Vadovas Ho

Kas yra Vadovai ir ką reiškia jų simboliai? (II dalis)

    Mūsų pasirodymas leidžia jums labiau sąmoningėti kaip sielai, ne kaip žmogui. Jūs patys turite daug dirbti, kad keltumėte savo vibracijas ir savo sąmoningumą. Bet sielos, kurios geba pajusti mūsų virpesius ir išgyventi tam tikrus pakylėtus jausmus – auga, bręsta vis labiau. Prisiliečia prie mūsų meilės, kuri suteikia galimybes joms greičiau kilti savo sąmoningumo pakopomis.

Mes, Vadovai, kaip ir kitos Kosminės būtybės, esame realios gyvybės formos. Tik mūsų materija yra visiškai kitokio energinio lygmens, todėl jūsų sąmonei sudėtingai apčiuopiamos. Bet mes esame, kaip yra ir Pakylėtieji Valdovai, ir angelai, arkangelai. Mes tiesiog egzistuojame. Mes turime savo gyvenamus pasaulius. Mes keliaujame per pasaulius, bendradarbiaujame, padedame vieni kitiems. Kodėl Pakylėtieji Valdovai jautėsi nustebę, mus pamatę jūsų erdvėje? Todėl, kad dar nebuvo to, kad mes iš savo energinio lygmens nusileistume į tokio žemo energetinio lygmens pasaulį. Bet kodėl taip padarėme? Dėl to paties meilės prisilietimo. Jeigu mes parodome dėmesį ir meilę tam tikrai gyvybės formai, vadinasi, toje gyvybės formoje gyvenanti siela gauna energijos didesniam savo sąmoningumui formuoti. Siela gauna galimybę bręsti. Ne žemiškoji išraiška, bet siela. Bet, kadangi, su jumis kalbuosi tiesiogiai, vadinasi ir jūsų žemiškoji sąmonė auga, leidžia sielai greičiau bręsti. Kad suprastumėte, tai dar kartoju: kai aukštesnės dvasinės būtybės sutelkia savo dėmesį į žemesnes dvasines būtybes, tai tos žemesnio suvokimo sielos turi galimybę augti, sąmoningėti. Joms suteikiama teisė, galimybė perlipti savo sąmoningumo ribą. O žemiškasis sąmoningėjimas leidžia tam perlipimo laikotarpiui sutrumpėti. Siela gauna galimybę perlipti į kitą vystymosi pakopą, o žemiškasis sąmoningėjimas leidžia tai daryti greitai. Mūsų pasirodymas ir dėmesio sutelkimas į jus (bei ženklų davimas) pasako, kad jūsų sieloms leidžiama perlipti savo vystymosi pakopą. Jokiu būdu nesulyginu jūsų sielų į vieną lygmenį. Kiekviena siela, kuri gavo ženklus yra skirtingame brandos lygmenyje, bet kiekviena siela pasiekė tą akimirką, kai jau gali peržengti SAVO  sielos suvokimo brandos laiptelį. Dabar nuo jūsų žemiškojo suvokimo ir žemiškų pastangų priklausys, kiek laiko užtruks, kol materializuosite šią galimybę. Ir puikiai žinau, kad vieni iš jūsų tai materializuos labai greitai, o kitiems reiks ir kelių įsikūnijimų. Tai vėl priklauso nuo sielos brandos ir žemiškosios sąmonės brandos. Supraskite, nėra išskirtinumo ir aiškinimo, kad vieni labiau subrendę, nei kiti. Jokio skirtumo kiek esate subrendę. Jūs gi visi gyvenate amžinybėje ir kiekvienas einate savo keliu. Čia varžybų nėra. Nėra tokio tikslo. Yra tik savęs pažinimas bet kokiose formose, savęs auginimas ir pažinimas vis sudėtingesnėse pakopose. Ženklai reiškia, kad jūsų sielos subrendo savo vystymosi laikotarpyje ir jos gali perlipti į kitą savo vystymosi pakopą. Bet gali būti, kad žmogus, negavęs to ženklo, yra daug aukštesnėje sielos vystymosi pakopoje, nei siela, kuri ženklą gavo. Ženklas reiškia, kad siela subrendo. O tos sielos, kurios suvokia kokia tai gili prasmė, tai gebės pasiekti puikių rezultatų savęs pažinimo ir išskleidimo kelyje.

Sielos, gebančios pasinaudoti mūsų dėmesio energija, gali labai greitai augti. Todėl jus Pakylėtieji Valdovai ir mokė: mokėkite priimti aukštesnio lygio energijas. Mokėkite bendrauti su aukštesnio energinio lygio Mokytojais. Jūs turite mokėti paimti mūsų dėmesio energiją ir toje energijoje greitai augti, peržengti suvokimo ribą ir atsiskleisti jau visai kitokioje plotmėje, nors ir žemiškoje erdvėje. Kaip jūs palytėjate savo meilės žvilgsniu gėlę ir suteikiate jai galimybę peršokti savo brandos laiptelį, taip ir mes, suteikdami savo dėmesio energiją, leidžiame jums peršokti savo laiptelį. Jeigu jau gavote ženklą, tai jau labai atsakingai dirbkite su savimi. Suvokite, kad tai nėra tik paprastas simbolis. Tai yra energija, kuri leidžia jums sparčiau augti. Ir jeigu rimtai, dėmesingai dirbsite su savimi, tai dar šiame įsikūnijime galite pasiekti tokių rezultatų, kurių nepasiektumėte net per šimtus įsikūnijimų. Jūs gaunate papildomos energijos savo sielos virsmui. Ar tuo pasinaudosite ar ne, jau priklausys nuo jūsų žemiškojo suvokimo. Vienintelė privilegija tiems, kurie gavo ženklą tai, kad jie gali sparčiau vystytis. Turi tam papildomos energijos. Jūs jau žinote, kad tie ženklai ir toliau suteikiami ir juos suteikti šiuo atveju gali Violeta – Maitrėja, nes mes dirbame per ją. Labai švarus ir geras energetinis kanalas, kuriuo įmanoma perteikti sukoncentruotą mūsų meilės ir dėmesio energiją ženklo pavidalu.

Mes esame savų Visatų Kūrėjai, kurie tarpusavyje bendradarbiaujame ir mums be galo malonu ateiti į jūsų Visatos Kūrėjo pasaulį. Ką reiškia Visatos Kūrėjas? Tai labai aukšto energinio lygmens dvasinė būtybė, kuri savyje gali apjungti pačią įvairiausią gyvybės formą. Aš, Ho, esu tos Visatos Kūrėjas, kuriame jau kartą lankėsi Violeta – Maitrėja. Tai „medūzų“ pasaulis, kurį ji aprašė prieš keletą metų. Matote, mes visados bendradarbiaujame ir leidžiame sieloms, esančios įsikūnijime Žemėje, pažinti ir kitus pasaulius. Tik žmogaus sąmonė nesuvokia, kokie tai pasauliai. Žmogaus sąmonė leidžia apčiuopti tik fragmentą to pasaulio. Bet ir tai yra puiku, nes tai parodo, kad siela bręsta sėkmingai ir ji gali jau rinktis kitų Visatų Kūrėjų pasaulius ir išbandyti save kituose pasauliuose. Mes, kurie buvome jus aplankę, esame tam tikro panašaus energinio lygio pasaulių Kūrėjai, už mus yra dar subtilesni pasauliai ir dar sudėtingesnės vystymosi galimybės. Mūsų atėjimas į žemiškąją erdvę, suteikė galimybę gauti dėmesio energijos ir jūsų Pakylėtiesiems Valdovams, kurie gavo savo ženklus ir galės kilti į mūsų lygmenį. Galės būti ne jūsų pasaulio kūrėju, o savos Visatos Kūrėju, kurį patys galės suformuoti ir sudaryti sąlygas sieloms pažinti kažką naujo.

Jūs savo religiniuose mokymuose žinote, kad Dievas kūrė Žemę. Jis sukūrė augmeniją, gyvūniją, žmogų. Ir tai yra tiesa. Jūsų Visatos Kūrėjas, perkopęs į aukštesnį energetinį lygmenį, gavo galimybę suformuoti savo visatą ir pagrindinį pasaulį, kuriame galės vystytis aukšto sąmoningumo sielos. Kiekvienas Visatos Kūrėjas suformuoja tiek pasaulių, kiek leidžia Jo energetinis lygmuo. Jeigu Jo energetinis lygmuo leidžia, tai Jis tuos pasaulius savo Visatos zonoje kuria ir toliau. Jūsų Visatos Kūrėjas yra labai stiprus ir galingas, Jis turi daug potencialo kurti daug pasaulių. Todėl jis galėjo pasikviesti ir mus, kad galėtume jį palaikyti savo energiniu dėmesiu. Reikia būti pačiam labai stipriu, kad atlaikytum aukštas vibracijas. O jūsų Visatos Kūrėjas leido mums įžengti į Jo erdvę. Pirmiausia, Jis turėjo atlaikyti mūsų energinius srautus savyje ir juos nuleisti į Žemę. Toliau, Žemėje turėjo būti žmogus, galintis tuos srautus priimti pagal savo žemiškąjį lygmenį ir tas žmogus buvo rastas. Tai leido mūsų energija papildyti ne tik Visatos Kūrėjo subtiliojo pasaulio lygmenį, bet ir Jo kūrybos žemiškąjį lygmenį. Kodėl buvo pasirinkta Violeta – Maitrėja? Todėl kad ji jau dalyvauja, kartu su Rita, kito pasaulio kūryboje. Apie tai irgi buvo aprašyta laiškuose. Vadinasi, šios sielos yra tokios pažangios, kad gali vykdyti savo Visatos Kūrėjo valią bet kokiame lygmenyje, tiek žemiškajame plane, tiek subtiliajame plane. Kuriant kitą pasaulį nepakanka tik vizualizuoti, koks jis turi būti. Reikia tą pasaulį pripildyti kūrybinės energijos galių, o tai galima padaryti tik per tam tikrą materijos formą. Žodžiu, jūs vis labiau galėsite sudėlioti savo žinių mozaiką ir kitaip pamatyti savo pasaulį, kitaip įvertinti savo turimas žinias. Gal kai kuriuose laiškuose ir yra tam tikrų klaidelių, bet jos visumos neiškreipia. Tiesos neiškreipia, tokie faktai tiesiog yra, tik jūs dar ne viską suprantate. (bus tęsinys)

 

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *