Viešpats Hostijus

Pasiuntinys iš Sirijaus

Aš esu Viešpats Hostijus, esu iš Sirijaus žvaigždės. Jūsų pagalba buvo suformuotas šviesos kanalas iš Sirijaus į Žemę ir aš nusileidau į jūsų erdvę.

Jūsų Žemė nuostabi. Ji kupina grožio ir gerų jausmų. Labai daug žalumos, ne gamtos, o širdies meilės žalumos. Labai daug skaisčių spalvų. Tiesa, yra daug tamsos, bet tai ne prigimtinė Žemės spalva, vadinasi, ją įmanoma pakeisti išspinduliuojant Meilę ir Gerumą. Aš atėjau kaip pasiuntinys iš Sirijaus į Žemę ir Aš padėsiu Viešpačiui Maitrėjai skleisti Meilę ir Gerumą. Vardan to El Morija paaukojo dalį savo pasiekimų momentumo, vardan to Sirijus siunčia mane į Žemę. Aš susipažinsiu su Žeme iš jūsų pozicijų. Suvoksiu jūsų žmogiškuosius siekius. Sielos siekiai mums yra suprantami, žmogiškieji siekiai vis dar mums paslaptis. Bet tai tik kol kas. Aš žinau sielos uždavinius ir man visiškai aišku, kodėl Dievas sukūrė žmogų ir Žemę. Aš noriu suvokti jūsų žemiškąją prigimtį ir suformuoti informaciją apie sielos užduotis taip, kad ją galėtumėte lengvai įsisąmoninti ir išgryninti. Jūs daug ką žinote savo vidumi, daug ką jaučiate, bet abejojate, neužtvirtinate to savo sąmonėje. Todėl ateinu Aš, kad tai priminčiau ir leisčiau tai aiškiau suvokti.

Pergalė prieš tavo ego pasiekta. Kai tau darė seansą ir nuėmė kažką negero iš tavo energetinio lauko, manėte, kad tai energetinis negerumas. Bet tai tavasis ego, kuris vis dar trukdė tau iki galo atsiverti dieviškajai šviesai. Ir kai tau paprašius Dievo atsiųsti meilę į tavo širdį, ego nebeliko prasmės egzistuoti tavo struktūroje. Jis buvo sunaikintas ir tu tapai Visatos gyventoja. Tavęs nebekausto ego inkaras. Tu laisva, tu mylinti ir šviečianti. Ir nesvarbu, kad tos šviesos nematai veidrodyje, kad to nemato kai kurie žmonės. Kiekvienas mato per savo suvokimo filtrus. Juo mažiau savų filtrų turėsi, juo didesnę šviesą galėsi matyti kituose žmonėse. Ne vien nuo kito žmogaus pasiekimų priklauso, ką tu jame matai, bet ir nuo tavo paties pasiekimų, nuo sugebėjimo atsiverti dieviškai šviesai ir meilei.

Pasaulį matai pro savo suvokimo ir patirties filtrą. Juo mažiau tų filtrų, tuo pasaulis gražesnis, paprastesnis, lengvesnis ir džiaugsmas liejasi visuose darbuose, visuose išgyvenimuose.

Aš, Viešpats Hostijus, aplankiau jus šiandieną ir pasilieku jūsų erdvėje, kad galėčiau lengviau ir paprasčiau perduoti informaciją jūsų fiziniam Mokytojui. Nenorite pripažinti Violetos Mokytoja? O kodėl? Aš nesakysiu ką apie tai manau, bet šis klausimas kai kam yra aktualus ir aš noriu žinoti atsakymą. O vėliau pasakysiu savo nuomonę. Matote, kaip betarpiškai su jumis bendrauju. Aš paleidžiu mintį, jūs mąstote, aš girdžiu jūsų mintis ir siekiu suvokti žmogiškuosius siekius. Nes žmogaus vystymąsi įtakoja žmogiškieji siekiai, žmogaus laisva valia. Jos ignoruoti negalima, lieka tik diskutuoti, analizuoti ir kartu pasiaiškinti, kodėl yra taip, o ne kitaip. Negaliu padėti, nesuvokęs jūsų mąstymo vingių. Širdyse jūs esate visi geri, nuoširdūs. Siekiai jūsų gražūs, kilnūs, o rezultatas nulinis. Pažangos nėra. Tai kas stovi tarp jūsų gražių norų ir netinkamo veiksmo? Kur yra spraga? Ši spraga glūdi tikėjime ir pasitikėjime Dievu. Ir žinoma, jūsų suformuotas ego turi didžiulę klaidingą įtaką jūsų gyvenime. Iškyla klausimas kaip pažinti ego, esantį jumyse? Visi Pakylėtieji Valdovai kalbėjo apie tai, kad reikia pažint Dievą, esantį jumyse. O aš sakau, reikia pažinti ego, esantį jumyse. Reikia suvokti, kaip jis jumis manipuliuoja, kaip žaidžia ir kaip jam atiduodate savo dieviškąją energiją.

Ego galinga struktūra. Kiekvienas pasaulis turi savitą neigiamumo struktūrą. Visados yra suformuojamos dvi priešybės: gėris ir blogis. Bet jis suformuojamas, kad žmogus išmoktų rinktis, kad žmogus galėtų rinktis ir savo minčių, bei jausmų kūryba palaikytų gėrį.

Gėris ir Blogis – tai visuma, kaip šviesa ir tamsa. Kur šviesa, ten tamsa pasitraukia. Kur gėris, ten blogis pasitraukia. Jie nekovoja prieš Dievą, nes yra sukurti Dievo. Ir jeigu yra išreiškiama VALIA, kad palaikoma šviesa ir gėris, tai tamsa ir blogis pasitraukia.

Bet žmogaus valia dažniau renkasi tamsą ir blogį. Šviesa ir gėris užsispaudžia ir laukia, kas įžiebs kibirkštį ir atgaivins tą šviesą. Pakylėtieji Valdovai daro viską, kad įskeltų tą kibirkštį žmogaus širdyje ir suvokime. Ir daugelis žmonių sugeba tą mažą kibirkštį apčiuopti, išsaugoti ir suaktyvinti. Ją reikia palaikyti savo šviesos energija, savo dėmesiu ir vidinių pastangų dėka išreikšti Šviesą ir Gėrį savo kasdieniame gyvenime. Taip Šviesa ir Gėris įsiplieskia ir palieka kito žmogaus širdyje rusenančią kibirkštėlę. O jeigu nebus tų, kurie iš širdies skleidžia Šviesą ir Gėrį, tai nebus palaikančiųjų ir kito žmogaus šviesos kibirkštėlės ugnies. Ją užspaus bendra Tamsa ir Blogis. Štai kodėl taip svarbu savyje išsaugoti Šviesos ir Gėrio kibirkštėlę, nes ji gali virsti liepsna, kuri sušildo daugybę kitų pavargusių ir nusilpusių širdžių.

Reikia skleisti džiaugsmą, pozityvumą, palaikymą ne tik bendrai visai žmonijai, bet ir artimiausiems žmonėms, su kuriais taip mėgstate sukonfliktuoti. Meilė nugali viską. Grįžkite prie Meilės ir jūsų ego sumažės ir nebedraskys akių. Meilė nėra agresyvi. Ji niekada neįrodinės savo tiesos, niekada nesibars ir nesmerks kito. Ji ieškos supratimo, kodėl taip yra ir kaip padėti, kad aplinkiniams nebūtų blogai. Grįžkite prie ramios ir švelnios meilės. Tikrosios meilės, besąlyginės meilės.

Aš dovanoju savo džiaugsmą, savo meilę, savo švelnumą ir tvirtybę. Būkite palaiminti,

Viešpats Hostijus

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *