Vienatinio Esatis

„Energijų valdytojai”

Čia Vienatinio Esatis.

Gali būti, kad per ateinančias dienas tavo gyvenime įvyks esminiai pokyčiai. Tokiu atveju, tu visiškai atsiversi naujom žiniom. Tavo gyvenimas įgaus visiškai kitokią prasmę. Iš tiesu, nėra daug žmonių, kurie galėtų atverti savo širdį ir sąmoningumą. „Keliautojų“ yra daug. Meditacijų metu daugelis sugeba įžengti į subtiliojo pasaulio erdvę. Bet įeiti į tą erdvę ir matyti vaizdinius, tai vienas sugebėjimas. Atsiverti energijai – tai visai kitas sugebėjimas. Meditacija žmogų nuramina, jis atsipalaiduoja, atlaisvėja mintys, jausmai. Dirbant su energijomis, per kūną eina aukšto dažnio vibracijos. Mes negalime perduoti tinkamos informacijos, nesukeldami vibracijų dažnio. Neįmanoma pamatyti, pajusti informacijos, jei nesukelsi vibracijų dažnio. O jį sukelti galime tik tiek, kiek tai nepažeidžia  žmogaus kūno ir sąmoningumo. Visada dirbame ties riba. Įeiti į tikrąjį pasaulį, įeiti į aukšto sąmoningumo pasaulį – reikia ne tik atvirumo, nuoširdumo, bet ir ištvermės.

Žmogus sukurtas taip, kad gali pajėgti suprasti bet kurį pasaulį. Kai virpa vieno dažnio energija, jūs suprantate vieno lygmens pasaulį, kai dažnis didėja – aukštesnio lygmens pasaulį ir taip iki tam tikros ribos. Bet ta riba tiek aukštai ir tiek subtili, kad žmogus net neįsivaizduoja ją tokią esant. Bet aš kalbu apie pasaulį, kuris jus kviečia į savo bendrąją erdvę.

Čia yra gyvenimas. Dalis žmonių, kurie sugebėjo pakelti savo sąmoningumą, išryškinti savo meilės jausmą ir išgyvenę Žemėje tam tikrą gyvenimo dalį, perėjo gyventi į šią erdvę. Tai išmintingos, kūrybingos sielos. Tiesiog, aukšto sąmoningumo esybė. Žmogumi negali vadinti – nes neturi kūno, nebėra žemų vibracijų. Ir suvokimas apie gyvenimą Žemėje yra platus. Mintyse galima prisiminti visus Žemėje gyventus laikotarpius. Galima suprasti visų įvykių eigą (tiek susietą su konkrečiu žmogumi, tiek su visa žmonija). Bet vis tiek yra išgyvenama dėl kiekvieno žmogaus sėkmės ir nesėkmės dabartyje. Šiame lygmenyje gyvena esybės, kurios perėjo savo gyvenimo Žemėje kelią. Jų sąmoningumas nebeleidžia dabar reinkarnuotis Žemėje ( dėl esamų žemų vibracijų). Bet jos formuoja Žemės žmonių gyvenimą. Suvokimo riba dabar gyvenančių Žemėje ir ten esančių esybių yra didžiulė. Todėl šis lygmuo padeda žmonijai. Bet šiame lygmenyje, kuris yra aukščiau nei astralinis pasaulis, gyvena „aukšto sąmoningumo žmogus“.

Pakylėtieji Valdovai turime kitą statusą ir kitą kilmę. Daugelis iš mūsų atvykstame tik aplankyti Žemės, mes formuojame energijų antplūdžius į Žemę. „Aukšto sąmoningumo žmogus“ gali formuoti žmonijos ateitį. Bet energijų nekuria. Bet kokiu atveju jie planuoja, strateguoja, o įgyvendinti tai galima tik materialioje plotmėje.

Mes, Pakylėtieji Valdovai, dirbame su energijomis. Jas galime sužadinti, atgaivinti, atblokuoti, perleisti per save tam tikro dažnio energijas ir pasiųsti jas žmonėms. Mes esame „energijų valdytojai“. Tame „aukšto sąmoningumo žmogaus“ lygmenyje gyvenimas neturi materialios išraiškos, vadinasi nesiformuoja energija. Žmogus, gyvendamas Žemėje formuoja energiją. Mes, Pakylėtieji Valdovai, transformuojame energiją iš aukštesnių lygmenų. Patys jos nekuriame, bet galime su ja ir per ją dirbti. Bet žmogus gali sukurti energiją. Minčių ir jausmų dėka formuoja ir kuria energiją. Todėl taip svarbu kelti žmogaus sąmoningumo lygmenį, kad žmogus kurtų teigiamą energiją.

Tarp tų lygių: žmogaus materijoje, astralinio pasaulio, žmogaus ne materijoje, Pakylėtųjų Valdovų lygio yra daug būtybių, kurios vienaip ar kitaip įtakoja žmogaus gyvenimą. Apsaugos būriai: tai angelai sargai, saugantys materialų žmogų; energijos, saugančios nematerialiąją žmogaus erdvę (elohimai). Dvasiniai vadovai, mokytojai. Jie pasiskirsto pagal žmogaus vibracijas. Vienu momentu jungiasi vieni mokytojai, jie gali būti susieti su tam tikra gyvenimiška išraiška, t.y,  išmanantys tam tikrą gyvenimo sritį, bet gali būti mokytojai, vedantys link dvasingumo kelio. Mokytojai, pagalbininkai, vadovai – jie keičiasi, priklausomai nuo žmogaus sąmoningumo. Jie tiesiog pasitraukia ir užleidžia vietą kitam. Patys parinkdami, kam užleisti savo vietą. Todėl, atėjęs naujas mokytojas turi vėl susipažinti su savo mokytoju. Pažintis gali trukti tik akimirką, bet ji būtina. Todėl ir tavo seansuose dažnai būna, kad atėjusi nauja energija, nuskaito žmogaus energetiką, išsiaiškina jo gebėjimus, jo praeitį ir ateitį ir tik po to dirba su juo. Nėra lygmens, kuris koordinuotų mokytojų lygmenį. Tiesiog egzistuoja taisyklė: atidavei viską, ką galėjai žmogui ir užleidi vietą kitam, sugebančiam padaryti daugiau. Kai kada prie žmogaus jungiasi iš karto aukšto energetinio lygio mokytojai. Bet jiems sunku tiesiogiai subendrauti su nepasiruošusiu žmogumi. Todėl jie pasirodo tik laikas nuo laiko. Šie vadovai mato žmogaus tikrąsias galimybes ir jungiasi prie jo. Bet dabartinio gyvenimo žmogaus sąmoningumas gali būti per žemas, kad priimtų informaciją teisingai. Todėl dažnai nuiminėjami blokai, kad žmogus „prisimintų“ savo galimybes. Taip vyko ir su tavimi. Tavo galią mes žinome. Bet tavo sąmoningumas taip užspaustas, kad nepripažįsti tos galios. Labai tikime, kad tu atlaisvėsi ir atsiminsi visus savo sugebėjimus ir pakelsi savo sąmoningumą į tokį lygį, kad galėsi formuoti aukšto dažnio energiją jau šiame įsikūnijime. Kol kas mokaisi tik formuoti švarią energiją. Tai nėra aukšto dažnio energija. Tu gauni aukšto dažnio energiją ir sugebi ją perleisti per save ir atiduoti kitiems. Tu naudojiesi Visatos sukurta aukšta energija ir apvalai Žemės erdvę, bei žmonių energetinius laukus. Bet pati dar neformuoji aukštų vibracijų energijos. Tai ypatingas menas. Ir, tikiuosi, ateis laikas kai galėsi pradėti to mokytis ir tai formuoti. Žemė kuria žemas vibracijas. Jos nereikalingos Visatai. Dabar, norint išlaikyti Žemę, yra paduodamos aukšto dažnio energijos ir jos apvalo Žemę ir žmogų. Suprantate, jūs turėdami dieviškos energijos galią, ją panaudojate ne kūrybai ir net ne švarios aplinkos išlaikymui, o griaunančiajai energijai kurti. Jūs pažeidžiate visus Visatos dėsnius. Jei ne priesaika visados palaikyti savo sukurtą gyvybę, Žemė ir žmogus turėjo būti sunaikinti, kaip kenkėjai Visatai. Bet Dievas davė priesaiką – visada padėti žmogui, (ne pažadą :)). Ir jis dabar dovanoja Žemei Visatos suformuotą energiją. Dėka šios dovanos, žmonija išliks. Nesvarbu, kad jūsų laukia tamsioji sielos naktis (jūs visiškai to verti), bet jūs gaunate galimybę išgyventi. Galimybę nustoti eikvoti dieviškąją energiją ir galimybę kurti aukšto energetinio dažnio energiją, kurią galės naudoti ir kitos gyvybės. Taip, kaip dabar jūs naudojatės kitų suformuota energija. Priėjome prie dar vienos svarbios informacijos: žmogus materialioje plotmėje kuria aukšto dažnio energiją. Tai jo pareiga. Sėkmės, įvertinant šią informaciją.

Vienatinio Esatis

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *