Tesla

Dimensijų kombinacijų įvairovė

Kalbėdamas apie savo pasaulį turiu priminti, kad jūs gyvenate tame pasaulyje, kur mokotės pažinti meilę ir minties galią. Nuo tų uždavinių jūs neturite nukrypti. Bet kartu galite pažinti ir kitus pasaulius, juos vertinti, analizuoti ir galbūt ką nors pritaikyti savo kasdienybėje.
Iškeliavęs iš Žemės aš patekau į kitą kosminę dimensiją. Tai savotiška juodoji skylė, kuri į save sutraukia visą informaciją. Būtent toje būsenoje galima save pažinti ne per jums suvokiamą erdvėlaikį, o per kelių apjungtų dimensijų prizmę. Neprisiriškime prie juodosios skylės, nes jūs viską greitai sustatote į tam tikrus rėmus ir vaizdas išsikreipia. Paimkime tamsiosios materijos tašką, kuriame aš sufokusuoju savo dėmesio energiją, tai yra save. Kas yra „aš“? Pirmiausia, tai mintis, kuri save sutelkia į būseną ir į veiksmą. Kol dėmesys nėra sukoncentruotas į tam tikrą tašką, tol neišsigrynina veiksmas. Tą jūs žinote iš kvantinės fizikos. Aš sutelkiu savo sąmonę į tam tikrą tamsiosios materijos tašką ir siekiu pažinti tą aplinką, į kurią save sukoncentruoju. Tamsiojoje materijoje egzistuoja begalė saviraiškos variantų. Joje galite pasirinkti, kokiose dimensijų kombinacijose norėtumėte gyventi. Žemėje jūsų erdvė yra trijų erdvės ir vienos laiko dimensijos kombinacija. Tai kodėl erdvėje negalėtų egzistuoti keturių erdvės dimensijų ir dviejų laiko dimensijų kombinacijų erdvėlaikis? Kodėl negalėtų egzistuoti ne erdvėlaikis, o pulsamatis? Kur energijos pulsuoja ir iš savęs išspinduliuoja naujas energijas ir naują materiją. Čia laikas išsitęsia į amžinybę, kaip ir erdvė pereina per kelias dimensijas. Pasirinkimų tamsiojoje materijoje yra begalės. Sąmonei telieka rinktis, kur ji nori save sutelkti. Kai ji susikoncentruoja į tam tikrą tašką, ji įgauna patirties ar, kitaip sakant, įgauna naujų dėsnių, principų, galimybių, patirčių, ir tai gali ją grąžinti į tam tikrą aiškią materiją, kur yra apibrėžtas dimensijų skaičius ir pobūdis. Mano planetoje egzistuoja keturių erdvės dimensijų ir penkių laiko dimensijų erdvėlaikis. Ketvirta erdvės dimensija – tai įėjimas į subtiliąją erdvę, kur mintis gyvena keliuose lygmenyse ir apima to lygmens laiko dimensijas. Štai jūs gebate save sulieti su sielos ir esybės sąmone. Tai reiškia, kad jūs patenkate į keturmatę erdvės dimensiją ir į dar dvi naujas laiko dimensijas. Į sielos egzistavimo laiko dimensiją ir į esybės egzistavimo laiko dimensiją. Sakytumėte, kad ir erdvė čia kita. Ne, erdvė ta pati – subtiliojo pasaulio erdvė. Tik laiko dimensijos kitos. Žmogus, gebantis susilieti su savo siela ir su savo esybe, gali gyventi keturmatėje erdvėje ir trimačiame laike. Tad mano naujasis pasaulis iš principo nelabai skiriasi nuo jūsų, nes mano pasaulyje tiesiog viena erdvės dimensija daugiau. Skirtumas gal tik tas, kad mažai kas iš jūsų gebate susilieti į apjungtą sąmonę ir gyventi praplėstame erdvėlaikyje. Bet jūsų sąmonė plečiasi ir jūs jau galite kalbėti apie galimybę praplėsti savo suvokiamą erdvėlaikį. Tai padarius, jūsų suvokimas apie jus pačius labai pasikeis. Jūsų sąmonės ašis prasiplės, sąmonės kanalai harmonizuosis tarpusavyje ir jūs išskleisite didesnę kūrybinę galią. Jūsų minties energija materializuosis ir subtiliojoje erdvėje, ir kitose laiko dimensijose. Bet viskas eisis per jūsų fizinį kūną.

Iš kur man kildavo tiek daug naujų idėjų, kai gyvenau Žemėje? Iš gebėjimo savo sąmonę, kuri yra išsiskaidžiusi į tam tikrus sąmonės lygius, apjungti į visumą ir per savo vidinę ašį visas savo aukštesniosios sąmonės idėjas generuoti į žemiškąją sąmonę. Mano žemiškoji sąmonė nebuvo tokia galinga, kad viena pati sukurtų tokias idėjas, bet jas perteikti iš savo aukštesniosios sąmonės lauko nebuvo sunku. Man kildavo reginių subtiliuosiuose lygiuose, ten viską sukurdavau, išbandydavau ir kaip paruoštą modelį transformuodavau į trimatės erdvės pasaulį.  Panaudojęs savo aukštesniosios sąmonės pasaulio energiją, galėjau sukurti ir šviesos meteoritą, bet pastebėjau, kad ta energija kenkia Žemės florai ir faunai, todėl šių bandymų atsisakiau, kad nesunaikinčiau žemesnių vibracijų pasaulio. Kosminė etika to neleidžia.

Siūlau jums suvokti savo praplėsto erdvėlaikio galimybes ir pereiti į našesnį savęs pažinimo ir kūrybos etapą.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *