Vairočana

Pakylėtųjų Valdovų energijos išskleidimas

Aš atėjau. Atėjau pakalbėti apie susiliejimą dviejų pasaulių. Viskas pirmiausia vyksta žmogaus sąmonėje, žmogaus vidiniame pasaulyje.  Jūs nematysite po namus vaikštančių angelų ar prie stalo sėdinčio Pakylėtojo Valdovo. Jūs viską turite išjausti savo širdimi ir protu. Turite išjausti bendrystę su tuo, kas jus globoja, saugo, moko. Ši energija nuolat šalia žmogaus. Ir juo labiau žmogus savo išgyvenimais sugebės priimti savo Mokytojo energiją, tuo geriau sugebės jį suvokti.

Žmogus turi priimti idėją, kad šalia jo visados yra subtilios energijos. Jos buvo ir yra visados. Tik ne visados žmogus tai jausdavo. Dažniausiai nejausdavo. Bet dabar mes kalbame su tais, kurie jau pripažįsta subtiliojo pasaulio egzistavimą ir pripažįsta, kad yra subtilios „asmenybės“, kurios siekia bendradarbiavimo su žmogumi. Kaip sakiau, bendradarbiavimas vyko visados. Su vienu žmogumi mažiau, su kitu daugiau. Mes nuolat kontaktuojame su žmonėmis ir perduodame informaciją. Tik dabar šis kontaktavimas labiau paliečia žmones. Juo žmogus sąmoningesnis, tuo lengviau priims idėją apie Aukščiausią Protą ir suvoks, kad Visatoje yra daugybė formų gyvybių, kurios gali ir nori tarpusavyje bendradarbiauti.

Kas yra Pakylėtieji Valdovai? Tai iš aukštesnio subtilesnio pasaulio kilusios būtybės, kurios suvokia pasaulių vystymosi kryptį, eigą ir visados pasiruošusios padėti vystytis kitoms būtybėms. Nes jos supranta pagrindinę Dievo valią – laisvai ir savarankiškai vystytis materialioje erdvėje. Dievas siekia, kad kiekvienas jo sukurtas pasaulis egzistuotų ir vystytųsi sėkmingai. Ir kai kažkurio pasaulio vystymasis įgauna neteisingą kryptį – tada tai suvokiančios subtilios gyvybės pasiprašo į pagalbą. Yra suformuojama pagalba iš įvairių subtilių energetinių lygmenų, iš įvairių žvaigždynų. Pasitelkiama kuo daugiau įvairių energetinių pakraipų atstovų, kad kuo daugiau ir įvairesnės energijos būtų galima įlieti į materialią struktūrą. Žemei buvo suformuota Pakylėtųjų Valdovų komanda, kuri įsitvirtinusi Šambaloje. Pusiau materialioje vietovėje Himalajų kalnuose. Čia Pakylėtieji Valdovai yra taip prižeminę savo energetiką, kiek tik pajėgė, kad tik galėtų susilieti su žmonių pasauliais.

Pagal sielų susitarimą, jos, įsikūnydamos į Žemę, priimdavo kai kurių Pakylėtųjų Valdovų spindulius ir taip leido jiems pasireikšti žemiškoje erdvėje. Problema iškildavo viena – žmogaus sąmoningumas. Siela ateina į įsikūnijimą su savo programa ir su jos energetinio lauko suformuotu sąmoningumu. Pakylėtieji Valdovai pasirinkdavo aukšto energetinio lygio sielas, bet jų žemiškas įsikūnijimas dažnai apsunkindavo Pakylėtųjų Valdovų išraišką Žemėje. Vieniems žmonėms (įsikūnijimams) lengviau pavykdavo išspinduliuoti Pakylėtųjų Valdovų energiją, kitiems sunkiau ir tai priklausė nuo žmogaus sąmoningumo. Kurį pakeisti neužtenka vien tik noro. Sąmoningumo struktūra nulemta įsikūnijimų progresu arba antiprogresu. Todėl įtakoti sąmoningumą vien savo noru neįmanoma. Pasakykite sau: aš noriu būti protingas. Ar tapsite tokiu? Ne, vadinasi noro neužtenka. Turi būti didžiulis įdirbis tiek išorinio mąstymo, tiek vidinių pastangų išraiškos.

Ir šiuo metu problema išlieka ta pati. Pavyzdžiui tu, Violeta, turi savyje Viešpats Maitrėjos energiją. Tiesa, dėl tavo sąmoningumo pokyčio, jo energija pradeda spinduliuoti. Ir taip tu gali padėti išreikšti jo norą padėti aplinkiniams keistis, tobulėti. Bet jo noras turi sutapti su tavo, kaip žmogumi, noru padėti kitiems. Nes Viešpats Maitrėja gali išspinduliuoti tiek energijos, kiek leis tavo sąmoningumas ir tavo siekis, tavo vidinės pastangos atverti širdį pasauliui. Tu žinai, kokia jėga slypi tavyje, bet kaip supranti, tai nieko nereiškia. Žinojimas dar nieko nereiškia. Turi suprasti, kad reikia padėti Viešpats Maitrėjai išskleisti energiją į Žemės erdvę, bet turi būti jo siekio sąskambis su tavo gyvenimo būdu. Tu turi ne tik žinoti, bet turi įdėti daugybę pastangų, keičiant save, formuojant savo vidinį pasaulį. Tu turi suformuoti savo vidinį pasaulį, atspindintį Viešpats Maitrėjos ramybę, harmoniją, meilę. Tu turi tai išjausti, pati suformuoti ir atskleisti. Ir tik tada išsispinduliuos Viešpats Maitrėjos energija šimtu procentu.

Per vieną meditaciją, kurioje kalbėjai su Dievu, tau buvo aiškiai įvardyta, ką turėsi pakeisti savo gyvensenoje ir kokį darbą turėsi atlikti. Kas svarbiausia bus tavo veikloje. Nustebai tai pamačiusi ir noriu aš apie tai pakalbėti, kad suvoktum esmę ir ką turėtum daryti, norint tai pasiekti. Vizijoje tu matei salę pilną žmonių, jie sėdėjo, o priešais juos sėdėjai tu. Ne kalbėjai, ne meditavai, o sėdėjai susikaupusi ir išspinduliavai iš savęs energiją. O susirinkusieji tyliai sėdėjo ir stengėsi priimti į save tą išspinduliuotą energiją. Čia negalimos jokios kalbos, jokie aiškinimai, jokie garsai. Tikslas vienas – tu išspinduliuoji energiją, o kiti džiaugiasi galėdami ją paliesti, pajusti. Taip tu juos  gydai, taip jiems atveri naują gyvenimo kelią. Tylėdama ir išspinduliuodama energiją, suteiki jiems naują gyvenimą. Tai dabar pagalvok, ką turi daryti, kad galėtum pasiekti tokią būseną. Jau dabar suvokei, kad tada tu išspinduliuosi Viešpats Maitrėjos energiją. Bet iš laiško pradžios suvokei, kad išspinduliuoti galima tik tiek, kiek leidžia tavo sąmoningumas ir tavo vidinis pasaulis. Kol kas tavo sąmoningumas, o tuo labiau vidinis pasaulis labai mažai išsivystę. Tai kokia tavo pareiga? Nuolat ugdyti savyje vidinę harmoniją, meilę, atsidavimą Dievo valiai, atsidavimą bendrai veiklai, pasiaukojimą žmogui. Kai tavo vidinis pasaulis pajus sąskambį su Viešpats Maitrėjos pasauliu – tada tu galėsi išspinduliuoti  tą nuostabią energiją ir padėti žmonėms. Vadinasi, šiame įsikūnijime turi peržengti visas savo galimybes, turi pasiekti labai aukštą išsivystymo kartelę. Ir tai nėra mūsų išreikštas pageidavimas. Tai yra tavo pareiga. Dievas kalbėjosi su tavimi ir jis tiki tavo laisva valia. Jis tiki, kad tu paminsi savo egoistiškumą ir sugebėsi atsiverti šiai energijai, šiam didžiam tikslui.

Vėl kartojame – šis sugebėjimas (išskleisti Viešpats Maitrėjos energiją per savo kūną), tai ne dovana, tai įsipareigojimas, tai atsakomybė. Ir iš tavęs yra tikimasi labai daug darbo su savimi. Tu pasiekei momentą, kada apie tai galime kalbėti. Tai jau labai daug. Lieka šią informaciją ramiai priimti ir dirbti, dirbti, dirbti.

Su tuo tave ir sveikinu, Vairočana

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *