Valdovė Nada

Dieviškoji energija – tai vaistai nuo visų ligų ir nelaimių

Valdovė Nada.

Aš esu įpareigota supažindinti jus su nauja mokymo pakraipa – su žmogaus energetinio lauko pokyčiais, atsiveriant žmogaus subtiliesiems kūnams. Jums aiškūs keturi kūnai: fizinis, emocinis, mentalinis ir eterinis. Fizinis kūnas atstovauja materiją – Žemės stichiją, emocinis ir mentalinis atstovauja energiją – vandens stichiją. Eterinis – tai oro stichija, bet yra ir ugnies stichija, kuri taip pat veikia žmogaus struktūrą – subtiliuosius kūnus, kurių jūs nepažįstate. Visados, Pakylėtieji Valdovai kalbėdami apie žmogų, sakė – „žmogaus struktūra“. Įvardyti iki galo, kas yra žmogus dar neįmanoma, nes žmogaus sąmonė neleidžia teisingai to įvertinti. Bet jūs suvokiate, kad žmogus – tai subtili būtybė, turinti išraišką tiek materijoje, tiek ne materijoje. Kaip yra išorinis pasaulis, taip yra ir vidinis pasaulis. Išorinį pasaulį atstovauja visi trys kūnai, o eterinis jau jungiasi su subtiliuoju pasauliu. Žmogui iki tam tikro vystymosi lygio visiškai pakanka, kad veiktų šie trys kūnai. Labiau pažengęs sugeba pakelti vibracijas ir įsiklausyti į subtiliojo pasaulio teikiamą informaciją. Bet yra dar daug sudedamųjų žmogaus dalių ir jos visos aktyvuojasi žmogui pradedant kelti savo vibracijas. Taip atsiranda daugiau gebėjimų, daugiau pajautimo ir, žinoma, galingesnė išraiška pirmų keturių kūnų. Nes viskas turi pasireikšti per materiją: per širdį, protą ir veiksmą. Šie trys punktai turi tarpusavyje derintis ir bendrai veikti, tik taip išsispinduliuoja dieviškoji energija, kuri kaip oras reikalinga aplinkai.

Visa ko pagrindas yra energija. Tai jau žinote iš fizikos. Energija yra įvairių dažnių, bet ji tarpusavyje maišosi, viena kitą gali papildyti arba slopinti. Dieviškoji energija tarsi vaistai nuo visų ligų ir nelaimių. Juo daugiau jūsų aplinkoje dieviškos energijos, tuo švaresnė aplinka, tuo geriau gamtai ir žmogui. Bet dieviškoji energija negali atsirasti iš niekur. Ji yra užkoduota žmogaus energetikoje (gyvūnų energetikoje daug meilės energijos, bet išminties mažai). Žmogaus energetikoje yra dieviškoji energija, kuri susideda iš dviejų pagrindinių srautų: meilės ir išminties energijos. Kadangi ši energija užkoduota žmoguje, vadinasi tik jis gali ją sąmoningai išspinduliuoti į aplinką. Tik žmogus gali apvalyti gamtą ir kitą žmogų nuo energetinių nešvarumų. Todėl ir sakau, kad dieviškoji energija Žemei ir jos aplinkai, reikalinga kaip oras, nes jos pagrindu teka gyvybinė energija, kuri pripildo visą aplinką gyvybe.

Labai švarus, tyras žmogus, mokantis skleisti meilės energiją, vien savo buvimu apvalo ne tik kitą žmogų, bet ir aplinką, gamtą. Kur daug energetinių nešvarumų, ten susiformuoja stichinės nelaimės. Atrodo, žmogus negali įtakoti stichinių nelaimių, deja, būtent žmogus jas ir suformuoja. Kur aplinkos energetikoje daug nešvarumų, negatyvumo – ten aplinka yra prarandanti gyvybinę energiją – ten reikalingas apsivalymas. Žemė stengiasi apsivalyti nuo užterštos aplinkos. Ne nuo užteršto oro, o energetiškai užterštos aplinkos. Jūs savo liūdesiu, nepasitenkinimu, pykčiu, pavydu, aistromis užteršiate savo energetinį lauką, kartu  užteršiate ir aplinką. O po to stebitės, kodėl tiek nelaimių aplink. Užteršta aplinka – žemos vibracijos. O žemose vibracijose siautėja tamsos egregorai, tai jų gyvenamoji vieta. Ir jeigu jūs pakliūnate į jų gyvenamąją aplinką – tada tikrai bus sunku natūraliai džiaugtis gyvenimu. Jūs patirsite daug skausmo ir nelaimių, o prie to dar prisidės problemos su aplinka: uraganai, potvyniai, sausra ir t.t.. Žemiausiame lygmenyje siautėja tamsos egregorai. Ir kai jūs formuojate savo gyvenimą tame lygmenyje, jį tik stiprinate ir naikinate tiek savo, tiek busimų vaikų, anūkų gyvenimus, tiek Žemės aplinką. Tokia jūsų kūryba. Bet, kai pradedate prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, už savo mintis, emocijas – jūs pradedate elgtis atsakingai. Suvokiate, kad vibracijų kėlimas ne tik pakelia jūsų gyvenimo kokybę į aukštesnį lygmenį, bet kartu suformuojate aplinką, kurioje patogu ir gera gyventi gyvūnams, augalams. Nuo geros žmogaus energetikos ir vanduo švarėja, ir Žemės gruntas sveikesnis tampa.

Rojuje, kur vyravo aukštos vibracijos, gamta buvo kupina gero vandens, augalai teikė visokeriopą pagalbą žmogui. Ir čia kalbu ne tik apie Ievą ir Adomą. Jie tik simbolizuoja žmoniją – žmonių grupę, kuri pradėjo gyventi Dievo sukurtoje Žemėje – Rojuje. Bet, atėjus laikui ir žmogui įsileidus į savo energetinį lauką negatyvumą – jis sukūrė pragarą ir dabar skundžiasi, kad turi jame gyventi. Jūs neturite teisės skųstis savo gyvenimu. Jis toks, kokį jį susikūrėte anksčiau ir dabar. Todėl prisiimkite atsakomybę ir pradėkite formuoti kitokį gyvenimą, o tai turite pradėti nuo savęs. Nuo savo energetinio lauko vibracijų kėlimo, nuo savo aplinkos vibracijų kėlimo ir t.t. Suvaldę save jūs įnešate ramybę į kitų žmonių energetinius laukus – jie nurimsta, atsigauna, sustiprėja. Žinoma, gali sustiprėti ir ego, bet tai jau kiekvieno konkretaus žmogaus reikalas. Kai žmogaus energetinis laukas sustiprėja, jis pakelia vibracijas iki tokio lygmens, kai yra suaktyvinami kiti žmogaus kūnai. Siela lieka ta pati, bet žmogiškoji išraiška tampa galingesnė, pasaulio suvokimas aiškesnis, gyvenimas tampa vis labiau pilnavertiškesnis ir nuostabesnis. Atsiranda nauji potyriai, meilę, švelnumą, draugiškumą, palaikymą išjaučiate stipriau. Jūsų gyvenimas tampa daug prasmingesnis, tikresnis ir jaučiatės labiau laimingi. Jums atsiveria naujos žinios ir tų žinių suvokimas.

Sėkmės naujame kelyje. Eikite juo su lengva šypsena ir džiaugsmu širdyje. Būkite laimingi. Aš su jumis, aš džiaugiuosi jūsų pasiekimais. Ir čia kalbu ne vien apie komandą, kalbu apie kiekvieną, kurie nuoširdžiai ieško savo gyvenimo kelio. Aš jus myliu ir saugau.

Su meile, šviesa ir džiaugsmu

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *