ir šviesaus? Ar suspėjate, ką nors gero nuveikti, ar tiesiog jus pagauna rutina ir jūs nieko neįsisąmoninate, nieko nesukuriate savo mintimis tikslingo, niekam nepasiunčiate šviesos ir meilės spindulio?

Nustokite švaistyti laiką betiksliams darbams. Suvokite esmę – jūs į Žemę atėjote kurti. Kurti savo  mintimis, savo širdimi. Jūs privalote išskleisti savo talentus. Turite išskleisti savo įgimtus talentus, turite formuoti veiklą, kuri džiugina jus, džiugina ir kitus. Nemanykite, kad gyvendami pagal aukštas visuomenės normas, gyvenate teisingai. Jūs tampate įvaizdžio vergais, prisitaikymo vergais. Kur lieka jūsų vidinė laisvė, jūsų nepriklausomybė? Kur lieka tikrasis gyvenimo džiaugsmas? Neapsimetinėkite prieš save. Būkite atviri sau ir paklauskite savęs, ar tikrai gyvenate tokį gyvenimą, kokio norėjote ir norite?

Mes norime jums parodyti kelią į tikrąjį jūsų gyvenimą. Atsiverkite šviesai ir meilei, kuri gali ateiti per jūsų širdį ir protą. Atsiverkite Dievui ir dieviškai šviesai, esančiai jumyse.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *