Valdovė Nada

Džiaugsmo galia

Valdovė Nada.

Subtilusis žmogaus kūnas susideda iš daugybės energetinių sluoksnių, kurie suvirpa pakilus vibracijų dažniui. Šie kūnai leidžia žmogui atsiskleisti, bręsti ir vis kažką naujo pritaikyti žemiškajame gyvenime. Tai nuolatinio vystymosi galimybė. Toks yra Dievas. Jis begalinis. Jo kūryba paremta begalybe. Žmogus ribotas tik materialiame taške. Jis turi kūną, kuris gali judėti tam tikroje erdvėje ir laike. Turi mintis ir jausmus, kurie gali judėti kitokioje erdvėje ir kitokiame laike, turi astralinį kūną, kurio pagalba galėtų kitaip judėti žemiškojoje erdvėje ir laike. Turi dvasinį kūną, kuris juda visai kitoje erdvėje, kur laiko apibrėžimas nebeegzistuoja pagal žemiškuosius standartus. Virš dvasios kūno yra daugybė kitų kūnų, jie turi savo paskirtis ir jie visi sujungti su materialiuoju kūnu. Tik turint materialų kūną, kaip atspirties tašką materijoje, galima dvasios išraiška, galima visų subtilių būtybių išraiška. Subtiliosios būtybės gali laisvai veikti savojoje erdvėje, savo pasaulio išraiškoje. Bet materialiame pasaulyje jos turi turėti išraiškos tašką – materialų žmogaus kūną. Norint Pakylėtiesiems Valdovams išspinduliuoti savo galią, savo šviesą yra reikalingas žmogus, kurio kūnų energetika subalansuota, švari ir kur vibracijos yra aukšto dažnio. Kitu atveju, nors žmogus to ir norėtų, priimti aukštas vibracijas yra labai sunku, skausminga. Paprastame gyvenime labai retai Pakylėtieji Valdovai jungiasi prie nelabai pasiruošusio žmogaus. Žmogus turi sąmoningai atsiverti Dievui, o jeigu žino apie Pakylėtuosius Valdovus, atsiverti ir jiems. Bet to neužtenka. Turi būti ramus, harmoningas, nekomplikuotas charakteris. Neturi būti nuoskaudų, susierzinimo, pykčio. Paprasčiau pasakius,  juo daugiau neigiamų jausmų, juo daugiau nevaldomų minčių, juo sunkiau šviesos srautui, ateinančiam iš subtiliojo pasaulio, prisijungti prie žmogaus. Kam reikalingas šis prisijungimas? Todėl, kad Žemę reikia gydyti, kaip ir žmogų. Jos energetika labai nusilpusi. Reikalinga įnešti kaip galima daugiau šviesos – aukštų vibracijų energijos. Žmogus tai gali padaryti tuo atveju, jeigu moka džiaugtis savo gyvenimu, jeigu moka pozityviai žiūrėti į viską, kas vyksta ir visiškai pasitikėti Dievu. Deja, šiuos punktus jums vis dar sunku įvykdyti, todėl ir stengiasi Pakylėtieji Valdovai per tam tikrus žmones pasijungti ir išspinduliuoti savo energiją į žmonijos aplinką. Tik laidininkai turi būti švarūs, ramūs, sveiki. Tokių mes nuolat ieškome. Kai skaitote laiškus, meldžiatės, dalyvaujate meditacijose, jūs atsiveriate Pakylėtųjų Valdovų energijoms. Jūs atsiveriate Marijai, Jėzui, Budai, Mahometui – visiems, kuriais tikite, į kuriuos meldžiatės. Jūs užmezgate ryšį su Aukščiausioms Būtybėms ir gaunate atsakomąjį energetinį pliūpsnį. Taip apvalote savo, savo šeimos, savo aplinkos energetiką tada, kai nesugebate išspinduliuoti savo vidinio džiaugsmo.

Pirmiausia, ką žmogus gali – tai išspinduliuoti džiaugsmą kūrybos metu, bendraujant su kitais žmonėmis, būnant vienumoje. Tas vidinis džiaugsmas yra didžiulė jėga, kuria kuriate savo pasaulį, kuria gydote savo pasaulį. Todėl visados ir rekomenduojame užsiimti veikla, kuri džiugina jūsų širdis, kuri jums miela, artima. Taip jūs išspinduliuojate džiaugsmo energiją – apvalote, gydote savo aplinką. Atrodo, nieko ypatingo nereikalaujame – tik dirbkite, veikite tai, kas jus džiugina ir tuo džiaugsmu pasidalykite su kitais. Pamatysite, kokie stebuklai vyks jūsų gyvenime. Jūs nemokate ne tik įvertinti, bet ir pamatyti tikrųjų stebuklų: harmonijos, sveikatos, vidinės ramybės, pasitikėjimo, vilties ir kūrybos.

Džiaukitės savo gyvenimu, dėkokite Dievui už suteiktą pažinimo ir suvokimo galią ir leiskite džiaugsmo energijai tekėti per jūsų kūnus. Tik taip prasideda naujas gyvenimo etapas, kuris ne savaime ateina, o kurį pasitinkate jau pasiruošę ir žinantys, ko siekiate ir vardan ko, to siekiate.

Lai kuo daugiau džiaugsmo akimirkų būna jūsų gyvenime.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *