Sen Žermenas

Kundalini energijos sužadinimas

Sen Žermenas.

Pirmiausia, sveikinu Gailutę, priėmusią pasiuntinės mantiją. Baltoji brolija pasikliauna savo pasiuntiniais ir sveikina kiekvieną, galintį skleisti Žemėje šviesą ir meilę. Pasiuntinio mantija yra skiriama tiems, kurie per daugelį įsikūnijimų yra atlaisvinę savo dvasinį kūną ir kurie yra priėmę sprendimą, ateinant į Žemę, išspinduliuoti Pakylėtųjų Valdovų šviesą ir meilę. Tai sielos pažadas – bet kuriomis sąlygomis priimti vibracijas iš Aukštųjų Oktavų ir paskleisti jas Žemės erdvėje. Tai gali padaryti tik sąmoningas žmogus, kurio ištikimybė rodomam keliui yra patikrinta ir užtikrinta.

Sveikinu Gailutę, sveikinu visus, žengiančiuosius šviesos keliu, jūs esate stebimi, išbandomi. Vieni pasiuntiniu jau gali būti šiame įsikūnijime, kitų tai laukia sekančiuose įsikūnijimuose. Juo daugiau Baltosios brolijos pasiuntinių Žemėje, tuo stipresnė dieviškoji energija skleisis Žemėje.

Dabar pakalbėsiu apie kundalini energijos sužadinimo pasekmes, kai ji sužadinama techniniu būdu. Žmonės dažnai pasineria į meditacijas, į dvasinius ieškojimus ir jie sugeba atverti savo energetinį kanalą šviesos energijai. Tai suteikia žmogui galimybę suvokti kas yra Didžioji Meilė, Laisvė, Pakylėjimas, ir tai suteikia žmogui galimybę tobulėti, atsiskleisti. Bet, atsiveriant kundalini energijai, reikia būti įvaldžius savitvardą, bebaimiškumą, sugebėjimą įvaldyti savo jausmus, mintis ir įvaldyti reakciją į kitų žmonių „puolimus“, negatyvų požiūrį. Į šviesą puola visi tamsos egregorai. Jie siekia sunaikinti tokią šviesą ir jeigu žmogus, kurio kundalini energija atsiveria, nesugeba įvaldyti savo buitiško, kasdieniško gyvenimo, atsiranda priešprieša, o pasekmės atsispindi tiek fizinėje, tiek psichinėje sveikatoje. Kundalini energija turi būti atveriama palaipsniui, žmogui bręstant savyje, suvokiant tam tikras taisykles ir jas tiksliai pritaikant kasdienybėje. Tada kundalini energija atsiveria palaipsniui ir su didžiule jėga skleidžiasi aplinkoje. Kodėl sakome, kad nežaiskite su kundalini energijos atvėrimu meditacijų, sąmoningo kvėpavimo metu ir t.t., nes ji gali atsiverti techniškai, bet žmogaus sąmoningumas techniškai neatsiveria. Žmogus gyvena apraizgytas savo įsitikinimų, įpročių, savo karminių ryšių. Ir jeigu žmogus nesugeba suvaldyti savo ego, savo asmeniškumo ar buitiško gyvenimo, tai atsiranda priešprieša dviejų jėgų: aukštų ir žemų vibracijų. Kundalini energija yra itin aukštų vibracijų energija, žmogus gyvena nelabai aukštų vibracijų aplinkoje. Jeigu jis nemoka suvaldyti aplinkos įtakos arba nemoka įvaldyti savo jausmų ir minčių, tada žemos vibracijos įgauna jėgą ir siekia užspausti kundalini energiją. O jos užspausti nebeįmanoma. Ji cirkuliuoja ir degina žemas vibracijas. Degina per kūną, per psichiką. Būsena gali būti nevaldoma, skausminga ir pavojinga sveikatai. Jeigu jau atsiveria kundalini energija, reikia gerbti save ir savyje esančią jėgą. Reikia stengtis suvaldyti aplinkos situaciją taip, kad kuo mažiau neigiamumo būtų aplink tave ir tavyje. Pakylėtieji Valdovai globoja kiekvieną, kuriam atsiveria kundalini energija. Nes šis spindėjimas yra matomas erdvėje. Bet, kaip žinote, nei Dievas, nei mes žmogui negalime padėti, jeigu jis neprašo pagalbos ir negalime padėti, jei per daug negatyvumo spaudžia žmogų. Su savo emocijomis ir jausmais privalote susitvarkyti patys.

Mes atveriama kundalini energiją, kiekvienam skaitančiajam laiškus. Bet šis procesas eina per vidinius išgyvenimus ir vidinę brandą. Pirmiausia, atveriamas sąmoningumas, duodami išbandymai suvaldyti save ir savo aplinką, o tik tada yra stiprinamas energijos kanalas, kuris atveria čakras ir išskleidžia kundalini energiją. Kodėl tiek atidžiai mokome ir sakome, įvaldykite save. Nes žinome, neįvaldžius savęs, žemų vibracijų energetika spaus jūsų energetinį kanalą ir jūs patirsite problemų su sveikata, su nesėkmėmis gyvenime. Kundalini energija skleidžiasi ir ji reikalauja aplinkinės ir vidinės švaros iš to žmogaus. Čia niekur nepabėgsi ir nieko neišvengsi. Privalai įvaldyti save, atsisakyti savo ego, asmeniškumo, įpročių, prisirišimų ir atsiduoti Dievo vedimui. Tai aukščiausias žmogaus išsivystymo lygis – kai jis sugeba visiškai atsiduoti Dievo vedimui. Žengimas naujo suvokimo keliu reikalauja įdirbio tiek iš mūsų, tiek iš jūsų pusės. Todėl mes nuolat susitinkame ir duodame informaciją, valome karmines problemas ir padedame jums bręsti.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *