Serapis Bėjus

Kaip tamsioji jėga pažeidžia esybę

Labas, aš, Serapis Bėjus.

Atėjau padėti tau susivokti šiandieninio gyvenimo aplinkoje. Žmonės būna liūdni, pasimetę, pikti. Mažai yra atvirų, tikinčių, turinčių vilčių. Žmogus labiau pasiryžęs susinaikinti, nei pamėginti nugalėti savąjį ego. Jam tai per sunki užduotis. O iš tikrųjų, ši užduotis įmanoma kiekvienam to norinčiam. Bet kodėl žmogus to nenori? Kodėl žmogui geriau kentėti nei džiaugtis gyvenimu? Kodėl geriau gyventi tamsoje, nei pamėginti uždegti žiburį savo širdyje? Materialioji aplinka iš tiesų yra perpildyta tamsos. Tamsos, kurią skleidžia žmogus, tamsos, kuri persismelkia didžiuoju tamsos egregoru. Būtent šis egregoras nuolat trukdo žmogui savyje uždegti šviesos žiburį. Ir ne vien žmogaus ego čia kaltas. Tai žmogus, dėl neteisingos mąstysenos, prisirišo prie tamsos egregoro. Todėl pagrindinis darbas, susietas su ugnies kardu – tai tamsos egregoro atjungimas nuo žmogaus subtiliojo pasaulio. Nieko nėra blogiau, nei tamsos įėjimas į žmogaus subtilųjį pasaulį. Nes jis įsitvirtina visuose žmogaus įsikūnijimuose. Jis, kaip šešėlis, apgaubia šviesos spindesius ir siela nebeišspinduliuoja energijos, kuri pripildytų esybės krištolinę taurę. Tamsos jėga, įėjusi į subtilųjį pasaulį, pažeidžia sielos subtiliąją erdvę. Tamsos jėga ten neturi jėgos viešpatauti, nes yra mažesnių virpesių dažnio, bet ji prispaudžia šviesą. Savo sunkiomis vibracijomis prispaudžia šviesą. Juk ir dabar jaučiate, kad blogos mintys daug lengviau išsilaiko galvoje, nei gerosios. Nes blogosios yra sunkesnės, jos prispaudžia šviesos mintis. Reikalingas susikaupimas ir dėmesys, norint išlaikyti geras mintis ilgiau. Tas pats ir su subtiliuoju pasauliu. Tamsos egregorai negali šiaip sau pažeisti žmogaus. Bet kai žmogaus energetika nusilpsta ir jis savanoriškai priima susinaikinimo idėją, tai tamsiosios jėgos gali lengvai patekti į žmogaus subtilųjį pasaulį ir taip apnuodyti erdvę. Daugiau nieko ir nebereikia daryti. Tamsioji jėga nėra aukštų vibracijų ir ji negali pasiekti esybės lygmens, bet kai ji užspaudžia žmogaus subtiliojo pasaulio šviesą, tai esybė nebeturi kuo „maitintis“. Ji nyksta. Atitaisyti proceso nebepakanka žmogaus jėgų, nes jis jų nebeturi. Jo energetika nusilpusi, mintys užvaldytos egregoro ir suvokti Tiesą darosi labai sunku. Nebeįmanoma atskirti kur gėris, kur blogis. Nes tamsioji jėga taip užvaldo mintis ir taip prisitaiko prie žmogaus mąstymo, kad nebepajėgsi suprasti, kur tavo pasirinkimas, kur tavo tiesa. Užvaldo mintis ir jausmus, žmogus savęs nebevertina ir nusprendžia „susinaikinti“. O tai prieštarauja Dievo valiai, kuri aiškiai pabrėžė – žmogus gimė kūrybai. Kokia gali būti kūryba, kai sieki susinaikinti ar sunaikinti kitus. Neįriškite susinaikinimo tikslo į gražius žodžius. Save apgaunate. Jei nesuprantate ar teisingai elgiatės, pažiūrėkite į savo gyvenimo rezultatą. Jis paremtas kūryba ir klestėjimu (šviesa), ar paremtas susinaikinimu (griovimu).

Tau įduotas ugninis kardas. Jį valdyti sunku, bet reikalinga jį panaudoti, apginant žmogaus sielą nuo tamsos egregoro, nuo susinaikinimo. Viena – kai žmogus jau gimsta su idėja susinaikinti – čia gali padėti tik didžiųjų valdovų energija. Bet visai kas kita, kai žmogus su savo elgsena dabar prisiriša prie tamsos egregoro ir įsileidžia jį į savo subtilųjį pasaulį. Toks atjungimas galimas su ugnies kardu. Ugninis kardas – tai simbolis galios. Galia kovoti su žmogaus kuriama tamsa ir tamsos egregorais, kurie susiformavo dėka tamsių žmogaus minčių ir tapo savarankiška  jėga. Ji skverbiasi į žmogaus mintis, jausmus, žmogaus kūną, į subtilųjį kūną. Negalima leisti jai taip lengvai įeiti į subtilųjį pasaulį. Šį pasaulį reikia apsaugoti. Žmogus nesusitvarko su savo kasdienybe, todėl nelabai gali susitvarkyti su subtiliojo pasaulio problemomis. O tai iš tiesų yra problema. Jos vystymasis gali pažeisti žmogaus gyvenimo eigą. Niekas neturi trukdyti žmogui vystytis. Jis turi bręsti, augti, pažinti tiesą. Bet kai užvaldo tamsos egregoras, nebeįmanoma pažinti Tiesos. Todėl ugninis kardas pradeda savo „veiklą“. Atlaikyk tai tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Mes tau padėsime. Bet tu žinai, kad energetiniame lygmenyje tave saugome 100 procentu. Bet nuo savo minčių ir jausmų turi apsisaugoti pati. Prisimink kieno vardą tu nešioji, jis atiduoda dalį savo pasiekimų momentumo, kad tave apsaugotų ir suteiktų jėgų įgyvendinti tau skirtus siekius. Kova už žmogaus, kaip Dievo kūrinio išlikimą vyko, vyksta ir vyks. Tik tai labiau pajusi ir tu.

Čia Aš, Serapis Bėjus, su nuoširdžia meile ir palaiminimu.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *