Tesla

Vidinė sąmonės ašis

Vidinės žmogaus sąmonės ašies spindulys dabar siekia tik kelis centimetrus. Ši sąmonės ašis eina per visą kūną, lygiagrečiai stuburui. Jei pati sąmonė egzistuoja virš kūno, virš galvos, tai sąmonės materija eina per vidinę sąmonės ašį. Ji apjungia daugybę sąmonės kanalų, kurie turi savo paskirtį. Tai žemiškosios sąmonės kanalas, sielos sąmonės kanalas, Pakylėtųjų Valdovų kanalas, sielos aukštesniosios sąmonės kanalas, jūsų esybės sąmonės kanalas ir, žinoma, jūsų dieviškosios dalies sąmonės kanalas, kurį vadinate Dievu, esančiu jumyse. Tiesa, dar yra mažesnių kanalų: tai jūsų sielos buvusių įsikūnijimų sąmonės kanalai ir ateities įsikūnijimų sąmonės kanalai. Kiekvienas jų veikia skirtingu vibraciniu dažniu ir kai kada vienas sąmonės kanalas būna aktyvesnis už kitą sąmonės kanalą. Tarkime, Violetai vienu gyvenimu laikotarpiu buvo aktyvus Viešpaties Maitrėjos sąmonės kanalas, kuris per save perleido Pakylėtųjų Valdovų mokymą. Dabar, sutaręs su jos dieviškosios sąmonės kanalu (čia jis svarbiausias), tuo Pakylėtųjų Valdovų kanalu naudojuosi aš. Ne visi žmonės turi tą papildomą kanalą, kuris transliuoja informaciją, tai yra ne patys išgyvena patirtis skirtinguose savo sąmonės lygmenyse, o tik perduoda gaunamą informaciją kaip tarpininkai. Kanalų rinkinys sudaromas, sielai einant į įsikūnijimą ir pasirenkant gyvenimo užduotis. Todėl žmoguje gali būti papildomi sąmonės kanalai, kurie gali vienaip ar kitaip susiaktyvinti ir pasireikšti, bet gali ir nepasireikšti, jei negauna impulso iš savo žemiškosios sąmonės, kad ši yra pajėgi suderinti virpesius.

Kartais žmoguje yra aktyvus tam tikro buvusio įsikūnijimo sąmonės kanalas. Tada žmogus išgyvena tam tikrus pojūčius, kurie buvo svarbūs tame įsikūnijime. Tokiu atveju yra atidirbama karma ir atrišami karminiai mazgai, kurie blokuodavo dieviškosios energijos tekėjimą per žmogaus vidinę ašį. Dieviškosios jėgos – jūsų Visatos Kūrėjo sąmonės – kanalas yra pats svarbiausias, nes jis atsakingas už gyvybę, už galimybes, už paskirtis. Yra dar vienas sąmonės kanalas, bet jis nėra labai veiksnus, nes tik palaiko ryšį su savastimi – su Aukščiausiosios Sąmonės Šaltiniu.

Štai, jūs turite savo vidinę sąmonės ašį, kuri vienu metu yra stipresnė, kitu metu – silpnesnė. Jeigu jūsų vidinės jėgos kanalas silpnas, nesukursite gerų idėjų, jums nesiseks santykiai, nesiseks kūryba, neturėsite materializacijos jėgos savo mintims įgyvendinti ir jūsų kūnas atitinkamai taip pat bus silpnas.

Vidinė sąmonės ašis transliuoja tam tikrą kiekį vidinės energijos, kuri naudojama gyvenimo kūrybai. Juo ta išsispinduliuoja energija laisvesnė, aukštesnio dažnio, tuo stipresnė materializacijos jėga, sėkmės jėga. Aukštesniosios sąmonės kanalas išspinduliuoja labai aukšto dažnio energiją ir su ja daug ką nuveiktumėte, bet dažniausiai  tuos impulsus užblokuoja seni karminiai dalykai, kurie kaip debesys gaubia jūsų sąmonės ašį ir neleidžia jūsų vidinei jėgai stiprėti. Todėl kartais susiaktyvina tam tikri buvusių gyvenimų sąmonės kanalai ir susikuria situacijos, kada įmanoma išspręsti tas karmines problemas. Praeitų gyvenimų energinė atmintis iškyla tik suaktyvėjus tam tikriems procesams. Dažnai ta energinė atmintis – karminiai blokai – tiesiog egzistuoja ir netrukdo gyventi. Bet suaktyvėjus aukštesnės sąmonės kanalui, tie blokai pradeda trukdyti, tada į tam tikrą praeities kanalą paduodamas impulsas ir situacija susiaktyvina (realizuojasi) išorinėje aplinkoje. Situacija išsisprendžia, karminis debesėlis išnyksta ir aukštesnioji sąmonė skleidžiasi visa savo tą akimirką galima jėga. Jeigu situacija neišsisprendžia, aukštesniosios sąmonės kanalas lieka neaktyvus ir žmogus gyvena su aktyviu savo žemiškosios sąmonės kanalu. Bet tada didelių atradimų jis nepadarys, aiškaus suvokimo apie savo galimybes ir visatą neturės. Aišku, žmogus gali jaustis komfortiškai ir būdamas tokios būsenos. Kai nežino ko netenka, dėl to širdis neskauda ir ramiai gyvena savo gyvenimą. Bet jeigu nors akimirką susiaktyvina sielos plano ar ateities įsikūnijimų sąmonės kanalas, tada žmogus pajaučia, kad gyvenimas gali būti kitoks. Ir tada jame sukyla vidinis skausmas, kad jis kažko nepadaro, negeba savęs realizuoti, negeba perlipti per savo suvokimo ribas. Ką tokiu atveju pirmiausia daryti? Ogi susitvarkyti savo kasdienybę taip, kad ji jums teiktų džiaugsmo, kad darytumėte darbus, kurie jums teikia malonumą, kurie suteikia motyvacijos veikti, kurie džiugina jus ir aplinkinius. Turite išmokti gerbti ir mylėti kitus žmones, kad jumyse nedominuotų sunki neigiama energija, per kurią neprasiskverbia aukštesniosios sąmonės impulsai. Matote, kažko ypatingo ar sudėtingo daryti nereikia, viskas prieinama kiekvienam asmeniškai. Įvertinkite savo gyvenimo kokybę ir, jei ji jūsų netenkina, keiskite savo gyvenimą arba keiskite požiūrį į savo gyvenimą. Dažnai užtenka pakeisti požiūrį į save, į savo aplinką, į savo siekius ir lūkesčius.

 Nereikia tikėtis, kad išugdę savo maginius gebėjimus, išlaisvinsite savo aukštesniosios sąmonės impulsus. Ne, jūs tik išsiugdysite gebėjimus, kurių neturi kiti žmonės. Tai ne sąmonės sklaida, o tik tam tikri gebėjimai, pasireiškiantys tam tikroje sąmonėje. Jei suaktyvinate savo praeities įsikūnijimo sąmonę, kai buvote magas, tai puikiausiai su tais gebėjimais gyventumėte ir dabar. Bet ką tai reiškia techniškai? Jūs suaktyvinate ir leidžiate į savo dabartį įeiti gebėjimams, kuriuos kažkada turėjote. Jūs vėl išgyvenate tai, ką jau gebėjote. Tai kokia čia pažanga? Žemiško proto atžvilgiu gal ir pažanga. Jums atsiveria kitokie gebėjimai, kurių neturėjote prieš kelerius metus, bet pažiūrėjus į jūsų visumą, tai sąlygoja sąstingį tam tikroje dimensijoje. Virsmo nebus. Todėl ir rekomenduojama atsisakyti praeities gebėjimų, prisirišimų, įsipareigojimų, kad galėtumėte atsiskleisti naujai, kitaip, kaip jūsų žemiškoji sąmonė dar nebuvo išsiskleidusi nei viename įsikūnijime.

Ar galima valdyti procesus savo vidinės sąmonės ašyje? Tiesiogiai – ne. Netiesiogiai – taip. Ką reiškia „netiesiogiai“? Savo veiksmais, savo gebėjimu neužlaikyti viduje neigiamos energijos, gerbti save ir aplinkinius, siekti suvokti naujas žinias, gebėti ir sutelkti dėmesį į tikslingą veiklą. Žodžiu, per savo paprastą kasdienybę. Nepamirškite, jūsų ego energija yra kietos struktūros, nes ego persipina su kategoriškumo energija, kuri yra ne šiaip sau koks debesėlis, o kietas tinklas, neleidžiantis sklisti aukštesnei sąmonei. Visas pasaulio suvokimas remiasi idėja, kad taip gali būti. Jeigu laikotės kategoriškos nuomonės, tai visiškai užblokuojate bet kokią kitą idėją, kuri neatitinka jūsų nuostatų. Vadinasi, nepriimate nė vieno naujo impulso į savo pažinimo lauką. Virsmo nebelieka. Bet kiekvienas žmogus gali gyventi, kaip nori, ir kol nežino, ko netenka, tol širdies neskauda.

Suaktyvintas aukštesniosios sąmonės kanalas per vidinę sąmonės ašį išskleidžia stipresnę realizacijos jėgą. Ši jėga (energija) gali būti panaudota tiek savo minčių realizacijai žemiškame gyvenime, tiek savo žemiškosios sąmonės atsivėrimui platesnei aplinkai, kitaip tariant, kitos dimensijos suvokimui. Kadangi gyvenate Žemėje, tai visi procesai, tiek materialūs, tiek nematerialūs, galimi tik panaudojant vidinės ašies energiją. Jūs iš savęs per savo vidinę sąmonės ašį spinduliuojate energiją, kuri yra jūsų pagrindinė statybinė gyvenimo medžiaga. Ar tą energiją sukoncentruojate į išorinę veiklą, ar į vidinę, tai priklauso nuo jūsų pasirinkimo, bet energija naudojama ta pati. Todėl anksčiau jums buvo kalbama, kad vykstant vidiniams procesams, jūsų fizinis kūnas gali jausti nuovargį ir išsekimą. Nes jūsų vidinės sąmonės ašies energija yra naudojama vidiniams procesams ir jos nepakanka išorinei veiklai. Jei norite būti aktyvūs visuomenėje, o kartu gebėti išjausti vidinius procesus, jumyse turi būti aktyvuota aukštesniosios sąmonės energija ir jos neturi gaubti nei karminiai debesėliai, nei ego tinklas. Dažniausiai žmoguje energijos pakanka tik vienam procesui: arba išorinei veiklai, arba vidinei. Dažnai būna taip, kad žmogus panyra į kasdienybės reikalus ir tiesiog praranda stimulą domėtis vidiniu pasauliu, jo nebetraukia tam tikros žinios, nebesinori medituoti, bendrauti su subtiliuoju pasauliu, ir tai yra tik todėl, kad energijos rezervai išnaudojami išorinei veiklai arba, dar blogiau, ji sudeginama, negebant valdyti savo neigiamų minčių ir jausmų. Išgyvendami neigiamus jausmus ar mintis, sudeginate didžiulį kiekį savo vidinės sąmonės ašies energijos ir kai kada išeikvojate savo gyvybinę energiją, kurios netekimas jūsų kūnui pasireiškia ligomis. Išgyvendami džiaugsmą, ramybę, atstatote savo energinio lauko struktūrą, nors taip energijos nepasipildote. Bet atstatę savo energinį balansą, pašalinę neigiamumo energiją, jus leidžiate save lengvai pripildyti energija iš vidinės sąmonės ašies kanalo. Nurimę skleidžiate tam tikrus impulsus, kurie suaktyvina tam tikrą sąmonės kanalą, ir prasideda giluminiai procesai, kurie svarbūs jūsų esmei, o ne tik žemiškajam protui.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *