Valdovė Nada

Kasdienio gyvenimo svarba

Nada.

Aš noriu pakalbėti apie jūsų norą ir galimybes įsilieti į bendrąją erdvę. Norą suvokti save, pažinti Pakylėtuosius Valdovus, išgyventi Meilę ir skleisti šviesą. Šis jūsų noras yra labai tikslus ir vedantis į priekį. Tai jūsų brandos kelias. Sakysite, kad kalbame per aukštomis temomis ir jos nėra reikalingos jūsų kasdieniame gyvenime. Netiesa, jūsų kasdienis gyvenimas – tai jūsų brandos vieta ir jeigu savo kasdieniame gyvenime neįvertinsite, kam jis skirtas, jūs praleisite įsikūnijimą be naudos. Jūs, gal būt, atidirbsite karmą, bet, žinoma, suformuosite ją naują ir taip iš jūsų gyvenimų susidarys uždaras voverės ratelis, kur bėgsite, bėgsite, o vystymosi, brandos nebus.

Kasdienis gyvenimas – tai jūsų gyvenimas. Jūs atėjote į Žemę atlikti savo užduoties, o ne prabėgti paviršiumi, neapčiuopus esmės. Todėl, viskas apie ką mes kalbame yra labai svarbu jūsų kasdieniame gyvenime, jūsų pažinime savęs ir Visatos, jūsų ėjime link Dievo. Jums reikės išmokti gyventi taip, kad suprastumėte savo Gyvenimo sąmonę, kad įsilietumėte į Kosmoso Meilę ir dar daugybę naujų dalykų apie kuriuos jums sunku mąstyti, sunku suvokti, bet visa tai yra. Ir jūs esate šaunuoliai, nes bent jau mėginate suvokti apie ką kalbame.

Pasaulyje yra daugybė religijų. Jos išlaikė ryšį su Dievo Išmintimi r Meile. Ir žmogui padėjo išlaikyti savyje prisiminimą, kad egzistuoja Aukščiausias Protas ir Galingiausia Meilė. Nors žmonės buvo ir yra egoistiški ir religijos mokslą pavertė verslu, ar net karu, bet idėją išsaugojo ir žmogui išliko prisiminimas, kad yra ir neregimasis pasaulis, yra tas, kas padeda žmogui ir kad žmogus nėra dulkė. Bet yra daugybė dalykų, kurių neišsaugojo net religijos. Bet tai išsaugojo tam tikros organizacijos, kurios sugebėjo įvaldyti šias žinias ir panaudoti savo gerovei. Tai, pvz. Masonų ložė. Tai organizacija, kuri žino daugybė Visatos dėsnių ir sugeba juos naudodami įtakoti gyvenimą plačiu mastu. Viskas būtų gerai, jeigu ten, kaip ir religijoje, nepradėtų įsigalėti žmogaus egoistiškumas ir tyrosios idėjos apaugo melu, klasta, gobšumu. Todėl ir buvo sutelktos galingos jėgos, kad būtų galima sudaužyti Masonų naudojamą valios pavergimo simbolį. Tam sunaikinimui buvo panaudota ne tik vienos esybės pasiekimų momentumas, bet ir galingi srautai iš Pakylėtųjų Valdovų pasaulio. Ką tai simbolizuoja? Masonų ložė vis dar egzistuoja, bet žmonių valios pavergimo ženklas eteriniame lygmenyje buvo sunaikintas. Vadinasi, jų galia silpnės, jie nebegalės naudotis tomis žiniomis, kurios buvo prieinamos tik jiems ir kurios turėjo tikrą galią. Dabar gaunamos žinios bus iškreiptos, galia silpnės ir Visatos dėsniai nebus naudojami piktiems, egoistiniams kėslams. Žmogus turi stiprią jėgą, viską, ką gražaus duoda gyvenimas, paversti egoistinių troškimų išraiška. O tai neduoda naudos Gyvenimo vystymuisi. Mes siekiame žmoguje pažadinti geriausius jausmus ir siekiame duoti žinių, kaip reikia gyventi Žemėje. Nebegali būti jokių uždarų organizacijų, nei uždarų religinių sektų, nei masonų ložės, nei kitokių žinių struktūrų, kurios slapta naudotųsi Visatos Išmintimi. Nes tas slaptumas tyrą idėją paverčia susireikšminimu, gobšumu, asmeniškumu. Mes negalime duoti energijos žmogaus egoizmui stiprinti. Sakysite, juk laiškus skaityti gali visi – negi nestiprės egoizmas? Gali stiprėti, bet tas žmogus suformuos sau papildomą karmą. Tai jo brandos arba nuosmukio kelias. Bet bus žmonių, kurie suvoks Išmintį ir išsaugos tikrąjį žinojimą kas yra Gyvenimas Žemėje ir Gyvenimas Danguje.

Paslapčių nebegali būti. Žmonės subrendo taip, kad gali ir privalo prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Procesas eina. Daugybė žmonių gauna pranešimus iš Aukštųjų Oktavų, bet ne visi suvokia, kas tai yra. Ir nesuvokia kaip tai panaudoti savo kasdienybėje. Todėl norisi su jumis kalbėti paprasta jums suvokiama kalba apie labai rimtus ir reikšmingus dalykus, kuriuos įsisąmoninę įtvirtintumėte savo gyvenime. Paslapčių nebėra. Yra tik jūsų sąmonės suvokimo blokai, kurie paprasčiausiai neleidžia visko suvokti. Bet žmogaus sąmonė tuo ir nuostabi – jei ji ir turi blokų, bet ji neturi suvokimo ribos. Ji nuolat prasilaisvina, nuolat pajėgia suvokti ir įvertinti daugiau, nei akimirka anksčiau. Ji turi galimybę atlaisvėti ir pažinti platesnį pasaulį. Atlaisvėti – nes žmogus atėjo iš Dievo sąmonės. O ateinant į Žemės erdvę, jo sąmonė buvo tiesiog sudėta į tam tikrus rėmus. Jūsų sąmonė įsilieja į Visatos sąmonę. Ji gali viską suvokti. Prisiminkite, jūs priklausote struktūrai „Aš esu Dievas“. Vadinasi, esate pajėgus suvokti viską vienu metu. Bet tik ne materialioje plotmėje, nes čia jus varžo kiti dėsniai. Ir sąmonės jūs nekuriate, jūs ją tik atlaisvinate. Meilę – tik atlaisvinate. Bet savo žemišką gyvenimą savo minčių ir jausmų pagalba – kuriate. Išmintis ir Meilė atėjo su jumis iš nematerialaus pasaulio. Tai priklauso visam kosmosui. O gyvenimą, kurį kuriate Žemėje – priklauso jums. Dabar jūs labiau egzistuojate tame gyvenime, todėl susiformavo daug sumaišties ir nesusipratimų. Kai išmoksite kurti – jūs suformuosite kitokį gyvenimą Žemėje, nes kūryba bus paremta tyra meile ir gilia Visatos išmintimi. Norint sukurti labai aukštų vibracijų pasaulį, reikia jau dabar pradėti gyventi tame lygmenyje. Savo vidinį pasaulį išgyventi aukštų vibracijų lygmenyje. O aukštų vibracijų lygmuo skiriasi nuo jūsų žemų vibracijų sukurto pasaulio. Jūs žinote taisykles, kaip išgyventi žemų vibracijų pasaulyje – išoriniame pasaulyje, todėl turite priimti mūsų duodamas žinias ir į savo kasdienybę įnešti naujumo, įnešti daugiau džiaugsmo, gerumo, gražumo ir pamažu kelti savo gyvenimo vibracijų lygį. Niekas kitas už tave, žmogau, to nepadarys. Nes tik tu turi laisvą valią rinktis ir tik tu turi galią kurti savo Žemėje. Mes galime padėti, atsiųsdami jums Meilės ir Išminties energijas, bet kūryba priklauso jums. Mes siekiame, kad kiekvienas žmogus turėtų galimybę prisiliesti prie mūsų siunčiamos Meilės ir Išminties, kad kiekvienas turėtų galimybę suvokti, koks turi būti pasaulis ir kiekvienas mėgintų jį tokį formuoti.

Mes beldžiamės į kiekvieno žmogaus širdį ir džiaugiamės tais, kurie mus išgirsta. Tie žmonės, kurie nuoširdžiai siekia keisti save, nuoširdžiai siekia įtvirtinti savo kasdieniame gyvenime toleranciją, pagarbą, supratingumą, švelnumą – tie žmonės kuria tikrąją žmonijos ateitį. O ne didieji politikai, verslininkai, mokslininkai – kurie atitolę nuo paprastų žmogiškų vertybių. Žmogiškos, paprastos, lengvai suprantamos vertybės ir yra tos pagrindinės Visatos tiesos apie kurias lengviau ar sudėtingiau, kalbame. Žmoguje užprogramuota suvokti viską, nes jo sąmonė gali lengvai įsilieti į bendrąją sąmonę. Tam reikia tik pakelti savo vibracijų lygį ir sąmonė atsivers, atlaisvės. Kitų variantų nėra.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *