Valdovė Nada

Didžioji Kosmoso Meilė

Meilė nugali viską. Kiekvieną abejonę, skausmą, neviltį, pyktį. Meilė nugali visus blogus jausmus, esančius žmoguje. Kur švyti meilė, ten nėra blogio ir baimės.

Todėl kiekvienas žmogus ir turi išsiaiškinti savyje kas yra meilė ir kaip jam pavyksta bendrauti su šiuo jausmu. Meilė – kosminė energija. Ji nėra pavaldi žmogui. Ji sklando visos Visatos erdvėje, ji padeda susijungti švaraus suvokimo gyvybei, padeda atpažinti Dievo suformuotą sielą nuo įsikūnijimo suformuotos tamsos.

Aš esu Valdovė Nada, šiandieną jau galiu įžengti į jūsų erdvę, nes jums iškilo klausimas, kas yra Meilė? Guan In jums davė šaukinį, kuris padeda jūsų sąmonėje įsitvirtinti Meilės jausmui. Turite šį šaukinį naudoti kasdien, kol suvoksite, kas yra Meilė. Aš esu trečiojo spindulio Valdovė ir saugau Meilės liepsną savo šventovėje. Todėl aš raginu visus atverti savo suvokimą ir savo širdį Didžiajai Kosmoso Meilei. Tai energija, kuri turi didžiulę jėgą ir dar didesnę energetinę įtampą. Norint į širdį priimti Kosminę Meilę reikia būti tam pasiruošus. Kam to reikia? Kam reikia priimti Kosmoso Meilę, kuri degina jūsų biolauką, jūsų energetinius kūnus. Tam ir reikia. Žmogiškoji Meilė spinduliuoja, išskleidžia vibracijas. Ji pasiekia kito žmogaus širdį, atgaivina, ir palaiko ją. Tai nuostabi dovana, kuria žmonės gali viens kitą apdovanoti, kartu vienas kitą išgydyti, palaikyti sudėtingą valandą. Meilės jausmas darbo stebuklus. Tai įrankis padėti sau ir padėti kitam. Jūs žinote, kad meilė gali būti labai suasmeninta, labai prieraiši. Tai nėra gerai. Meilė turi būti skirta kiekvienam žmogui, o ne tik tam, kuris tau artimas, kuris tau patinka. Jūs turite su Guan In šaukiniu užsiauginti Meilę savajame kūne, savo sąmonėje ir širdyje. Jūs turite išjausti Meilę sau. O kai ją išjauti, tada tavyje sudega pyktis, nepasitenkinimas, vidinis skausmas. Pasitikrinkite, kai mylite, kokie jausmai yra šalia jūsų. Jeigu yra neigiamų jausmų, tai dar jums nepavyko savyje uždegti Meilės jausmo. Kur šviesa, ten tamsa pasitraukia. Ir jeigu jumyse yra tamsos – vadinasi nepavyko (vis dar) suformuoti meilės.

O aš kalbu apie Kosmoso Meilę. Tai jėga, kuri ateina iki žmogaus sąmonės tik tada, kai ta sąmonė pasiruošusi ją priimti. Nes tik jūsų sąmonės blokai trukdo jums vystytis ir bręsti. Ir tik per sąmonę jūs galite pasiekti takus iki Kosmoso Meilės. Turite būti apsivalę, susitaikę su savimi, išmokę gerbti savo Gyvenimo Dieną ir tada į jus gali savo spindulius nuleisti Kosmoso Meilė. Iki tikrosios Dievo Meilės pažinimo jums ilgas kelias, kaip ir iki Dievo Išminties. Tai jūs suvokiate ir priimate idėja, kad per gyvenimą einate, kaip per mokyklą. Iš vienos klasės į vis aukštesnę, su vis didesniais reikalavimais ir atsakomybe, kuri atsiranda, kai žinai jog negali elgtis neteisingai, nes tai prieštarauja sveikam protui ir Visatos dėsniams.

Žinojimas yra didžiausias jūsų siekiamas stebuklas. Žinojimas kas, kur, kodėl, kaip. Ir kai žinai, tu prisiimi atsakomybę už savo veiksmus. Tu žinai, tu turi gyventi pagal tas tiesas ir atsakyti už savo veiksmus. Nes tu lipi pakopomis į viršų ir jeigu nesusitvarkai su vienos pakopos uždaviniais, tai negali gauti daugiau žinių. Negali gauti daugiau galios. Ji neduodama naikinimui, ar jūsų ego auginimui. Mes niekados neformuosime sau Visatos karmos, augindami jūsų ego. Mes žinome, kad to negalima daryti ir žinome, jeigu jūs mūsų žinias ir savo naują galią panaudosite savo ego troškimams auginti – tada suformuosite sau didžiulę karmą. Jūs pažeisite Žemės ir Kosmoso dėsnius. Jūsų karma atsilieps ne tik jūsų žemiškame gyvenime, bet atsilieps ir kosmoso erdvėje. Su didžiule karma kiekviena gyvybė pereina vystytis nebūtinai į savo Žemę. Ji gali pereiti vystytis į daug žemesnio energetinio lygio Žemę. Paralelinę Žemę, kuri tik pradeda vystytis, kur žmogus kyla iš beždžionės. Jūs labai mažai žinote apie Gyvenimą Visatoje. To iš tiesų ir nereikia labai sureikšminti, labai analizuoti. Bet toks gyvenimas yra. Ir savo garbę praradusi sielą grįžta į išsivystymo pradžią. O kad galėtum grįžti į savo išsivystymo pradžią, reikia turėti erdvę, kuri atitiktų tą vystymosi vietą. Todėl ir yra paralelinės Žemės, kur vystosi jūsų sielos, jūsų esybės.

Kaip yra žemesnio lygio Žemė, taip yra ir aukštesnio lygio, kur žmogus jau dabar gali įnešti dalelytę savęs. O tai galima pasiekti savo aiškiu sąmoningumu ir sugebėjimu įvaldyti save ir tam reikalinga Kosmoso Meilė. Tai jėga, kurią įvaldę jūs galėsite suvokti Gyvenimo sąmonę, Būties sąmonę. Taip pamažu jūs pereinate į kitą klasę, į kitą pakopą. Iš savo kasdienių pastangų, iš sugebėjimo įvaldyti save, jūs pereinate į bendrosios erdvės ir Būties sąmonės pažinimo erdvę.

Atsisakius savo asmeniškumo, atvėrus savo sąmonę ir širdį didžiajai Meilei ir Išminčiai, susiliejus su Kristaus sąmone, tu, žmogau, pereini į kitą savo vystymosi pakopą. Tampi žmogumi – kūrėju bendrojoje erdvėje. Tu turi pažinti tą erdvę, mokėti įvaldyti savo visus kūnus: fizinį, eterinį, astralinį, mentalinį taip, kad galėtum keliauti po bendrąją erdvę ir gyventi Žemėje. Žemėje formuoti jėgą, kurią bus galima panaudoti kitų pasaulių vystymui pagreitinti. Kaip šiandieną per žmogaus energetiką įeina Kosmoso energija ir ji gali būti horizontaliai perduota kitam žmogui, taip yra ir su Žeme. Žemė ir žmonija gali priimti galingą Kosmoso Meilės energiją, apsivalyti pati ir horizontaliai perduoti šią energiją tokio paties ar žemesnio energetinio lygio materialiems pasauliams.

Visur ir visados egzistuoja tie patys dėsniai: kaip Danguje, taip ir Žemėje. Kaip vieno atomo atžvilgiu, taip ir žmogaus atžvilgiu, Žemės atžvilgiu, Saulės sistemos atžvilgiu, galaktikos atžvilgiu. Plečiasi tik žmogaus suvokimo lygis, atsakomybės lygis, Meilės išskleidimo lygis.

Aš, Valdovė Nada, atėjau suteikti jums galimybę pažinti Kosmoso Meilę. Kuri yra taip pat materiali kaip ir žemiškoji meilė ir kuri įeina į Dievo Meilės šviesos spektrą (šviesos intensyvumo pasiskirstymas pagal dažnius).

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *