Vienatinio Esatis

Žmogaus formuojama energija

Vienatinio Esatis.

Kalbėsime toliau: žmogus, turintis galimybę jausti, mąstyti ir veikti, gali suformuoti energiją. Jis kasdien formuoja energiją. Jūs turite dieviškosios energijos giją ir jos pagrindu galite formuoti ir kurti naują energiją. Kasdien, kiekvieną akimirką jūs išspinduliuojate tam tikrą energiją. Patys sakote: šis žmogus švytintis, o anas – pajuodęs, tarsi žemę pardavęs. Vadinasi, nors ir nematydami aurų, nežinodami, kas yra energijos, jūs jas matote ir net galite įvertinti, kokią energiją išspinduliuoja žmogus. O jis išspinduliuoja tai, ką sukuria. Tik šis spinduliavimas nėra plataus diapazono. Ši išspinduliuota energija, dažniausiai, veikia patį žmogų, kai kada veikia ir aplinkinius. Ypatingais atvejais, išspinduliuoja energiją, tarkim, miniai žmonių. Kurie kalba per radiją ar tv – tai jie išleidžia mintį, kurią jūs priimate arba ne, kuri jus įskaudina arba paguodžia. Bet energija čia blokuojasi dėl ryšio priemonių. Bet kokiu atveju, jūsų suformuota energija labai retai išeina į Visatos erdvę. Ji gali pasirodyti kaip blyksnis. Mes pamatome, kad žmogus stengiasi, tai su juo galime pradėti dirbti. Bet, kad žmogaus sukurtą energiją galėtume panaudoti Visatos kūrybai – būna labai retai. Bet būna. Jėzaus išspinduliuota energija jo mirties akimirką – tai galinga kuriančioji energija. Ji įsiliejo į Žemės erdvę ir daro įtaką iki šiol, kartu darydama įtaką ir Visatai. Motinos Teresės meilės energija persipindavo su Motinos Marijos energija ir įsiliejo į įvairius energetinius lygmenis. Ne vien tik į žmogaus lygmenį. Jos suformuota energija pasinaudojo daug astrale užstrigusių sielų, jos išsilaisvino ir iškeliavo į aukštesnius lygmenis. Budos energija turėjo tiesioginį ryšį su Visatos Buda. Tai galinga kuriančioji energija, kuri suformavo stiprų ryšį Žemės gyventojų ir Pakylėtųjų Valdovų. Be šio ryšio, būtų sunku Pakylėtiesiems Valdovams nusileisti iki žmonių sąmonės. Yra ir buvo žmonių, kurių suformuota energija iki šiol daro įtaką žmonijai ir bendrai erdvei. Labai tikiuosi, kad po pirmos bangos įsitvirtinimo, tokių žmonių padaugės.

O dabar pakalbėkime apie 19 d. seansą. Aš, Vienatinis Esatis, suformavau savo energetinę mintį ir ją perdaviau per tave. Tai buvo mano įsitvirtinimas tavo energetinėje erdvėje. Nuo šiol mums lengviau bus bendrauti: tau lengviau mane priimti ir man nereikės tiek pastangų įdėti, kad perduočiau žinią. Aš daviau priesaiką padėti kiekvienam, kuris žengia pažinimo link. Iš tikrųjų šis ėjimas yra daug svarbesnis, nei jūs dabar tai įvertinate. Kol kas esamą situaciją įvertinate pagal dabartinį suvokimo lygį, o jis nėra toks aiškus ir aukštas, kad viską įvertintumėte. Atrodo, vakar susirinkote, pasiklausėte manęs, išspinduliavote energiją ir viskas. Tai pagal jūsų sąmonę viskas. Iš tikrųjų, tai didžiulis energijų darbas. Jūs leidote įtvirtinti aukšto dažnio bangą savo erdvėje. Jūs priėmėte mano energetinę giją, vadinasi, aš galėsiu įtakoti Žemės aplinką per jus visus, buvusius seanso metu. Mes gausime tikslią informaciją apie žmogaus būseną. Dabar mes gauname tik kai kurių žmonių tikslią informaciją apie jų energetinę būseną ir tie patys žmonės būdavo truputi aukštesnio sąmoningumo nei dauguma. Taigi, mes analizuojame žmogaus padėtį. Tiek jo fizinės struktūros pakitimus, tiek emocinės būsenos, tiek sapnų gyvenimo ir bendrą sugebėjimą formuoti energiją. Visą informaciją mes gauname iš sielų, atvykstančių pas mus po žmogaus mirties. Bet tai nėra tiksli informacija, nes mirties akimirką kai kuri žema informacija išsitrina. Tai nėra labai tiksli dabartinio žmogaus būsenos informacija. O kai vakar siuntėme Dievo energiją, kad suvirpintume nors mažiausiai atsiveriančias širdutes, nustebome, kaip ir tu nustebai, pajutusi, kaip greitai išsieikvojo ta energija. Dievas pasiuntė į Žemę galingą Meilės srautą, o jis nespėjo net visos Žemės apgaubti, kaip išsinaudojo. Išsinaudojo, sklandant tamsumas. O kai kurios šalys net nebuvo paliestos dėl labai kietos, sunkios energetinės užtvaros. Tai, kad Kanadoje tave supykino, tai dar nereiškia, kad ten bloga šalis. Pro ją bent jau pratekėjo ši energija. Tiek dalies Europos, tiek dalies civilizuotosios Rusijos net neužgavo. Bus reikalingi dar galingesni pliūpsniai. Be to, mes įvertinome padėtį ir rezonansą stiprinsime. Labai džiugu, kad pavyko sujungti tuos penkis taškus. Nors ir labai silpnai, bet pavyko. Šių rezonansų pagalba ir galime įtvirtinti Dievo energiją. Mes jos negalime teikti nuolat. Nes Dievo energija yra be galo švari, be galo tauri. Šia energija judinant tamsumą, ši tamsuma gali griūti ir viską sunaikinti. Todėl energija paduodama retai. Bet tai ne tas pats, kai aukšto energetinio lygio banga nusileidžia ant Žemės. Banga apgaubia visą Žemę. O Dievo energija ėjo kanalais, kur ji dar galėjo pratekėti. Bangos energija apgaubia visus. Visus iki vieno. Ir paveiks visus.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *