Vairočana

Motyvacijos stoka

Aš atėjau. Ilgai laukiau, kol galėsiu nusileisti į tavo erdvę ir per tave kalbėti su tais, kurie nori išgirsti. Nuolat siekiame perduoti informaciją, kuri buvo sunaikinta, sumaišyta ir nesuprasta savo laiku. Todėl žmonės pamiršo, kas yra Didžioji Išmintis. Kelias, vedantis link Išminties pažinimo yra ilgas ir sudėtingas. Kodėl? Todėl, kad jūs laikotės tam tikros sukurtos informacijos. Jums atrodo, kad užtenka tų žinių, kurias turite apie Visatą, apie Dievą, apie Meilę. Jums pakanka žinių, kad nugyventumėte normalų vienadienį gyvenimą. Tad, kam siekti to, kas neaišku. Kam kovoti su savo įpročiais, su savo įsitikinimais? Kad galėtum pažinti žinią, kuri nėra įrodyta, kuri, pagal jus, gal būt teisinga, o gal ir visai nereikalinga. Paprasčiau tariant, jūs visai nenorite siekti Išminties, nes nėra motyvų. Kai nėra siekio, tai ir mūsų duodama informacija jūsų širdies ir proto nepasiekia. Tai didžiausias sunkumas, mums bendraujant su jumis. Ne energetinis nusileidimas iki jūsų lygio, ne kitos problemos iš mūsų pusės. Ne. Yra paprasta priežastis: jūs nematote reikalo siekti naujų žinių, nes tos žinios griauna senus įsitikinimus. Kai griauna kažką jumyse, jums psichologiškai sunku. Sunku gyventi Žemėje, kasdienybėje ir analizuoti Visatos Išmintį. Kam to reikia? – dažnas paklausiate ir nusisukate nuo mūsų noro pakalbėti su jumis. Todėl, pradedant šį pokalbį ir eilę kitų pokalbių, susitarkime – ši informacija duodama tiems, kurie siekia suvokti žmogaus gyvenimo esmę. Esmė: skleisti Dieviškąją Meilę ir pažinti Išmintį. Kas yra Meilė, kaip ją išjausti, kaip ją perleisti per save – jūs suprantate. Jūs priimate idėją, kad ji egzistuoja, kad tai gyvybinė energija. Jūsų širdis ir protas priima idėją – Meilę reikia ugdyti: „aš ją pažįstu, ją suvokiu ir galiu išskleisti. O kam reikalinga Dieviškoji Išmintis, kaip ir neaišku. Nes pakanka proto, kad išgyvenčiau šį savo gyvenimo tarpą“. Taip, proto, kad išgyventum šį gyvenimo tarpą, žinoma pakanka. Bet norint vystyti savo esybės kelią, norint išskleisti ir įvykdyti Dievo valią Žemėje, reikia suvokti Išmintį. Reikia suvokti, kad gyveni nuolat: nuo pradėjimo iki momento, kai subręsi, pakilsi iki Pakylėtųjų Valdovų lygmens ir tapsi Visatos gyventoju. Pradėkime nuo minties, kad gyvenate ne vieną gyvenimą ir kad šie gyvenimai nėra atskiri ir nesusiję. Viskas, ką išgyvenate pereina į subtiliojo kūno erdvę. Joje lieka informacija apie išgyvenimus, apie patirtus džiaugsmus, patirtas nuoskaudas. Apie tai, kaip laikaisi savojo kelio, ar klydai ir taisei savo klaidas, ar tik nuolat klydai. Daug informacijos išlieka subtiliojo kūno erdvėje. Sielos erdvėje. Ši informacija pereina per likusius gyvenimus. Taip turite galimybę atitaisyti savo senas klaidas, papildyti savo suvokimą nauja informacija, taip pat, jūs galite pakelti savo vibracijas. Gyvendami, jūs formuojate vibracijų lygį. Mirštant, šis vibracijų lygmuo užsifiksuoja ir jūs vėl gimstate tame pačiame lygmenyje. Sąmoningai išeinant iš šio pasaulio, sugebėjus nebijoti, nepykti, išeinat su lengvumu, su džiugesiu ir meile, jūs pakeliate vibracijų lygį. Kai sunku atsisveikinti, kai spaudžia prisirišimai ar net pyktis, nuoskaudos – lygmuo pažemėja. Netikėtai mirštant jūs pereinate į tą lygmenį, kurio nusipelnėte be jokių „diskusijų“. Kai keliate savo vibracijas, jūs pamažu „pripildote“ sielos taurę ir tada galite pildyti esybės taurę. Vienu žodžiu, jeigu jūs sugebate savo gyvenime laikytis dieviškumo principų ir savo kasdiene veikla išskleidžiate meilę ir išmintį, jūsų vibracijos tiek pakyla, kad pripildote savo esybės lygmenį aukštomis vibracijomis. Žemos vibracijos tiesiog nepakyla iki esybės lygmens. Todėl būna įsikūnijimų, kai esybė visai negauna papildymo iš savo įsikūnijimų. Taip ji silpsta. O žmogaus gyvenimo esmė – sutvirtinti esybės energetinį lygmenį. Esybė gali susiformuoti į Visatos gyventoją. Gali pereiti į Pakylėtųjų Valdovų lygmenį ir kitus lygmenis. Pakylėtieji Valdovai – tai grandis, kuri keliauja per materialius pasaulius ir jiems padeda. Bet taip jie pripildo savo energetinį lygmenį ir gali kilti dar į subtilesnę erdvę. Todėl jūsų užduotis suprasti, kas iš tikrųjų yra žmogaus gyvenimas ir suprasti, kam reikalinga Išmintis. Išminties siekis leis jums savo gyvenimą pasukti tinkama kryptimi. Jūs suprasite, kam reikalinga kelti vibracijas ir kaip tai padaryti. Tai apima ne vien horizontalų bendravimą su žmonėmis, tai apima ir vertikalų bendravimą su neregimuoju pasauliu. Ir šis bendravimas yra paremtas tam tikromis formomis. Jis gali būti naudingas, bet gali būti ir kenksmingas. Todėl reikia suprasti: neregimasis pasaulis – tai gyvenimas, turintis savus dėsnius. Ir šiame pasaulyje taip pat visko yra. Taip, kaip ir Žemėje. Tik jis yra jautresnis, atviresnis ir greičiau išsipildo tai, apie ką galvoji. Nesusitvarkius su savo vidiniu pasauliu, o įėjus į neregimąjį pasaulį – gali patirti šoką: nes jis atsivers pagal tavo vibracijų lygį. Geriau šoką patirti iš džiaugsmo ir geros nuostabos – kai neregimas pasaulis atsivers savo grožiu, įvairumu.

Jūsų pasaulis yra iliuzija. Pirmasis neregimojo pasaulio sluoksnis – taip pat iliuzija. Tik labai greitai besikeičianti iliuzija. Jeigu jūsų žemiškajame gyvenime karmai pasireikšti reikia laiko, tai pirmojo lygio neregimajame pasaulyje – karma iš karto formuojasi. Jūsų aplinka tame pasaulyje bus tokia, kokios mintys yra jūsų galvoje ir širdyje. Šis neregimasis  pasaulis atsiveria. Toks yra gyvenimo dėsnis. Jūs pamažu su juo susiliesite. Turėsite išmokti priimti mintį, kad toks pasaulis yra ir turėsite išmokti gyventi naujame, bendrame pasaulyje. Jūsų veiksmai kaip ir nesikeis: eisite į darbą, mokyklą, pramogausite, gimdysite ir auginsite vaikus. Viskas, kol kas, išliks. Tik keisis jūsų požiūris į gyvenimą. Jūsų mintys realizuosis greičiau. Ir ypač greitai realizuosis blogosios mintys. Jos sunkesnės, jų daugiau, todėl lengviau ir realizuosis. Todėl gyvenimas jūsų pasaulyje pasirodys esąs sudėtingas ir einantis žemyn. Bet, nepamirškite, tai tik iliuzija ir nuo jūsų požiūrio priklausys, kaip išgyvensite savo pasaulyje. Nors lašas ramybės padės harmonizuoti erdvę. Todėl turite išmokti ir įgauti įprotį valdyti jausmus ir mintis. Tai jus išgelbės. Niekas kitas nepadės jums jūsų gyvenime, jei nemokėsite suvaldyti savo jausmų ir minčių. Tai išgyvenimo taisyklė. Procesas eina savo linkme. Gyvensite, mokysitės, mes padėsime tiems, kurie priims šias mūsų pastangas ir bendrausime. Daug ir nuoširdžiai.

Mes galime jums padėti. Mums suteikta galimybė padėti žmonijai pereiti sunkųjį laikotarpį. Ir visados langas atsivers iš mūsų pusės. Svarbu, kad jūs nepamirštumėte langų atverti iš savo pusės. O kai užpuola nepasitikėjimo, abejonių ir kaltinimų mintys – jūs užmirštate, kad reikia šį langą atverti. Todėl, būkite protingi, atverkite langines ir priimkite mūsų pagalbą. Jums bus lengviau ir paprasčiau.

Aš, Vairočana, kviečiu kartu žengti Išminties suvokimo keliu.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *