Vadovas Ho

Kas yra Vadovai ir ką reiškia jų simboliai? (I dalis)

    Vadinkite mane Ho. Aš esu Vadovas, suteikęs ženklą Violetai – Maitrėjai, todėl ir galintis su ja bendrauti tiesiogiai. Žmogaus suvokimas keisis, jis pajėgs daugiau pamatyti ir suvokti. Jis gebės ne tik daugiau matyti materialioje plotmėje, bet ir dvasinėje plotmėje. Ką reiškia dvasinė plotmė? Tai subtilusis pasaulis, kuris geba atsiverti tik per žmogaus dvasinius gebėjimus. Todėl visas ateities siekis turi būti vienas – ugdyti savo dvasingumą. Juo aukštesnių vibracijų energinį lauką susiformuosite, tuo ryškiau ir giliau suvoksite subtilųjį pasaulį. O jį suvokti reikia, nes tai tikrasis pasaulis. Jį reikia pažinti, nes tai amžinasis pasaulis, kuriame nuolat gyvenate, bet kurio neapčiuopiate įžengę į materiją. Kodėl nėra gyvenimo tik ne materijoje? Nes materija sukurta dėl materialios jėgos, dėl energijos išskleidimo. Nematerialus pasaulis yra kupinas materijos, šie pasauliai vienas kitą papildo, suteikia vis didesnę galimybę vystytis. Yra nuolatinė raida, nuolatinis virsmas ir tam yra suformuotos visos galimybės. Jeigu siela atėjo į Žemę, tai ji atėjo tam, kad būtent per šią materijos formą pažintų vieną iš galimybių  būti išraiškoje. Siela gali gyventi bet kokiame pasaulyje, su bet kokia forma. Nuo jos priklauso į kokį pasaulį ji nori žengti ir ką nori išgyventi, suvokti, išskleisti. Siela gali būti bet kurios formos, net ir jūsų pasaulyje ji gali būti tiek žuvimi, tiek medžiu, tiek gyvūnu. Bet, kada siela pasirenka gyvenimą pavyzdžiui Žemėje būti gėlė, tai ta gėlė ar kitokia augmenija ji ir bus, kol išgyvens visas įmanomas augmenijos būsenas. Ji negali būti vieną įsikūnijimą gėlė, o kitą – žmogumi. Ne, ji gali būti įsikūnijusi į augmeniją daugybę kartu, o po to ji gali pasirinkti kitos materijos išgyvenimus. Taip siela auga ir bręsta ir tik po ilgo egzistavimo Visatoje, siela gali peržengti aukštesnio sąmoningumo ribą ir įsikūnyti į kitokios formos materiją, kuri jau turi tam tikrą suvokimą. Taip ji pergyvena pačias įvairiausias gyvybės formas su žemu sąmoningumu. Siela pasirenka pažinti pasaulius, įsikūnydama į gyvūnų formas pas jus Žemėje arba kituose pasauliuose. Taip siela save vis labiau pažindama, susipažįsta su visomis galimybėmis, kurios yra suteikiamos tam tikrai gyvybės formai. Ji geba pažinti tiek gėrį, tiek blogį. Ji geba pažinti greitą gimimą ir greitą išėjimą. Juk augmenija pas jus miršta kiekvieną rudenį ir pavasarį atgimsta. Tai suvokiate koks greitas vystymosi etapas, koks greitas pažinimas. Ir vystymuisi labai reikalinga meilės erdvė. Jeigu sąmoninga būtybė – žmogus – skiria savo meilę ir dėmesį augalui, tai reiškia, kad tas augalas – siela jau pažengė tiek, kad gali suvokti kas yra meilė. Jis gali jau apčiuopti meilės jausmą ir vėl auga, bręsta ir gali rinktis labiau sąmoningesnius pasaulius. Meilės energija ypatingai padeda kelti sąmoningumo lygį. Kai jūs pajusite subtilųjį pasaulį – tai pirmasis to pasaulio išskirtinumo bruožas bus meilė. Jūs pajusite toje erdvėje tvyrančią meilę, pagarbą, supratingumą. Ir reikia džiaugtis tokiais potyriais, nes reiškia, kad į jus atkreipė dėmesį sąmoningesnės būtybės ir jų meilės erdvėje jūs labiau sąmoningėjate, vadinasi kitame įsikūnijime jūs jau būsite aukštesnio sąmoningumo pakopoje. Jums ir kalbama apie naują vystymosi pakopą, apie naujos pakopos žinias, nes jūs augate.

Dar grįžtu prie sielos įsikūnijimo augale, gyvūnijoje, kad jūs nesuklystumėte. Kai jūsų siela yra mažo sąmoningumo ji pasirenka kokioje gyvybės formoje gyventi ir pažinti pasaulį. Jeigu ji tebėra tokio sąmoningumo, kad gali būti tik gėle, tai per sekantį įsitvirtinimą Žemėje, ji tikrai nebus žmogumi. Ji gali įsikūnyti į medį, geriausiu atveju. Išgyventi materijoje šimtus metų ir išjausti tą materiją per tą tvirtybę, kurią suteikia jai medis. Sielai laikas neegzistuoja. Jai nėra skirtumo ar gyvens tik 3 dienas ar tūkstantį metų. Juk jums taip pat nėra svarbu kiek gyvenate. Jūs žinote, kad galite gyventi apie 100 metų ir su tuo susitaikote tik gimę. Ir jums nėra svarbu, kad negalite gyventi Žemėje 1000 metų. Laikas neturi esmės virsmui, pažinimui. Laikas tik suteikia galimybę žengti per tą virsmą. Nes materija gyvena pagal laiką ir pagal laiką suformuos patyrimo galimybes.

Siela perėjusi tam tikras suvokimo pakopas ir pagal savo suvokimo lygmenį pasirinkdama tam tikrą gyvenimo formą, pasiekia etapą, kai apsigyvena Žemėje. Daugybė sielų, kurios dabar gyvena kituose pasauliuose, savo laiku gyveno Žemėje, nes atitiko tą suvokimo lygmenį, kuriame formavosi tą akimirką Žemė. Šiuo metu, kai jūsų siela pasirinko gyvenimą Žemėje, tai ji įeina į tokį vystymosi ciklą, kai turi save pažinti, išugdyti pagal visas Žemėje suteikiamas galimybes. Todėl siela pasirenka būti tiek gera, tiek bloga. Ji pasirenka save išbandyti pačiose įvairiausiose situacijose. Todėl sakyti, kad kažkas yra labai blogai, o kažkas labai gerai – negalima. Jūsų pasaulis yra dualus. Vadinasi, čia pasireiškia tam tikros priešingybės. Ir tas priešingybes reikia pažinti sielai. Tik, jei dar norėtume būti tikslesni, dabar šis pasaulis nelabai suformuoja dualumą. Jūsų pasaulyje įsitvirtino daug tamsos ir ji neleidžia vystytis normaliai tam dualumui dėl kurio ir buvo Žemė suformuota. Bet čia nėra labai didelė problema Visatos atžvilgiu. Galima labai greitai performuoti pasaulį ir jį pertvarkyti. Perskirstant sielas gyventi pagal savo suvokimo pakopas į kitus pasaulius. Bet virsmui buvo suformuota Žemės planeta, suformuotas dualumas ir leista sieloms pažinti save tame dualume. Priešingybėse.

Kiekviena siela, įsikūnydama Žemėje, renkasi, kokią patirtį nori išgyventi, suvokti. Jeigu siela pasirinko patirtį būti žudiku, vadinasi ji tą patirtį ir išgyvens. Bet ji, išgyvendama tą patirtį, turi suvokti, pagrindines žmogaus vertybes ir turi suvokti, kad žudymas yra blogai ir už tai turi atgailauti. Jeigu nesusiformuoja atgailos procesas, tai siela vėl žengia į Žemę, bet jau ne pasirinkdama patirties, o tiesiog todėl, kad turi išmokti atgailauti. Taip susiformavo karmos dėsnis. Kodėl iškilo problema su vystymosi Žemėje? Sielos, dėl tam tikro, apsunkinto energetinio lygio Žemėje, nebesuvokia tikrosios savo paskirties. Sąmoningumas ne auga, o žemėja. O to neturi būti. Virsmas duotas tam, kad sąmoningumas nuolat augtų. Šiuo metu Žemėje labai įsitvirtino karmos dėsnis. Jį sutvirtino žmogaus negebėjimas teisingai įvertinti savo patirties esmės. Juk ir Jėzaus laikotarpyje gyvenanti Marija Magdalietė parodo, kad svarbu ne nuodėmė, o svarbu, gebėjimas išeiti iš nuodėmės. Vadinaisi ši siela brendo ir ėjo pažinimo link labai teisingai. Sakykime, šiuo jūsų gyvenimo laikotarpiu žmogus labai gėrė, jis suformavo artimiesiems daug skausmo. Tokia buvo jo pasirinkta patirtis.  Ir yra du galimi toliau vystymosi keliai: vienas, kuris paremtas sąmoningumu – tai žmogaus gebėjimas atsisakyti alkoholio ir jį įvaldyti ir kitas kelias: visai degraduoti ir nepakilti. Čia jau pradeda veikti karmos dėsnis. Jeigu siela buvo pasirinkusi tam tikrą sudėtingą išgyvenimą ir su juo nesusitvarkė, tai kituose įsikūnijimuose ji turės vėl išgyventi panašias situacijas, kad išmoktų savo pamokas ir išmoktų peržengti tam tikrą ribą. Siela, vietoj to, kad per kiekvieną įsikūniją sėkmingai įgytų tam tikrą patirtį, save apsunkina neišspręstomis pamokomis ir įsivelia į karmos dėsnio procesą. Siela pasirenka pažinti vis kitokias situacijas, bet kartu ji apsunkina savo gyvenimą neišspręstomis užduotimis praeitų gyvenimų ir taip situacijos vis sudėtingėja. Siela turi lengvai ir paprastai eiti per žemiškuosius įsikūnijimus. Turi išgyventi ir gėrį, ir blogį. Ir viską teisingai išgyvendama, pereiti į kitą suvokimo lygmenį ir formuoti dar kitokius gyvenimo variantus, kurie yra suteikiami jai gyvenant Žemėje. Žemėje yra galimybė išgyventi dar daug įdomių patirčių. Jūs dar neišnaudojote visų galimybių, kurias jums gali suteikti gyvenimas Žemėje. Todėl ir norisi praverti tą suvokimą apie galimybes, kad neužstrigtumėte karmos dėsnio veikimo zonoje, o galėtumėte save pažinti ir kitokiame gyvenimo lygmenyje, kur nebėra karmos dėsnio, bet yra minties formavimo (kūrybos) dėsnis.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *