Viešpats Hostijus

Ego niekados nesnaudžia…

   Mes nuolat sakome – pasaulis keičiasi. Iš tiesų, pasaulis nesikeičia, jis toks, koks yra. Keičiatės jūs, žmonės, ir matote jus supantį pasaulį aiškiau, detaliau. Matote priežasties – pasekmės ryšius, matote savo kūrybos vaisius, matote ir suvokiate, kas valdo jus ir kaip jūs galite suvaldyti tai, kas priklauso nuo jūsų. Kol vaikai auga, juos reikia gerbti ir mylėti, bei pamokyti ir supažindinti su pagrindinėmis tiesomis. Bet kai jie užauga, galima kalbėti apie daugybę dalykų, galima bendradarbiauti, tobulėti ir, atėjus laikui, iš jų mokytis.

Dabartinis žmogus yra kaip vaikas. Jis dar tik auga ir mokosi, bet greitai ateis tas metas, kai galėsime kartu kurti. Su sąmoningu žmogumi bendrauti yra nuostabu. Jis moka suvaldyti save ir žino pagrindines gyvenimo tiesas, kurių privalu laikytis. Tokio žmogaus nebespaudžia nei kolektyvinė sąmonė, nei jo paties egoistiškumas. Jūsų ego, iš tiesų, yra labai stipri struktūra ir manyti, kad jį esate suvaldę – būtų naivu. Vadinasi jo nepažįstate. Vadinasi, jis sugebėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų ir toliau jumis manipuliuoja. Laiškuose jums rašė, kad egzistuoja tamsa, kuri sukurta iš Dievo, nes taip susiformuoja dualus pasaulis. Ir yra žmogaus sukurtas negatyvumas. Yra devizas: kur šviesa – ten tamsa pasitraukia. Ir tai tiesa, nes tamsa gerbia šviesą ir ji visados užleis jai vietą. Bet yra žmogaus sukurtas negatyvumas ir jis yra nesunaikinamas iš subtiliojo pasaulio. Be to, jis negerbia šviesos. Jis pasitrauks tik tol, kol žmogus skleis šviesą, bet tereikia tik akimirkai suabejoti savimi, savyje esančia šviesa ir tas negatyvumas vėl jumyse gyvens ir maitins jūsų ego. Todėl sakyti, kad nebeturite ego – negalima. Jis yra pas žmogų tol, kol žmogus nepakylėja savo sąmonės iki visiškos vidinės ramybės ir harmonijos. Ar jums pavyksta nuolat gyventi vidiniame džiaugsme ir ar tas džiaugsmas skleidžia ramybę ir palaimą aplinkiniams? Gal būt, kas nors atsakys – taip, aš tai moku. Ir Aš su dideliu skausmu atsakau – tu klysti. Vienetai pasaulyje yra žmonių, kurie sugeba valdyti savąjį ego nuolatos ir be rizikos, kad negatyvumas nesužadins jo žmogaus mintyse, jausmuose.

Kol suvokiate, kad ego jumyse egzistuoja, žinote, kad jis jus valdo, apgauna. Bet juk tam turite protą ir širdį, kad sugebėtumėte atskirti savąją esmę nuo apgaulingo negatyvumo. Nesididžiuokite, kad mokate suvaldyti ego. Jeigu jau tuo didžiuojatės – vadinasi, ego jus jau valdo. Nesididžiuokite, kad Mokytojai jums skiria daug užduočių ir jūs jaučiatės svarbūs, reikalingi – ego jus jau valdo. Jūs turite mylėti Mokytojus, su jais bendradarbiauti ir tyliai, ramiai dirbti savo kasdienius darbus, rūpintis savo artimaisiais, turite kurti gėrį aplinkai. Turite išmokti dirbti mėgiamus darbus, uždirbti pinigus ir kartu kurti gerąją pridėtinę vertę aplinkai. Tai reiškia, kad turite kažką gero daryti ne tik konkretiems žmonėms, bet tas gėris turi būti plačiai išreiškiamas: tausoti gamtą, kurti grožį ir patogumą aplinkiniams, palaikyti tuos, kas mėgina kibtis į gyvenimą, kas siekia sukurti kažką naudingo kitiems. Nebūkite užsidarę tik savo namų zonoje, kur kuriate gėrį tik sau. Turite kurti visuminį gėrį. Turite ne tik melstis, bet ir padėti kaimynams, padėti sunkiau gyvenantiems šalia, turite tą savo maldą ir gerumą išreikšti konkrečiais darbais.

Būti Dievuje nereiškia tik melstis ir medituoti. Būti Dievuje – tai gebėjimas išspinduliuoti gerą nuotaiką aplinkiniams, gebėjimas juos suprasti ir jiems padėti. Tai gebėjimas džiaugtis gyvenimu ir sudaryti visas įmanomas sąlygas šalia tavęs esantiems žmonėms džiaugtis gyvenimu. Tai gebėjimas skleisti nuoširdų pozityvumą, palaikymą, saugumą. Būti Dievuje – tai kasdienėje veikloje ir kasdieniuose santykiuose kurti gerumą, skleisti teigiamas emocijas ir padėti tokias emocijas formuoti kitiems. Tai gebėjimas ne tik save suvaldyti, bet suvaldyti ir aplinką.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *