Sen Žermenas

Sen Žermeno šaukinys

Aš atėjau pakalbėti apie jūsų suvokimo pokyčius. Šiandieną jūs jau daug žinote apie žmogaus galimybes. Jūs suvokiate, kad savo minčių ir jausmų pagalba formuojate savo gyvenimą ir jį formuodami įtakojate kitų žmonių gyvenimą. Jūs gyvenate matricoje. Vieno žmogaus pokytis suskamba visoje matricoje ir atgarsį gauna kito žmogaus sąmonėje. Taip žmonės vystosi. Tas pats yra ir išoriniame pasaulyje. Jeigu vienas mokslininkas padaro atradimą, tai tuo pasinaudoja ir kiti žmonės. Vystosi procesas, duodamas naudą arba žalą visai žmonijai. Taip pat procesai vyksta ir vidiniuose pasauliuose. Vieno žmogaus pažanga išjudina jį supančią erdvę, pažanga sklinda per matricą ir duoda impulsus kitų žmonių pažangai. Todėl kiekvieno žmogaus vidinės pastangos yra labai reikalingos tiek tam žmogui, tiek visai žmonijai. Žmogus vienas kitą palaiko, sustiprina. Pamenate, Ohėjo žvaigždyne visi gyventojai sukyla, kai vienam iš jų reikia jėgos kažką suprasti, suvokti. Visi gyventojai išspinduliuoja palaikymo jėgą. Taip gyvens ir žmonės. Sugebės suvokti, kada tikrai reikia pagalbos ir, svarbiausia, sugebės ją tinkamai suteikti. Taip palaikydami vieni kitus, jūs ir einate savo pažinimo keliu. Jūs atveriate savo langines kosminei šviesai ir ta šviesa pasidalijate su kitais.

Gyvenimo kelias jums bus kupinas nuostabių staigmenų. Kai žmogus sugeba apsivalyti nuo savo buvusių negatyvumo blokų, kai jūs fiziškai ir psichiškai prisitaiko prie aukštų vibracijų, tada žmogus pradeda pajausti gyvenimo pilnatvę. Visu savo vidumi pajausite kaip kvėpuojate Visatos ritmu. Tai suteiks jėgos ir džiugesio. Pats sunkiausias gyvenimas yra žemiausių vibracijų žmogiškasis gyvenimas. Ir nekalbu apie nusikaltėlių lygį. Kalbu apie paprastus žmones, kurie nesugeba išeiti iš savo negatyvumo gniaužtų. Jiems tikrai yra labai sunku: jie pikti, nelaimingi, visados nuskriausti, neturintys tiek, kiek mano esą verti turėti, amžinai kovojantys su aplinkiniais ir natūraliai nuolat besipykstantys su visais žmonėmis. Jiems tikrai sunku. Džiaugsmą mato tik mažą akimirką ir tas pats džiaugsmas būna labai sąlyginis. Kas nors pasikeičia aplinkoje: nebelieka valdžios, meilės, turtų – ir džiaugsmo nebėra. Visa tai atsispindi žemų vibracijų pasaulyje, kuriame žmonės turi labai daug rūpesčių, bėdų – tariamų ir tikrų.

Aukštesnio lygmens žmogiškajame pasaulyje gyvenimas skaidrėja. Daugiau šviesos, daugiau gerų emocijų. Aplink geri draugai, gražūs santykiai su artimaisiais, puikūs darbai. Bet dar dažnai susiduriate su saviraiškos trūkumu, o tai sukuria liūdesį, abejingumą. Ir taip, kylant žmogaus energetinio lauko vibracijų lygiui, žmogaus gyvenimas gerėja, skaidrėja. Atsiranda džiugesys, palaima, kad gyveni. Tiesiog mėgaujiesi kiekviena akimirka, kiekvienu sutiktu žmogumi, kiekviena gražia situacija. Ir jų būna daug. Gyvenimas tampa lengvesnis, paprastesnis ir malonesnis. Jau vien dėl to fakto jums reikėtų labiau stengtis kelti savo vibracijas. Labiau padėti sau gyventi gražų ir laimingą gyvenimą. Pataikaujant savajam ego, jūs galite sukurti labai trapią laimę, kuri gali sugriūti dėl bet kokių išorinių veiksnių. O suformavus vidinę ramybę, vidinę laisvę ir vidinę nepriklausomybę bet koks išorinis veiksnys negalės įtakoti jūsų laimės. Jūs būsite tvirti savo žinojime. Jūs būsite laisvi nuo savo troškimų, aistros, prisirišimų. Jūs mėgausitės gyvenimu ir suvoksite, kad to iš jūsų niekas negalės atimti, net jeigu „dangus griūtų“.

Su meile ir tikėjimu siunčiu jums dar vieną šaukinį:

„Vardan to aš esu,kas esu, kviečiu tave Sen Žermenai į savo širdį ir į savo protą. Labai prašau apšviesti mano kelią, suteik jėgų pažinti Tavo meilę ir Tavo išmintį taip, kaip tu ją nori perduoti“.

Vietoj mano vardo jūs galite pakviesti bet kurį Pakylėtąjį Valdovą ir paprašyti jo suteikti jėgų pažinti jo meilę ir jo išmintį. Tai padės jums lengviau prisiderinti prie Pakylėtųjų Valdovų energijos ir lengviau suvokti jo teikiamas žinias, geriau pajusti jo meilės išraišką. Iš tikrųjų, yra labai reikalinga, kad jūs teisingai suprastumėte jums duodamas žinias. Savo protu nesate pajėgūs viską tiksliai priimti ir įvertinti. Todėl reikalingas sąskambis su tuo Valdovu, kuris duodą informaciją. Jeigu skaitote laišką ir jo tinkamai nesuvokiate, tai kreipkitės tuo nauju šaukiniu į laiško autorių ir jums bus padėta suderinti savo vibracijas su Pakylėtojo Valdovo vibracijomis. Atsiras sąskambis ir aiškesnis prasmės suvokimas. Jei laiškas ir parašytas lengva kalba, tai nereiškia, kad tikrą mintį suprantate taip, kaip perteikia rašantysis. Sąskambis jums labai padės suvokti žodžių esmę teisingai.

Su meile ir pagarba, Sen Žermenas

Dalintis:

1 komentaras apie “Sen Žermeno šaukinys”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *