Vienatinio Esatis

Jūs buvote, esate ir būsite

Vienatinio Esatis.

Aš atėjau. Atėjau, kad pakalbėčiau apie jūsų kelią. Labai skaudu matyti, kai žmonės pasineria į kasdienybę, į rutiną. Žinoma, jūs išgyvenate kiekvieną dieną ir joje įvyksta daug nutikimų, jūs pavargstate, nusilpstate, kai kada džiūgaujate, liejate įvairias emocijas, išrutuliuojate daugybę minčių, apsvarstote milijoną klausimų. Žinoma, jūs išgyvenate kiekvieną dieną, esate veiksme ir mąstyme, bet praeina viena diena, antra diena ir jos pasirodo, esančios labai panašios. Tokios betikslės, beprasmės. Nors, žinoma, jūs sau iškeliate daug reikalavimų ir juos siekiate įgyvendinti. Prasmę suformuojate, tikslus išsikeliate – ir suformuojate kasdienybę.

Kuo skiriasi kasdienybė nuo išgyvento gyvenimo? Kai praeina laikas ir tu nesupranti kur jis dingo ir ką tu iš tikrųjų nuveikei – tai kasdienybė. Tai vienadienis gyvenimas. Jo reikšmė silpna, suformuota energija silpna.

Išgyventa akimirka suteikia jėgų. Tu suvoki, kodėl gyveni, suvoki, ką iš tikrųjų nori nuveikti. Mąstai, kaip geriau išreikšti dieviškąją energiją – tu apmąstai savo gyvenimą ir jį išgyventi. Apmąstai, suformuoji, ką nori suprasti, išjausti ir tai išgyveni. Tu stebi savo aplinką. Įvertini savo elgesį ir potyrius toje aplinkoje. Įvertini, kaip pasielgei, ką išsiaiškinai ir pamąstai, ką dar išgyvent norėtum – tai ir sudaro išgyvento gyvenimo akimirką. Ji tikslinga, išjausta ir išgyventa.

Aš, Vienatinio Esatis, beldžiuosi į kiekvieno žmogaus širdį. Mes esame vienis. Nesvarbu, kad vieni kitų nelabai girdime, nelabai suprantame, bet mes esame Vienio dalis. Mes egzistuojame viename laike ir vienoje erdvėje. Ir visai nesvarbu, kad šiandieną jūs esate įsikūnijime, rytoj jūs būsite kitos erdvės dalis. Bet jūs būsite. Jūs buvote, esate ir būsite. Jūs neišnyksite, nes nėra kur išnykti. Jūs tik keičiate formą. Keičiate egzistavimo formą. Prasmė išlieka ta pati.

Visur ir visados prasmė išlieka ta pati – dieviškosios energijos sklaida. Dieviškosios energijos suvokimas, priėmimas ir geriausios išraiškos formos parinkimas. Jūs neišnykstate ir neatsirandate. Jūs nuolat egzistuojate ir pasirenkate materialią išraišką dieviškosios energijos išskleidimui. Jeigu per įsikūnijimą kažkas nepavyko, jūs ir vėl grįžtate, kol surandate asmeninę formą dieviškai energijai išreikšti. Daugybė žmonių net nesuvokia prasmės dieviškosios energijos sklaidos. Tai šie įsikūnijimai visai nepadeda išreikšti savosios paskirties. Tik suformuoja problemų kalną. Bet energija iš niekur neatsiranda ir  niekur nedingsta. Jeigu žmogus, būdamas įsikūnijime, suformavo neteisingą energiją, tai tik jis pats tą energiją ir tegali pakeisti. Vadinasi, kitame įsikūnijime grįžta visa neteisingai suformuota energija ir ją reikia perdirbti. Nes tai  gali tik pats žmogus. Ką žmogus suformavo, tą jis ir turi. Suformavo teigiamą energiją, vadinasi jo mintis turi jėgą. Jo meilės energija turi jėgą. Jis turi galimybę daugiau suvokti. Suvokimas nepriklauso nuo išsilavinimo. Suvokimas – tai vidinis sugebėjimas priimti informaciją iš aukštesnio energetinio lygmens. Priimti informaciją ir ją suvokti. Įvyksta tarsi nušvitimas. Vieną dieną imi ir supranti tai, ko ilgą laiką nepajėgiai suprasti. Ir tai nepriklauso nei nuo mokymosi, nei nuo atminties, nei nuo loginių išvedžiojimų. Imi ir supranti. Eureka. Tu suformuoji teigiamą energiją, vadinasi, tavo energetika stiprėja ir tu priimi aukštesnio lygio bangas. Gauni kitokį supratimą apie aplinką, apie save. Gal jums ir skaudu bus pripažinti, bet tik teigiamos energijos suformavimas praplečia suvokimą. Žinoma, suvokimas platesnis yra išsilavinusių, apsišvietusių, daug gyvenime pasiekusių žmonių. Nes jie siekė pažinimo, jie dirbo su savimi, jie laužė savo tingėjimo, prisirišimo ir kitus blokus. Gali būti labai išmintingas ir be išsilavinimo žmogus. Vadinasi, jo siela brandi, jo įsikūnijimas atsinešė didelį bagažą gerosios energijos. Jis švyti ir skleidžia gerumą savaime. Jis suformavo teigiamą energiją, kuri kitame įsikūnijime padeda įgyvendinti aukštesnius siekius. Kaip jau sakėme, labai svarbu yra išskleisti meilės energiją, bet dabar darosi svarbu praplėsti suvokimo ribas. Jūs įeinate į naująją epochą. Jūs turite priimti naują mąstymo formą, naujų potyrių atsiradimą. Su meilės energija jums kaip ir viskas aišku. Tai nereiškia, kad visi ją mokate išspinduliuoti, bet prie gero noro, tai padarytumėte. O su suvokimu yra kitaip. To techniškai nepadarysi. Turi sukurti teigiamą energiją, kuri tarsi lentynėles nuimtų nuo suvokimo galimybių. Savo protu, aiškiu, tvirtu jūs galite suprasti daugybę gyvenimiškų dalykų. Bet vidinis matymas prasideda nuo suvokimo praplėtimo. Suvokimą praplėsti galite tik suformavę teigiamą energiją. Vadinasi, turite išmokti teisingai naudoti dieviškąją energiją, kad nesusikurtumėte karmos, o suformuotumėte sau teigiamos energijos bangas.

Suprasti, kas yra Vienis – neįmanoma. Tai galima tik suvokti. Aš nesakau, kad suvokimo praplėtimas yra galutinis žmogaus tikslas. Ne. Po suvokimo praplėtimo eis kiti uždaviniai. Procesas nėra baigtinis. Procesas vyksta nuolat. Ir šiame begaliniame procese uždavinys yra vienas – dieviškosios energijos išraiška per tam tikrą konkretų suvokimą. Per tam tikrą sąmonės formą. Sąmonė yra begalinė, bet ji turi begalybę išraiškos formų. Ir kiekviena išraiškos forma plaka vienu ritmu. Visatos širdies ritmu.

Aš, Vienatinio Esatis, džiaugiuosi, turėdamas galimybę išreikšti idėją apie Vienį – visa apimančią struktūrą. Mintį aš formuoju pagal priimančiojo informaciją žmogaus suvokimo galimybes. Tai nereiškia, kad tiek tenoriu pasakyti. Aš galiu viską pasakyti, tik jūs pajėkite tai suvokti. Noriu pasakyti, kad neprisirištumėte prie vieno mano laiško prasmės ir neieškotumėte prieštaravimų tarp laiškų informacijos. Žiūrint iš vieno suvokimo taško, visados rasite prieštaravimų tarp anksčiau išsakytų idėjų, dabar sakomų ir vėliau tariamų. Bet, jeigu žiūrėsite iš kintančio suvokimo pozicijų, suvoksite, kad idėja yra praplečiama, mintis nuolat papildoma nauja informacija. Per laiškus jums duodama teigiama energija, vadinasi, jus turite papildomą galimybę praplėsti savo suvokimą. Procesas yra pagreitintas. Procesas vyksta savo vaga, progresas yra pagreitintas. Teisingiau, jums suteikiama galimybė, o kaip jūs ja pasinaudosite, tai priklausys tik nuo jūsų asmeniškai.

Aš džiūgauju, galėdamas atiduoti jums dalelytę savęs, dalelytę savo suvokimo, savo teigiamos energijos. Prisiminkite niekas iš niekur neatsiranda ir neišnyksta. Jeigu jūs gaunate papildomos teigiamos energijos, vadinasi ją kažkas atiduoda. Taip, mes, Pakylėtieji Valdovai, atiduodame savo suformuotą teigiamą energiją jums – Dievo nuostabiems vaikams. Su begaline meile, pasididžiavimu ir  nuoširdžiu palaiminimu tariu jums:

Būkite palaiminti, būkite nušvitę, džiaukitės, galėdami mėgautis dieviškosios energijos spinduliais. Lai nušvinta vidinė šviesa jūsų širdyse ir jūsų gyvenime. Vienatinio Esatis

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *