Vienatinio Esatis

Jūsų pasaulis – tai jūsų sąmonės atspindys

Vienatinio Esatis.

Stebėdami žmogaus elgseną, suvokiame kaip toli jis atitrūko nuo dieviškojo prado. Kaip toli jis nuėjo nuo tikrosios tiesos, tikrojo suvokimo. Žmogui nėra lengva priimti mintis iš šių laiškų, ne vien todėl, kad ne viską supranta, bet ir todėl, kad jo suformuota karma neleidžia atsilaisvinti jo sąmoningumui. Žmogus toli pažengė į šoną nuo tikrosios tiesos. Jis padarė daug klaidų ir šias klaidas yra privaloma atitaisyti. Atitaisyti dabar arba būsimuose gyvenimuose. Karma negali šiaip sau nukristi. Ji turi būti atidirbta. Tam ir egzistuoja šis Visatos dėsnis. Už savo neteisingus poelgius, neteisingus pasirinkimus reikia atsiskaityti. Reikia išmokti savo pamokas, reikia suprasti kokias ir kodėl klaidas darėte. Tik taip sumažėja karma ir atsilaisvina suvokimas. O kaip pagreitinti karmos atidirbimą? Reikia gyventi sąmoningą gyvenimą. Reikia mąstyti, reikia stebėti save ir aplinkinius, reikia bendrauti su Aukštesnėmis Jėgomis. Sąmoningos pastangos pagreitina karmos atidirbimą. Būdami sąmoningi jūs analizuojate, jūs užduodate savo klausimus, gaunate atsakymus ir suvokiate, ką savyje reikia keisti. Pradedant nuo pažiūrų, baigiant kasdiene veikla.

Jūsų sąmonę blokuoja jūsų įsitikinimai, prisirišimai prie žemiškojo gyvenimo. Vis dar išlieka svarbu, kas yra žemiška. Iš tiesų, tai visados turi išlikti svarbu, bet tai reikia įvertinti per kitą prizmę. Per santykio su Dievu prizmę. Pirmiausia, reikia suvokti, kas yra Dievas tavo gyvenime. O kai tu, žmogau, pagaliau suvoksi, kad Dievas yra viskas ir jis yra viskas tavo gyvenime, tai tada tu sugebėsi įvertinti, kas svarbu tavo žemiškajame gyvenime ir kaip atskirti, kas yra asmeninis prisirišimas, o kas yra tiesiog meilė.

Kai jus slegia karma, kai jūs save prispaudžiate savo įsitikinimais, prisirišimais, jums sunku suvokti (techniškai neįmanoma), kas yra susiliejimas su Dievu ir gyvenimas per Jį. Todėl nieko kito nebelieka, kaip nusiraminti, susikaupti ir atidirbti karmą. Reikia aiškintis, kodėl jūsų gyvenime kažkas svarbiau už Dievą, kodėl tai taip svarbu ir ar tai tikrai taip svarbu, kad paneigiate Visagalio Dievo įtaką visam jūsų gyvenimui. Analizuojate, išgyvenate savas situacijas ir atsilaisvinate. Atsilaisvinate nuo daugybės senų tiesų, kurios neleidžia jums vystytis. Taip jūs keičiatės ir pradedate pasaulį ir save suvokti kitaip. Pradedate suvokti, kad aplinkinis pasaulis – tai tik jūsų sąmonės išraiška. Aplinkinis pasaulis yra kintantis (nors jums atrodo, kad tikrai negali kisti tai, kas taip materialu).

Jūsų pasaulis yra kintantis. Jis vibruoja su jūsų sąmone. Jūsų pasaulis, tai jūsų sąmonės materiali išraiška. Ji tik atspindi tai, ką jūs jaučiate, ką mąstote. Kai sugebėsite tai suvokti, tai prisiimsite atsakomybę už tai, ką mąstote ir kaip mąstote. Nes jūsų pasaulis – tai jūsų sąmonės atspindys. Jeigu jūs dar nesugebate suprasti, kas iš tikro vyksta jūsų sąmonėje, tai nereiškia, kad procesai nevyksta ir nesimaterializuoja viskas, kas vyksta jūsų sąmonėje. Jūsų siekiai, troškimai, mintys – tai labai maža dalis to, kas yra sąmonė. Savo mintimis, savo vidiniu tyru ketinimu galite daug ką įtakoti. Bet jūsų sąmonėje paslėptas didžiulis jūsų išgyvenimų turtas. Viską, ką išgyvenate nuo įsikūnijimo pradžios iki šios dienos, viskas likę jūsų sąmonėje. Ir ten yra ne tik teisingų minčių, bet visokių neteisingų įsitikinimų, prisirišimų, neteisingi tiesos suvokimo būdai ir t.t. Vienaip ar kitaip, visa tai  įtakoja jūsų suvokimą ir tai atsispindi jūsų materialiame pasaulyje.

Ne veltui jūs atsinešate ne tik savo karmą, bet ir šeimos karmą, šalies karmą, pasaulio karmą, karmą kaip Visatos gyventojas. Viskas užrašyta jūsų sąmonėje ir jūs dabar pradedate aiškintis, kas yra jūsų sąmonė. Stengiatės išsivalyti nuo to, kas trukdo pajusti Dievo būvimą jumyse. Jums, bet kokiu atveju, reikės ištaisyti savo buvusias klaidas, atidirbti karmą. Atlaisvinti Žemę nuo negatyvumo, kurį, žinoma, patys ir sukūrėte. Iš erdvės reikia išimti tai, kas negatyvu. O tai geriausia gali padaryti tie, kurie tą negatyvumą sukūrė. Tu pasikeiti ir tavo suformuotas negatyvumas išnyksta kaip dūmas, atlaisvindamas erdvę nuo sunkios materijos. Suprantu, jums atrodo, kad per toli žengiame, aiškindami sąmonės įtaką jūsų gyvenime. Bet tik jūsų sąmonės ribotumas ir tetrukdo keistis jūsų pasauliui. Mes siekiame jums išaiškinti, kad Aukso amžių turite suformuoti patys ir tam turite visas galimybes. Vystymosi ciklas yra toks, kad jūs galite pradėti įžengti į aukštesnių vibracijų pasaulį. Galite įžengti ir galite neįžengti dėl savo nenoro keistis. Bet galimybę suvokti Tiesą, jūs turite. Mes kalbame apie Išmintį ir Meilę. Mes norime, kad jūs net neanalizuodami didžiosios Tiesos įtakos jūsų gyvenime, gyventumėte paprastai ir laimingai. Atverkite savo širdį Dievui ir Kristus jus paims už rankos, praves per jūsų gyvenimą. Tokiu atveju, nors ir nelabai būdami sąmoningi, pragyvensite gyvenimą padarydami kaip galima mažiau klaidų ir vietoj to, kad formuotumėte naują karmą, jūs kursite Aukso Amžių. Lėtai, bet užtikrintai keisite Žemės gyvenimą. Bet, kai išmoksite kurti sąmoningai, tai stebuklus darysite kas akimirką. Nes jūsų sąmonė leis performuoti materiją ir toje materijoje bus daug lengviau gyventi.

Pirmiausia išmokite pajusti kuo skiriasi žemų vibracijų jūsų pasaulis nuo aukštų vibracijų jūsų pasaulio. Darykite bandymus. Išgyvenkite savaitę sukoncentravę savo mintis ir jausmus į pakylėtą, džiugią, kupiną meilės nuotaiką ir pastebėkite, kas vyko jūsų aplinkoje. ar viskas ėjosi lengvai ir paprastai, ar supo jus nesėkmės, įtampa. Ir kada iš tikrųjų lengviau gyventi? Patys įvertinkite tuos skirtumus ir patys priimkite sprendimą, kaip norėtumėte gyventi. Mes tik atveriame jums žinias, ar jomis pasinaudosite, ar ne – tai tik jūsų asmeninis pasirinkimas. Mes nekuriame žemiškojo rytojaus už jus. Mes tik padedame jums atsilaisvinti nuo jūsų suformuotų trukdžių ir suteikiame žinias, kurios padėtų jums kurti gerą savo gyvenimą ir padėtų pajusti pilnatvę.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *