Tesla

Gėrio ir blogio dėsnio kitimas

Gyvenimas ir gamta nuolat išlaiko ir išlaikys tam tikrą poliškumą. Yra dalykai, kurie žmones traukia, ir yra dalykai, kurie jiems nepatinka. Yra tiesa ir melas, šviesa ir tamsa. Dabartinis žmogus pasakytų, kad yra blogis ir gėris. Ties šiuo posakiu ir noriu sustoti.
Poliškumas išlieka – ir jis sudaro didžiulį spektrą tam tikrų jausmų, įvykių, būsenų. Tas spektras, žmogui sąmonėjant, dar labiau prasiplečia ir sudaro dar daugiau sąlygų naujai patirti gyvenimą. Keičiasi tik pati spektro kokybė. Tamsa ir šviesa išlieka, nes tai yra spalvos, tai simboliai materijos ir nematerijos. Simbolis žinojimo ir nežinojimo, suvoktos tiesos ir nesuvoktos tiesos. Visados bus tai, kas žmogui yra įdomu ar neįdomu, kur bus sutelktas jo dėmesys ar nebus sutelkto dėmesio. 
Bet nebelieka sąvokos gėris–blogis. Tai poliškumas, kuris egzistuoja dabartiniame žmogaus gyvenime. Jo minties, jausmo ir veiksmo realybėje, kai žmogus sąmonėja, skleidžiasi suvokimas, kad viskas, kas vyksta, yra jo paties kūryba. Žmogus supranta, kokį gyvenimą jis gyvens, tarkim, pasirinkęs blogį. Ši energija, ši tiesa, kurią žmogus savu laiku labai priėmė už realybę, keičia savo struktūrą ir įtaką žmogaus gyvenime.
Gėris ir blogis – tai tik sąvokos, tai tik energija, ir tik žmogui jomis tikint, jos įgavo savarankišką jėgą ir įsitvirtino realybėje kaip dėsnis.

Žmogus kuria savo realybę, pritraukdamas į ją naujus dėsnius. Jis pirmiau suvokia tam tikrą frazę, pajaučia tą tiesą kaip energiją, ir ja patikėjęs, tą tiesą padaro dėsniu. Vadinasi, šiandien Žemėje egzistuojantis gėris ir blogis yra dėsnis ir turi savo jėgą. 

Jūs suvokiate karmos dėsnį ir suprantate, kad tampant savarankišku žmogumi, gebančiu valdyti savo mintis, jausmus ir veiksmus, kai kurias karmines situacijas galima išspręsti joms dar neįsimaterinus. O kai žmogus išsilaisvina iš savo sielos patirčių lauko, ta karma iš principo sunyksta ir karmos dėsnis žmogui nebeegzistuoja. Jeigu jau nebeegzistuoja toks galingas dėsnis kaip karma, argi negalima žmogui savo elgsenos pakeisti taip, kad nebeegzistuotų ir gėrio – blogio dėsnis? Žinoma, kad galima – ir tikslinga apie tai kalbėti. 

Supratus, kad gėris ir blogis tai tik poliškumo sąvoka, į kurią žmogus labai sutelkė savo dėmesį, sukurdamas savyje stiprų baimės jausmą, sukurdamas prisirišimą prie gėrio ir blogio, ši sąvoka dar labiau sustiprėjo. Baimės jausmas egzistuoja, nes yra tam tikra patirtis, kad, kai yra blogai (blogis), žmogui bus sudėtinga gyventi. Iš to išplaukė ir melo savybė. Nes žmogus kažko bijo, bijo galimo blogio ir meluoja. Tada žmogus pyksta ant savęs, nes nebuvo stiprus, nesakė tiesos, sukuria nuoskaudas ir nuvertina save. Atsiranda kaltė. Atsiranda pavydas, nes mato, kaip kiti savo tiesoje gyvena gerai. Pavydas kursto pyktį ir taip galiu tęsti be sustojimo, vardindama daugybę neigiamų būsenų, kurios kyla įmaterinus gėrio ir blogio dėsnį. 
Remdamiesi patirtimi, kad galima įvaldyti karmos dėsnį, priimkime už tiesą idėją, kad gėris ir blogis – tai tik dėsnis, kuris yra aktyvus, kol žmogus negeba jį priimti tik kaip dėsnį, kaip energiją. O kai suvoksite, kad tai įmaterinta energija, vadinasi, ją paneigiant, galima tą dėsnį išskaidyti. 

Gėris ir blogis nėra gyvenimo nekintantis principas. Viskas Žemėje kinta. Ir labai gerai kinta tai, į ką žmogus sutelkia dėmesį ir žino, kad ateina laikas kai kurias totalines tiesas ir gyvenimo principus pajudinti. Reikia padaryti sau prielaidą, kad gėrio ir blogio dėsnis yra kintantis ir jis gali pasitraukti iš žmogaus gyvenimo. Tai nėra iš kažkur atėjusios jėgos, kurios valdo žmogų. Taip, žmogų įtakoja jo jausmai, jo baimės, jo sunkios vidinės būsenos. Bet žmogus valdo savo vibracijų dažnį ir gali pakelti savo gyvenseną į aukštesnių vibracijų gyvensenos lauką ir suvaldyti savo neigiamas būsenas lengvai ir paprastai. Jam reikia keisti požiūrį į save, į savo reakcijas. Keisti savo minčių ir jausmų kokybę, gyventi teigiamume – ir gyvenimas susifokusuos toje realybėje, kur neveikia gėrio ir blogio dėsnis. Bus tiesiog teigiamumas ir lengvumas, kuris skatins visapusišką žmogaus kūrybą aukštesnių dažnių pasaulyje. 

Tai ir norėjosi pirmiausia pakalbėti apie tai, kad gėris ir blogis – tai dėsnis, kurį pats žmogus įmaterino ir pats žmogus turi galimybę jį išmaterinti, išskaidyti. Liks pasirinkimo laisvė, bet toje laisvėje neliks priešiškumo, neigiamumo, nesantarvės.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *