Vienatinio Esatis

Vienatinio Esatis: Mylėkite savo gyvenimą

Aš, atėjęs per susidariusią sumaištį, per energetinius srautus, aš Vienatinio Esatis skelbiu: žmogus ir Dievas, tai labai tvirta sąsaja. Žmogus gyvas tol, kol tiki ir pasitiki Dievu. Bet kuris gyvenimo įvykis turi savo prasmę, savo pamoką ir tikslą. Ir visos šios pamokos skirtos tam, kad žmogus išmoktų Tikėti ir Pasitikėti Dievu. Šios pamokos yra svarbiausios tolimesniam tobulėjimui. Tai pagrindas.

Aš, Vienatinio Esatis, nuolat lankausi Žemėje. Daugybė žmonių mane priima į savo širdį. Aš jiems dovanoju savo meilę, savo žinias. Galiu dovanoti tą meilę ir jums. Kasdien. Tik jūs turite suprasti, kokia tai reikalinga dovana. Jei gaunate šią dovaną ir numetate, kaip nereikalingą – tai daugiau pas jus ir neinu. Ne visiems žmonėms manęs ir reikia. Bet kiekvienam Dievo kūriniui yra reikalinga Pakylėtųjų Valdovų meilė ir šviesa. Be šios meilės, žmogus vysta. Sunyksta. Mes dovanojame meilę, išgyvenimo galimybę, o jūs ją numetate kaip nereikalingą. Pagrindinis naujojo bendravimo pagrindas – įvertinimas, ką mes duodame ir ką jūs atiduodate į aplinką. Kai kada tyra meilė gali pralaužti blokus ir žmogus su dėkingumu ją priima. Kai kada. Tai priklauso nuo žmogaus vertybių ir siekių. Kai kada tą meilę žmogus ir sugeba priimti, bet visiškai nežino, kur ją dėti, kaip ją realizuoti. O kaip išskleisti gautą meilę savo aplinkoje. Mylėkite savo gyvenimą. Džiaukitės akimirkos grožiu ir suvokite žmogaus gyvenimo didingumą. Tada suprasite, kur panaudoti gaunamą energiją. Panaudoti į susikaupimą, pažinimo siekimą, pagarbą, toleranciją, palaikymą. Panaudokite šią meilę aukštų vibracijų palaikymui. Ką tai reiškia – žinote. Tai sugebėjimas sukoncentruoti mintį ir elgseną į gėrį, į dieviškumo principus, į vidinę ramybę. Pagrindinis mūsų siekis ir yra tai, kad jūs gaudami papildomos energijos sugebėtumėte save išlaikyti aukštų vibracijų lygmenyje kaip galima ilgiau. Siekite, kad atsirastų įprotis sukoncentruoti dėmesį ne į kasdienius rūpesčius, o į pabuvimą su Dievu, pabendravimą su angelais ir mokytojais. Geros minties suformavimas ir išlaikymas sustabdo galimybę vystytis blogumui, negatyvumui. Todėl, bet kuri mūsų duodama energija turi būti, pirmiausia, panaudojama savo vidinės būsenos išlaikymui optimaliai pakeltu režimu. Taip jūs nebemaitintumėte blogio ir sugebėtumėte greičiau pereiti į tą paralelinį gyvenimą, kuriame daugiau grožio ir gerumo. Vidinė būsena, vidinės palaimos pajautimas, dievo meilės pajautimas – tai svarbiausi darbai. Jūs apvalytumėte sąšlavas, esančias jūsų vidinio pasaulio erdvėje. O jei vidinis pasaulis švarus – tai ir aplinka susiformuos švari ir gera. Supratote, kam skiriami laiškai, kam skiriama energija? Suvokimui, kaip svarbu išlaikyti vidinę ramybę, harmoniją savyje. Nes kaip tu jautiesi, toks bus ir tavo pasaulis. Mes padedame jums formuoti tinkamą, gerą pasaulį. Jums reikia tik padėkoti už pagalbą ir priimti meilės bangas, ateinančias iš mūsų pasaulio. Išlaikyti aukštų vibracijų lygį savo gyvenime jums gali pritrūkti jėgų. Kasdienybės rūpesčiai gali labai prispausti. Bet mes siūlome savo pagalbą jūsų jėgoms atstatyti ir kai pakilsite virš kasdienybės rūpesčių, jūs suformuosite kitokią vidinę ir išorinę erdvę. Būkite palaiminti tie, kurie priimate šį palaiminimą. Lai jūsų širdys visados būna kupinos meilės ir džiugesio. Jūs esate tie, kurie galite išmokti gyventi laimingai ir ilgai. Būkite palaiminti. Pažinkite Dievo malonę ir jo meilės galią. Lai kiekviena širdis suvirpa sąskambyje su mūsų skleidžiamos meilės energija. Jūs būsite stiprūs, tvirti, tikintys ir pasitikintys žmonės, kurie sugebėsite išjausti pagarbą, toleranciją, palaikymą kitam žmogui.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *