Sen Žermenas

Kas įtakoja jūsų gyvenimą?

Ne tamsiosios jėgos spaudžia jūsų emocijas ir jūsų gyvenimus. Šiandieną, kai sustiprėjusi jūsų virsmo banga, jūsų pačių įpročiai neleidžia jums atsipalaiduoti ir, pasitikint Kūrėju, žengti į naujo suvokimo gyvenimą. Daugybę metų gyvenote pagal tam tikrus principus, kur gėris ir blogis nuolat buvo kartu, kur vyravo pusiausvyra tarp sėkmės ir nesėkmės. Jūs rinkdavotės, kaip gyventi, siekėte pažinti gėrį ir grožį, bet visados žinojote, kad tamsos srautai yra jumyse ir jie bet kada gali sužeminti jūsų vibracijas, ir jūs turėsite išgyventi skausmą, baimę, netektis. Ir tai buvo savaime suprantama. Daug kas buvote su ta tamsa taip susigyvenę, kad daugiau savo dėmesio energijos ir skirdavote tai liūdnai būsenai palaikyti.

Šiandieną situacija Žemės energetikoje tiesiog keičiasi. Jums jau daug kartų kalbėta apie Aukso Amžių, kuris ateina į Žemę. Ir tai yra tiesa. Šis Aukso Amžius pasižymi švaria energetika, aukštu energiniu dažniu. Vadinasi, jame nebus tų energijų, kurios dabar suteikia jums galimybę liūdėti, bijoti, gyventi nesėkmėje. Atrodytų, tai nuostabus laikas – ir visi jo laukiate. Sutinku, laukiate, bet ar esate tam pasiruošę? Ar tikrai pasiruošę valdyti savo dėmesio energiją taip, kad nustotumėte ją užfiksuoti ten, kur yra blogai?

Sukilo jūsų prisirišimai prie neigiamų dalykų. Jie tokie stiprūs, kad jūs neturite valios jų atsisakyti. Tie, jūsų pačių sukurti, tamsos egregorai dabar jus pačius ir valdo. Prisirišimai prie supratimo, kad gyvenimas ne rožėmis klotas, kad jame nuolat turi būti skausmo, baimės, neapykantos. Esmė ta, kad jūsų gyvenime NETURI BŪTI nei skausmo, nei baimės, nei neapykantos, nei ligų, nei….. daugybės dalykų, kuriuos jūs dabar palaikote savo dėmesio energija. Prisiminkite kvantinę fiziką, kuri jau įrodė, kad egzistuoja tai, į ką sutelktas jūsų dėmesys. Jūs gi esate mokomi gyventi sąmoningai ir sąmoningai valdyti savo mintis, jausmus ir veiksmus. Vadinasi, esate mokomi valdyti savo dėmesio energiją. Į ką ji yra nukreipta, tas ir vyksta jūsų gyvenime. O jūs labai prisirišę ir tiesiog įpratę nuolat galvoti apie tai, kas yra blogai ir kas gali būti blogai. Suvokite, tai tik jūsų prisirišimas, jūsų įprotis. Nėra jokios atgamtinės jėgos, kuri priverstų jus blogai gyventi. Tai darote jūs patys su savo gebėjimu sutelkti savo dėmesio energiją į tai, kas yra negatyvu.  Tai klausiu, argi ne laikas įrodyti sau ir kitiems, kad mokate valdyti savo dėmesio energiją, kad gebate pasirinkti, apie ką galvoti, ką kurti?

Būti sąmoningu nėra lengva, daug lengviau plaukti pasroviui – ten, kur neša jūsų mąstymo ir gyvensenos įpročiai, ten, kur neša prisirišimai, ten, kur neša rutina. Bet jūs turite VALIĄ ir galite ją pasitelkti, suvaldant savo įpročius ir prisirišimus. Jūs gi turite ŽINIAS, kurias jums nuolat teikėme ir sakėme, kad viskas priklauso nuo jūsų dėmesio energijos sutelkimo. Argi ne laikas daryti savo stebuklus? Argi ne laikas keisti savo įpročius realiai, o ne tik svajonėse? Jūs gi žinote, kaip pereiti į Aukso Amžių ir tik nuo jūsų pačių priklausys, ar eisite ten, ar pasiliksite savo įpročių vergais.

Jūs tikrai turite visas žinias, bet ne visas žinias priimate kaip vertingas dovanas, kurios tikrai gali pakeisti jūsų gyvenimą. Jums vis dar atrodo, kad dėl jūsų sudėtingo gyvenimo yra kaltas kažkas kitas, kad kažkas kitas turi jums padėti išeiti iš sunkių situacijų. Bet ar suvokiate, ką tai parodo? Tai parodo, kad visos mūsų suteiktos žinios, jūsų manymu, skirtos kažkam kitam, bet ne jums. Žinokite, su tokiu požiūriu ir Aukso Amžius atiteks kažkam kitam, o ne jums asmeniškai. Atsibuskite – visos žinios suteiktos TAU ASMENIŠKAI, žmogau. Ir tik tu savo asmeninėmis vidinėmis pastangomis gali pakeisti savo gyvenimą, ne kažkas kitas. Įsidėmėkite: savo VIDINĖMIS PASTANGOMIS galite pakeisti savo gyvenimą. Esate pasimetę ir nežinote ką daryti – grįžkite prie pirmojo Pakylėtųjų Valdovų laiško ir viską pradėkite nuo pradžių, kol suvoksite, kaip svarbu kiekvieną pokytį padaryti savyje, o ne priimti žinias kaip teoriją. Ir tada pamažu išmoksite pastebėti savo neteisingus įpročius mąstyme ir elgsenoje, savo prisirišimus, išmoksite valdyti mintis ir jausmus bei suprasite, kad jūs patys esate SAVO GYVENIMO KŪRĖJAI.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *