Sen Žermenas

Prisiimkite atsakomybę už savo veiksmus, už tai, ką darote ir ko nedarote

Sen Žermenas.

Pasaulis privalo keistis. Žmogus turi pakeisti savo įpročius pykti, neapkęsti, tingėti, apgaudinėti, smerkti ir t.t. Jūs matote, kad vadovaujantis blogomis mintimis, žmogės skaudina vieni kitus, ne tik skaudina, bet ir žudo. Prievarta gimdo prievartą, skausmas – skausmą. Ar taip sukursite ateitį, kurioje bus gera ir ramu gyventi? Negi Dievas jus sukūrė tam, kad pasiremdami pykčio energija vienas kitą kaip galima greičiau sunaikintumėte? Nėra tikslo įdėti tiek jėgos, tiek tobulos kūrybos tik tam, kad ji greitai save sunaikintų. Atsitokėkite. Kiekvienas iš jūsų galite prisidėti prie stabilumo kūrimo savo Žemėje. Ir tai galite daryti tiek savo minčių pagalba, tiek pozityvumo formavimu aplink save. Kiekviena iš jūsų išeinanti negatyvi mintis ar jausmas tuoj papildo negatyvumo egregorus, kurie ir maitina tą Žemėje esantį žiaurumą. Bet jeigu jūs per dieną sugebate savo mintis išlaikyti pozityvume, gerume, paprastume – jūs stiprinsite taikos ir gerumo egregorus. O jeigu jūs įdėsite pastangų ir dar per dieną kelis kartus paskaitysite violetinės liepsnos liepinius – tai išdeginsite aplink save esantį negatyvumą, kartu atlaisvinsite Žemę nuo dalelės pykčio ir neapykantos. Jūs turite kūrybos jėgą. Jūs turite minties jėgą – tai panaudokite ją tikslingai. Padėkite Žemei atsigauti. Padėkite žmonėms, kurie pakliuvę į karo zonas ir patys nebepajėgia išsivaduoti. Siuskite violetinės liepsnos spindulius link tų šalių, kur vyksta karas, nesantaika, badas, teroras. Valykite ne tik savo asmeninę erdvę, valykite pačius skaudžiausius Žemės taškus. Apsigaubkite violetine šviesa ir skaitykite liepinius už tų šalių žmones, kur skausmas, agresija, mirtis. Ne visi žmonės, pakliuvę į karo zonas yra karmiškai to nusipelnę. Dalis žmonių turėjo gyventi apsunkintose sąlygose, bet žmogaus negatyvumas tas sąlygas suformavo nepakenčiamas. Todėl tiems žmonėms reikalinga nors nedidelė pagalba, nuotolinis palaikymas ir šviesos įnešimas. Jie patys nebėra pajėgūs kurti šviesą. Jie gyvena skausme, baimėje, neviltyje. Tokiose sąlygose suformuoti ramią mintį praktiškai nebeįmanoma. Jūs gyvendami taikos sąlygomis, nesugebate suformuoti violetinės liepsnos spindulio ir apvalyti save, savo erdvę, o ką daryti tiems, kurie nuolat atakuojami agresijos?

Jūs žinote, kad Dievas sukūrė jus pagal save, tai reiškia, kad jūs savo minties pagalba, savo dėmesio koncentracijos pagalba galite kurti. Tai kurkite. Dirbkite su savo mintimis, maldomis, liepimais. Padėkite tiems, kuriems reikalinga jūsų pagalba. Ir nereikia jums važiuoti į karo zonas, nei jūs mokate kariauti, nei jūs suprastumėte kaip ten esantiems žmonėms padėti. (nebent atstovaujate pagalbos organizacijas). O individualiai galite padėti tik nuoširdžia malda ar liepimų skaitymu. Skirkite savo valandą per dieną tam, kuris Žemėje kenčia. Padėkite jam pamatyti šviesą. Gal praeityje jūs buvote broliai, o gal ateityje jūs būsite draugais? Negi sunku padėti artimui? Suprantate, kad nesunku. Bet išsiblaškote, tingite, pamirštate. Bet ar tie, kurie gyvena karo zonoje gali pamiršti savo skausmą ir baimę? Jie negali. O jūs tai darote nuolat. Subręskite pagaliau ir imkitės veiksmų. Negi netikite, kad Dievas jums suteikė kūrybos galią, minties galią? Abejojate? Tai vėl skaitykite visus laiškus nuo pradžių ir kelkite savo vibracijas. Nustokite gyventi žemo energetinio lygio pasaulyje, kur vyrauja abejonė ir netikėjimas. Atsibuskite, prisiimkite atsakomybę už savo veiksmus. Už tai, ką darote ir ko nedarote. Abu variantai vienodai kuria karmą ir vienodai kuria teigiamą energiją.

Aš kalbu su tais, kurie jau suaugę ir subrendę vidumi. Mes, Pakylėtieji Valdovai, nesame pajėgūs atitaisyti to, ko neleidžia jūsų laisva valia. Ir jeigu jūs savo laisva valia nesuformuosite pagalbos minties kenčiantiems žmonėms, mes negalėsite prisijungti. O jeigu jūs nors vieną liepinį skirsite karo zonose atsidūrusiems žmonėms, tai prie tos minties, mes prijungsime savo galią. Ir pagalba taps dar galingesnė. Bet jeigu jūs nesuformuojate tokios minties, mums nėra galimybės įeiti į tą erdvę, kurią blokuoja toks didelis negatyvumas ir skausmas. Ar leisite mums padėti jūsų Žemės broliams ir seserims? Jūs pasakymai, taip, aš leidžiu jums padėti – nieko nereiškia. Turi susiformuoti jūsų minties, jausmo ir veiksmo energija, tik tada mes galime įsilieti. Jeigu jūs norite padėti vargstantiems, bet neskaitote nei maldos, nei liepimų – tai nesuformuojate energijos srauto, prie kurio mes galėtume prisijungti. Aš ir kiti Pakylėtieji Valdovai iš anksto sakome ačiū tiems, kurie nedelsiant atsilieps į mano kvietimą skaityti violetinės liepsnos liepinį arba maldą už tautas, kurios kenčia.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *