Tesla

Išorinė sąmonės sfera

Vidinė sąmonės ašis susijungia su išorine jūsų sąmonės sfera, kuri yra virš galvos. Protas yra smegenyse. Ten neuronai sukuria tam tikrus impulsus ir skleidžia virpesius, kuriuos galite laikyti protu. Kiekviena smegenų dalis suaktyvina skirtingus mąstymo ypatumus ir tai leidžia viską apjungus daryti tam tikras išvadas, vertinimus, sprendimus. Smegenys suaktyvina ir tuos neuronus, kurie sukuria jūsų jausmų impulsus. Jeigu jausmų impulsai stiprūs, tada ne visada viską vertinsite remdamiesi žinomais faktais, apskaičiuotomis galimybėmis, patirtimi.

Impulsai smegenyse atsiranda dėl jūsų žemiškos veiklos, dėl aplinkos: kas jus veikia ir į ką jūs nukreipiate savo dėmesį. Su sąmone yra kitaip. Per išorinę sąmonės sferą pereina visi vidinės sąmonės ašies kanalai, vadinasi, jūs taip pat viską išjaučiate, ką esate patyrę šiame bei praeituose gyvenimuose ar anapusybėje. Išorinė sąmonės dalis priima impulsus ir iš subtiliosios erdvės. Ji priima impulsus iš jums siunčiamų signalų, pvz. iš angelų, dvasios mokytojų ar kitų kosminių būtybių, kurios su jumis bendrauja. Tuos impulsus jūs transformuojate į vidinę nuojautą, intuiciją ir priimate sprendimus, reaguoti į juos ar nereaguoti. Kai kada tuos impulsus galite transformuoti į regėjimus, pajautimus, vidinį garsą.

Kaip išorinė sąmonės dalis gali priimti impulsus iš gerų kosminių būtybių, taip gali priimti ir iš astralo, iš minčių egregoro. Tie gaunami impulsai labai priklauso nuo to, kuo žmogus domisi, ką jis pritraukia prie savęs savo minčių ir jausmų dėka. Kaip materialiame plane įvyksta įvykiai, apie kuriuos nuolat galvojate, taip ir nematerialiame plane pritraukiate tai, apie ką galvojate, ko bijote ar ko siekiate. Vadinasi, tuos impulsus iš išorinės aplinkos galite valdyti, valdydami savo mintis ir jausmus.

Sąmonės grožis pasireiškia tuo, kad ji yra daugiaplanė ir daugiamatė. Ji vis labiau atsiskleidžia su kiekvienu žmogaus gebėjimu pakelti savo energinį lauką į aukštesnį energinį lygmenį. Jūsų sąmonė yra nuostabi, pilna informacijos ir ji pereina per visus sielos ir esybės plano lygius. Ji susilieja su savo kosmine dalimi ir suvokia visus mūsų visatos pasaulius. Kiekvienas žmogus turi nuostabią sąmonę. To niekas negali paneigti. Kai ji atsiskleidžia elohimų sąmonės lygmenyje, ją galima vadinti kosmine sąmone. Kiekvienas žmogus yra unikalus, gabus, turi savo vietą tiek Žemėje, tiek visatoje. Problema ta, kad savo sąmonės žmogus nėra pažinęs. Nežino jos galimybių ir paskirties. Todėl ir buvo kalbama apie sąmonės lygius, kad suvoktumėte savo sąmonės įvairumą, išskirtinumą ir savo galimybes.

Jūs siekiate pažinti save, savo aplinką, siekiate pažinti savo vidinį pasaulį ir savo elgesiu keliate savo vibracijas taip, kad vis labiau galėtumėte atsiskleisti. Kiekvienas žmogus suvokia tiek, kiek leidžia jo vidinės sąmonės ašies kanalas. Juo jis švaresnis, tuo jis harmoningesnis, tuo daugiau prasiplečia jo suvokimas, atsiveria žinojimas. Tai nė su kuo nesulyginama žemiška savybė:  žinojimas esmės, žinojimas to, kas nematoma ir negirdima. Protu ugdyti to neįmanoma, jis tiesiog yra. Žinojimas atsiranda, kai vidinio sąmonės lygmens kanalas yra švarus, visų sąmonės lygių virpesių dažnis suderintas ir tada iš sąmonės gelmių atplaukia žinojimas. Žinojimas gali atplaukti tiek iš subtiliojo pasaulio erdvės, tiek iš kosminės erdvės. Tas žinojimas susietas su tuo, kad jūsų sąmonė gyvena begalybėje ir amžinybėje. Ir jums viskas yra žinoma. Kiekviename sąmonės lygmenyje prie jūsų jau turimų sąmonės kanalų gali prisijungti papildomi sąmonės kanalai, kurie padeda suvokti tą žinojimą ir leidžia jį transformuoti į jūsų kalbą, į jūsų mintis. Tarkime, Pakylėtieji Valdovai, per Viešpaties Maitrėjos sąmonės kanalą, kuris pasijungė į Violetos išorinės sąmonės ašį, suteikia žinias apie subtilųjį pasaulį ir patikslina suvokimą, kas yra žmogus. Prie jūsų sąmonės ašies gali prisijungti ir kitos kosminės būtybės, ir jos jungiasi tik tam, kad jums padėtų suvokti tiesas, kurios jūsų sąmonei yra aiškios, bet kurių jūs negebate transformuoti į žinias. Jeigu žmogus turi gebėjimą apjungti visus savo sąmonės lygius ir geba suvokti, ką jis jaučia, mato ir girdi, tai tokį žmogų vadinate genijumi, nes jis pats iš savęs, iš savo sąmonės, paima žinojimą ir jį transformuoja į žinias ir gebėjimus. Kitu atveju yra tie, kurie padeda transformuoti informaciją į žinias ir gebėjimus. Bet tai daroma tik tol, kol žmogui informacija visiškai nauja, o kai jis sustiprina savo įgūdžius subalansuoti savo kūnų ir sąmonės lygių vibracinius dažnius, jis jau pats naudojasi savo vidiniu žinojimu. Tai jau jo asmeninė patirtis ir branda. Ir dabar, skaitydami šį tekstą, jūs gaunate žinias, vadinasi, jūs jau turite patys apsispręsti subalansuoti savo žemiškąsias vibracijas taip, kad patys pasiektumėte savo žinojimo gylius. Viskas yra įmanoma tik sutelkus dėmesį į sąmonės išsilaisvinimo procesus. Tai turi būti nuolatinis dėmesio sutelkimas, nepamirštant, kad gyvenate Žemėje, nes be žemiškosios sąmonės brandos aukštesni virpesiai nepasklis į subtilesnius planus. Viskas persipina ir visur turi būti daugiasluoksniškumas. Jūsų sąmonė yra daugiasluoksnė ir daugiamatė, taip ir jūs turite gebėti apjungti kelis savo dėmesio valdymo sluoksnius. Jei galvojate apie savo kasdienius darbus ir tikslus, nepamirškite pagalvoti apie sielos siekius ir aukštesniosios sąmonės pareigas. Negalima tikėtis, kad išgyvendami neigiamus jausmus ir mintis, galite lengvai pereiti į aukštesnio plano suvokimą. Tikrai ne, nes jūsų skleidžiami smegenų impulsai leis bendrauti  tik su tuo daugiamačiu planu, kuris atitiks tas vibracijas. Vadinasi, norint save geriau suvokti ir išlaisvinti savo gebėjimus, pirmiausia reikia susižiūrėti, kad jūsų kasdieniame gyvenime būtų kuo mažiau negatyvumo. Tai jūs jau žinote ir to turite siekti, nes kitaip nesuvoksite skirtingų dimensijų erdvėlaikių.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *