Sen Žermenas

Iliuzijos uždangos atsiveria

Norėčiau pakalbėti apie pokyčius žmogaus sąmonėje ir būsimas to pasekmes jo gyvenime. Žmogus suvokia tam tikras vertybes ir tam tikrą gyvenimo formą. Jis laikosi jam priimtinų nuostatų ir stengiasi gyventi išmintingai. Problema tik ta, kad peržengus tam tikrą suvokimo ribą, nebelieka senųjų nuostatų ir formų. Atsiranda kitoks gyvenimo stilius. Iš principo kitoks. Šiam šuoliui laikas ruoštis jau dabar. Nes po 100 metų tai turėtų būti jau įprasta gyvenimo forma, nors nežinia, ar taip bus dėl žmogaus polinkio inertiškam gyvenimui.

Atsivėrus žmogaus aukštesniajai sąmonei, atsiranda galimybė suvokti save ir savo aplinką kitaip. Nebelieka tikslo aiškintis, ką kalbėjo išminčiai ir ką kalba dabartiniai pasaulio žinovai. Susiliejus sąmonei – pasaulis keičiasi. Nebėra inertiškumo ir nebėra tam tikrų veikimo ir supratimo ribų. Jūs šiuo metu esate prisirišę prie to, kas materialu. Ne tai, kas brangu, bet kas turi tvirtą formą ir taisykles. O ateityje teks prisiderinti prie energinių srautų. Bus svarbu tai, kokiose energijose gyvensite ir ką su jomis galėsite veikti. Ir čia nebegalės klestėti nei melas, nei apgaulė, nei sukčiavimai, kas dabar įmanoma kraunant savo turtus. Jūs, savo vidinės jėgos suteikta galia, pasirinksite su kokiomis energijomis gyventi ir kokiame plane gyventi. Jeigu jūsų širdis bus tyra ir atvira aukštesniosios sąmonės valiai, jūs rinksitės subtilesnes energijas ir gyvensite tų energijų pasaulyje. O jeigu jūsų ego vis dar bus stiprus, jūsų „turtus“ sudarys žemesnių vibracijų energijos ir jūs gyvensite tų energijų pasaulyje su ten esančiais dėsniais. Ir niekas negalės nupirkti jums geresnio pasaulio. Turėsite tai, ko patys būsite verti. Nei daugiau, nei mažiau. Jūs galėsite rinktis energijas, kuriose dominuojasi protas, logika, menas, filosofija ir galėsite visi gyventi viename aukštesnių vibracijų lygmenyje. Nebus taip, kad filosofai turės savo lygmenį, o mokslininkai savo. Ne, jeigu atitiksite tam tikrus standartus, tai ten visi ir gyvensite, ir visur bus įvairovė.

Ir dabar panašiai yra, tik to jūs nepastebite, nes nemėginote pakilti aukščiau savo žemiškosios sąmonės. Jūs gi visi atėjote į Žemę vedami tam tikrų energinių srautų. Jūs visi esate tam tikrame energiniame lygmenyje. Tik ateityje labiau pasijaus diferenciacija. Jūs, atstovaudami Žemei, iš tikro gyvensite atskirose paralelėse. Ir ateityje nebebus taip, kad nuolat įsikūnysite į tą pačią Žemę ir vykdysite karminius įsipareigojimus. Ne. Prasideda reinkarnacija į skirtingus pasaulius, nors visi jie atstovaus Žemę. Ir su tais, su kuriais nuolat įsikūnydavote ir nuolat žengdavote kartu, galite išsiskirti labai ilgam arba net visam laikui. Sielos planas nebeturės tiek daug įtakos, kur jums įsikūnyti ir kokias programas įgyvendinti. Tų žmonių, kurių sąmoningumas dabar atlaisvėja ir kurie pradeda jausti subtiliuosius planus, įsikūnijimus lems ne siela ir sielos užduočių tarnybos, o jūsų aukštesnioji sąmonė ir jūsų sielos aukštesniosios sąmonės taryba. Ji spręs, kur gali įsikūnyti jos žemesnioji sąmonė. Ji spręs, ką turi išmokti ir kur gali gyventi pagal sukurtą energinį bagažą. Jūsų žemiškoji paskirtis keisis ir keisis tie subtilieji planai, su kuriais ti dabar pradėjote susipažinti. Juk visados sakome: tiesa yra nuolat kintanti. Jeigu nespėjote priimti jums suteikiamų pokyčių, jūs nepajėgsite susivokti naujuose gyvenimo principuose. Nors tiesa nuolat ir keičiasi, jūs turite kartu su ja irgi keistis.

Perėję gyventi į paralelinę Žemę, jūs patirsite kitus prisiminimus iš praeities. Jūs neprisiminsite karų, (kurie dabar dominuoja jūsų atsiminimuose), bet prisiminsite kūrybinius pasiekimus, prisiminsite kitas vertybes, kurios buvo užmirštos ir užspaustos. Jūs prisiminsite tą pačią Žemės istoriją, bet visai kitu kampu. Jūs prisiminsite Atlantidą, Lemūriją ir kitas civilizacijas, bet, svarbiausia, prisiminsite tai kitaip suprasdami erdvę ir laiką. Vertinsite ne tai, ką dabar mėginate suprasti ir vertinti, o visai kitus jausmus, kitus prisiminimus. Juk jūsų žemiškoje istorijoje vyko labai daug kas, o vadovėliuose dominuoja kovos, skausmas, vergovė. Bet pasaulyje nuolat vyko gražių dalykų. Kaip ir dabar, jūs suvokiate kaip pasaulyje dominuoja įtampa, nerimas, baimė, bet kartu jame vyksta daug gerų dalykų, bet jie nėra pajėgūs dominuoti dėl sunkių žmogaus vibracijų. Kai vibracijos keisis, dominuos kiti dalykai ir apie tas negandas kalbėsite labai mažai. Jų neneigsite, bet suvoksite, kad jūsų dėmesio energijos jie neverti. Jūs kuriate tai, į ką nukreipiate savo dėmesį. O dėmesį kol kas sėkmingai valdo tie, kam tai palanku. Jums trūksta valios kontroliuoti savo dėmesio srautus, tad nėra ko pykti ant kitų, kad gyvenimas sudėtingas ir baugus. Dėmesio energiją perkelkite į pozityvius dalykus ir tai darykite nuolat, tai pamatysite, kaip gyvenimas keisis. Prisiminkite, tas principas nuolat veikia: kur jūsų dėmesio energija, tas ir materializuojasi jūsų aplinkoje. O paralelinėje Žemėje jūs jau gebėsite sukoncentruoti dėmesį į tai, kas gali jus pripildyti teigiama kūrybine jėga. Jūs gebėsite valdyti savo sveikatą, nes sveikata irgi priklauso nuo to, kokių energijų esate prisipildę. Jei energijos leidžia sustiprinti jūsų gyvybinės energijos srautus, tai tikrai būsite sveiki. Jeigu jūs savo gyvybinę energiją naudojate kurdami baimės scenarijus, ar kurdami troškimų pasaulį, jūs ją išvaistote ir nebėra iš ko išlaikyti sveiką kūną ir sveiką sielą.

Sutinku, kol veikė inercija ir aiškūs apibrėžti gyvenimo principai, buvo lengviau, galėdavote pasislėpti už to, kad visiems sunku, kad nieko čia vienas nepadarysi, reikia gyventi kaip visi ir t.t. Bet laikai keičiasi ir jūsų stabilusis pasaulis griūva. Atsidengia visos uždangos ir greit pasimatys ko esate verti iš tikro. Tiesa, niekas jūsų nevertins, bet gyvensite pagal tai, ko esate verti. Be jokios apgaulės, be pasislėpimo už melo, už paslapčių. Turėsite tai, ką susikūrėte. Tai, į ką koncentravote savo dėmesį. Ne apie svajones kalbu ir ne apie troškimus, o apie kasdienę realybę. Jūs ypatingai nemokate stebėti savo vidinės būsenos, savo tylių minčių, savo užgaidų, troškimų. Jūs tikrai nematote to, kaip elgiatės ir ką kuriate. Jūs gyvenate iliuzijoje, kad esate geriečiai, bet per dieną daugybę kartų tą tiesą paneigiate ir apie tai nesusimąstote. Tai, kol visai neatsivėrė iliuzijos uždangos, pradėkite atidžiai stebėti save ir išmokite suvokti, kas turi prasmę ir potencialą jūsų gyvenime, o kas tik išvaisto jūsų gyvybinę energiją. Juk žinote, kad gyvybinės energijos šaltinis, atėjus į Žemę, yra ribotas. Jį galite papildyti dieviškosios energijos galia, bet labai mažai dėl to stengiatės. Todėl viską kuriate su savo gyvybine energija, kuri per greitai išnaudojama. Nepriimkite tų žodžių kaip kokio gąsdinimo, nes tikrai to niekas nesiekia, tik jūs, nenorėdami savęs keisti, rimtas temas atmetate kaip gąsdinimus. Tokia yra realybė. Nepagražinta ir nepabloginta. Jūs visi turite galimybę gyventi aukštesnių vibracijų paralelinėje Žemėje ir dalis jūsų tikrai ten gyvensite. Realybė yra tik ta, kad reinkarnacijos principai keičiasi ir ne visi gyvensite toje pačioje Žemėje. Vieni gyvens grubesnių vibracijų Žemėje (dabartinėje Žemėje), o kiti gyvens aukštesnių vibracijų Žemėje. Tik kelialapį į tą Žemę galite gauti suradę savyje tyrą širdį, stiprią valią ir aiškų protą, kuris geba suvokti aukštesniosios sąmonės siekius.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *