Vienatinio Esatis

Tamsioji sielos naktis

Sveika, čia vėl Aš, Vienatinio Esatis.

Labai svarbu priimti žinią ir perduoti ją žmonėms tokią, kokią ir norime perduoti. Be žmogaus proto įsikišimo. Aš Esu Vienatinio Esatis. Aš skelbiu žinią, išgirskite ją, įsiklausykite į ją.

Žemės materialusius laikotarpis jau atgyveno savo laikmetį, todėl žmogus turi priimti žinią apie tai, kad jam būtina keisti savo sąmoningumo lygmenį. Būtina orientuoti savo mąstymą į mūsų skleidžiamų žinių suvokimą. Šios žinios duodamos tiesiogiai, atvirai ir tiksliai, be jokių išvedžiojimų ar užslėptų minčių. Žmogaus sąmoningumas šiuo metu yra tokio lygmens, kad ir aiškiai pasakytos tiesos nepajėgia suprasti. Todėl jos keisti, koduoti ar kalbėti tik dalį tiesos – neturime tikslo, dar ir dėl to, kad laikmetis iš tikrųjų keičiasi. Mes nusodinome į Žemės erdvę aukštų energijų „debesis“. Jos apvalo ir apvalys Žemę nuo žemų vibracijų. Jeigu žmogus sąmoningai kelia vibracijas – viskas aišku, puiku, jeigu ne – tai ne (čia jau jo valia rinktis).

Mes nuolat informuojame žmones apie ateities pokyčius ir jūs privalote prie jų derintis. Tai išlikimo sąlyga. Tai ne gąsdinimas bloga ateitimi, tai tiesiog faktas. Jeigu į Žemę ateina žiema, tai jūs prisitaikote prie to: įsigyjate šiltų rūbų, apšildote namus ir t.t. Prisitaikote prie atsirandančių pokyčių ir viskas būna gerai. Todėl ir čia pasistenkite prisitaikyti. Pokyčiai tikrai jūsų laukia. Vakarykščiame laiške kalbėjau apie erdvę į kurią pretenduoja patekti žmogus ir supratote, kaip svarbu išmokti valdyti savo mintis, savo jausmus, savo troškimus ir baimes. Jeigu jūs laiku to neišmoksite, neįprasite, tai jus ta erdvė izoliuos nuo bendrosios erdvės. Jūs patirsite „Tamsiąją sielos naktį“. Tai labai skausmingas laikotarpis. Apie tai rašė T.Mikušina. Ji tai išgyveno nesąmoningai, o jūs turite galimybę išsiaiškinti kas yra ta „tamsioji sielos naktis“, kaip to išvengti ir kaip prisiderinti prie pokyčio. Argi lengva žmogui, sergančiam depresija, save pačiam išgydyti. Tikrai sunku, ar net nebeįmanoma. Bet, žmogus, pajutęs slogią nuotaiką, vidines baimes, gali užkirsti kelią šios ligos atsiradimui, atkreipiant dėmesį į besiformuojančią ligą ir imantis priemonių nesusirgti. Tada žmogus vienas pats yra pajėgus sau padėti.

Šiandiena jūs visi turite galimybę sau padėti. Rytoj – tai gali būti per vėlu, nes jums bus per sunku. O tų, kurie galės jums padėti – nebus daug. Jie fiziškai nepadės visiems, kuriems to reikės. Bet šiandieną jus turite laiko įvertinti savo vertybes, įvertinti savo siekius, pagaliau įvertinti savo žinias. Mąstykite, analizuokite ir derinkitės prie pokyčių. Apie tai mes kalbame daug, bet tik jūs galite pakelti savo vibracijas. Bet tik tu pats turi teigiamai mąstyti, nuoširdžiai išgyventi gyvenimą, neskubėti, nepanikuoti ir nesijuokti iš mūsų informacijos. Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis.

Šiandien dar noriu pakalbėti apie galimybę bendrauti su subtiliojo pasaulio gyventojais. Aš visados siekiu padėti užmegzti ryšį su subtiliuoju pasauliu. Dievas skleidžia Meilę ir Šviesą. Šios bangos eina per jūsų kūnus, per jūsų protą ir širdį. Kiekviena ląstelė pajaučia šilumą. Ji užgauna širdį, atsiranda noras šaukti, atsiranda noras verkti. Taip atsitinka todėl, kad siela pajaučia (prisimena) tą švelnumą, tą tikrąją Meilę. Ji verkia, nes jūs savo Žemėje neleidžiate šiai Meilei išsiskleisti, blokuojate ją savo žemomis vibracijomis. Užspaudžiate ją, dar nespėjus net suvirpėti šiam nuostabiam jausmui. Bet šis jausmas visados bus šalia jūsų, kai jūs pereisite į naująją erdvę. Naujoji erdvė nuostabi. Tik perėjimas iš tiesu labai sudėtingas. Tamsioji sielos naktis – labai sunkus periodas. Jeigu žmogus kupinas neigiamų minčių – viskas atsispindi jo aplinkoje. Dabar tai atsispindi minimaliai, nes jūs gyvenate vienoje bendroje žmonių erdvėje. Joje persipina tiek vieno gero žmogaus jausmai, tiek kito blogo žmogaus jausmai. Yra tam tikra pusiausvyra. O atėjus pereinamajam laikotarpiui – žmogus susidurs tik su savo mintimis ir jausmais. Ir tais tikraisiais, kurie nėra labai apčiuopiami ir atpažįstami, bet jūs su jais nuolat gyvenate. Jeigu jūs labiau linkęs į apkalbas, liūdesį, nerimą ir t.t., tai šie jausmai apsups jus su šimteriopa jėga. Ir tos neigiamos emocijos nebus „pasiųstos“ kitam žmogui. Jos sups tave. Tai blogiau už pragarą, nes viskas priklausys nuo tavo sugebėjimo suvaldyti savo mintis, savo jausmus. Dabar, esant švelniai situacijai, jūs nesugebate suvaldyti emocijų, o kas bus tada, kai visos blogos emocijos dar labiau jus užvaldys. Žinoma, kaip ir visados, viską bus įmanoma pakeisti žmogui pačiam. Jam reikės tik pakeisti mintis, suvaldyti jausmus, išgyventi Tikrąją Meilę savo širdyje. Vėl jums primenu: jeigu esate gilioje, sunkioje depresijoje – ar lengva suvaldyti save? Ar užtenka tam jėgų? O čia bus sudėtingiau nei depresija. Nes jus užvaldys jūsų baimės, jūsų troškimai, jūsų nerimas. Nebesuvoksite kur gyvenate, nebematysite šviesos. O tik jos pajautimas galės padėti išeiti iš aklavietės. Suvaldyti panišką baimę, nevaldomą įniršį, pyktį – tai tikrai sudėtinga. Bet, jeigu jūs rasite jėgų pakeisti savo požiūrį, pakeisti mintis ir jausmus, viskas susitvarkys. Tamsioji sielos naktis išnyks ir jūs pereisite į nuostabią erdvę. Tikriausiai supratote, kodėl nuolat skatiname išmokti valdyti savo mintis ir jausmus. Ir siūlome neieškoti užuovėjos, nesistenkite gyventi labai saugioje aplinkoje, taip jūs savęs neišbandysite, nežinosite ar tikrai sugebate susivaldyti. Nesakome, kad kurstytumėte nesantaiką tyčia ir mokytumėtės susivaldyti. Tikrai to nereikia. Bet save pasitikrinti reikia. Reikia įprasti nuolat kontroliuoti mintis ir jausmus. Jeigu jūs per dieną sugebėsite apčiuopti visas savo mintis ir jausmus, sugebėsite juos įvertinti ir suvaldyti – jums nebaisi Tamsioji sielos naktis, nes jums nebereikės jos išgyventi. Jūs sugebate gyventi aukštų vibracijų lygmenyje – žemų vibracijų (žemų emocijų ir minčių) pas jus nebėra. Tada perėjimas į naująją erdvę bus ramus ir lengvas. Mes norime, kad suprastumėte, kodėl taip svarbu kelti savo sąmoningumą ir sugebėjimą išjausti Meilę širdyje.

Su didžiule Meile, su Viltimi, su Tikėjimu. Aš Vienatinio Esatis, kviečiu jus jau dabar pereiti į mūsų pasaulį. Jau dabar…

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *