Vadovas Ho

Ribų nėra

    Į jūsų pasaulį įžengę kitų Visatų Kūrėjai, suformavo energijos srautą, kupiną naujo sąmoningumo dalelyčių. Jūsų Visatos Kūrėjas yra numatęs žmogaus vystymosi planą ir Jis pats pakoreguoja kai kuriuos momentus, jeigu mano, kad to reikia. Bet jūsų pasaulis jau ir tuo išskirtinis, kad čia esančioms sieloms yra suteikiama laisva valia. Ši laisva valia suteikia galimybę sieloms pasireikšti kaip tik jos nori. Jos visos bręsta, nes branda yra numatyta, bet ši planeta nuostabi tuo, kad ji apgaubta meilės energija, kurioje gali materializuotis bet kokia žmogaus išreikšta mintis. Kūrėjas suteikė laisvą valią sielai ir žmogui gyventi taip, kaip jis to tik nori. Čia yra didžiulės galimybės saviraiškai, tuo labiau, kad jūsų neriboja minties realizacijos galia. Jūs turite meilės energiją, turite minties realizacijos galią ir visiškai laisvą valią kurti pasaulį tokį, kokį tik norite. Jūs net nesuvokiate, kad neturite ribų kūrybai. Ši planeta išskirtinė ir ne viena siela ilgai laukė momento, kol galės save išreikšti būtent šioje planetoje. Visiška veiklos laisvė ir jokių apribojimų. Juk jums suteikta minties galia ir vidinių galių visuma leidžia jums gyventi dviejuose pasauliuose iš karto. Vadinasi, jūs galite gauti bet kokias žinias iš Visatos lobyno ir jas realizuoti materijoje savo minčių dėmesio energija. Jūsų planeta – visiškos laisvos kūrybos planeta. Ir gaila, kad ta kūryba taip mažai pasireiškia, kad susiformavote tokią stiprią ir grubią kolektyvinę sąmonę, kuri nebeleidžia jums laisvai kurti. Bet čia jau jūsų problema, tai ir susitvarkykite su ja. Mano tikslas aiškiai jums pasakyti: jūsų planetoje nėra ribų kūrybai. Tik turėkite tiek vaizduotės ir valios ir jūs iš savo materijos galėsite keliauti po visus pasaulius tiek materialius, tiek nematerialius ir kiekviename pasaulyje ugdyti save, kurti gėrį ir pažangą. Ribų nėra.

Kodėl vis tik mes sukoncentravome savo dėmesio energiją į jūsų pasaulį? Tai leidžia padaryti Visatos dėsniai ir kai atsiranda žmonių, kurie gali priimti sufokusuotą aukštesnio energetinio lygio energiją, mes ją dovanojame tam pasauliui. Tai reiškia, kad prie tos begalinės įvairovės, kuri jums suteikta, mes pridedame dar daugiau galimybių. Mes suteikiame galią jūsų minčių energijai pasiekti ir suvokti mūsų sukurtų Visatų pasaulius. Mes siekiame sielų bendradarbiavimo. Juk visi pasauliai kyla iš vieno – iš Aukščiausiosios Sąmonės. Mes esame vienis ir turime bendradarbiauti. Mūsų siekis yra suteikti galimybes pažinti vis kitus pasaulius. Mes nuleidome į jūsų energetinius laukus dalelytes, kurios įsitvirtins jūsų laukuose ir suteiks galimybę, atėjus jūsų brandos momentui, pažinti ir suvokti mūsų pasaulius. Jau Mokytojai apie tai yra kalbėję, kad kai kurie Pakylėtieji Valdovai įtvirtina į jūsų žemišką energetinį lauką savo dalelytes, kad turėtumėte didesnes galimybes suvokti vis didesnę įvairovę. Šios mūsų dalelytės tvirtinosi visoje erdvėje tam tikru spinduliu. Visos Žemės nepajėgė apimti, bet jūsų keliavimas po pasaulius ir bendravimas su tų pasaulių žmonėmis, suteiks galimybę toms dalelytėms iš jūsų energetinio lauko įsitvirtinti tų žmonių energetiniuose laukuose. Tuo labiau, kad skaitytojų turite iš daugelio šalių, tai ta informacija ir per jūsų dėmesio energiją įsitvirtins jūsų lauke.

Kai jūs panyrate į savo dvasines praktikas ir keliaujate po kosmosą, jūs galite keliauti tik ten, kur yra suteiktas jums leidimas. Niekada nepakliūsite į pasaulį, kurio negalite dar suvokti, arba kurio nereikia jums suvokti. Visatos Kūrėjas yra numatęs jūsų kelionių variantus ir numatęs kokios patirtys jums gali būti naudingos. Kai nusprendžia, kad galima suteikti daugiau patirčių, tada į žmogaus energetinį lauką nusodinama naujų suvokimo galimybių dalelyčių, kaip ir šiuo atveju. Ar jūs tuo pasinaudosite ar nepasinaudosite, tai jau priklauso nuo jūsų sielos brandos ir jūsų žemiškojo sąmoningumo pažangos. Galimybės suteiktos, siūlome tai priimti į savo supratimą ir tuo nuolat naudotis. Jūs nesate apriboti kūryboje. Jūs tik patys save apribojate savo ego ir neišmanymu. Bet juk tam ir gaunate šiuos nuostabius mokymus, kad žinių turėtumėte ir galėtumėte subręsti tiek, kad lengvai ir paprastai galėtumėte naudotis visatos informaciniais klodais patys, savarankiškai per vidinio pajautimo suteiktas galimybes. Jūsų kūrybai ir vystymuisi ribų nėra. Todėl 5 ciklas tik atveria savo galimybes. Tiesa, jau yra žmonių, kurie gyvena  šiame cikle, bet tai ne Europoje.

 

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *