Viešpats Hostijus

Žmonėms atsiveria nauji potyriai ir gebėjimai

Aš atėjau pakalbėti apie atsiveriančius pokyčius žmonėms. Reikia suprasti, kad tie pokyčiai pamažu keis žmogaus suvokimą, žmogaus įpročius ir gyvenimo būdą. Tie pokyčiai suformuoti prieš kuriant Žemės civilizaciją. Žmogaus gyvenimo kryptys buvo parinktos tikslingai ir jos visados turėjo kurti progresą. Sąmoningas, energetinis kūnas, nusileido į Žemės erdvę tik Visatos Kūrėjo dėka. Negali Žemėje reinkarnuotis bet kokia sąmoninga gyvybės forma. Žemėje gali įsikūnyti tik tos sielos, kurios atitinka tam tikras vibracijas ir tam tikrą savo vystymosi kelią. Čia labai apribotas skaičius įsikūnijimų. Kituose pasauliuose yra daug daugiau gyvybės, bet jų išgyvenimui nereikia tiek materijos išteklių. Žmogus – grubi materija, sudėtinga ir nuostabi. Bet jai išlaikyti reikia labai daug išteklių, todėl, įsikūnijimų skaičius yra labai ribotas. Įsikūnija sąmoningos energetinės struktūros, kurios yra pajėgios savarankiškai formuoti savo gyvenimą, pažinti ir  išjausti aplinką savo fiziniais pojūčiais. Dauguma civilizacijų sugeba aplinką pažinti ir išjausti vidiniais pojūčiais. Žmogui buvo suteikta kitaip pažinti pasaulį. Todėl jūsų pasaulyje tiek daug įvairovės. Pas jus daug miškų, pievų, dykumų, kalnų. Pati įvairiausia gyvūnija. Ir jūs patys galite kurti daug dalykų. Jūsų gyvenimo išraiška gali būti pati įvairiausia. Įvairovė skatina pažinimą ir sudaro sąlygas išjausti gyvenimą vis kitokį. Jūs turite net metų laikus, kur galite pažinti vis kitokią gamtos aplinką. Jūs esate suformuoti pažinti išorinį pasaulį per savo fizinius pojūčius.

Dabar ateina laikas, kai turite išmokti pažinti subtilųjį pasaulį per savo subtiliuosius pojūčius. Jūs turite išmokti pajusti širdimi, pamatyti užmerktomis akimis, išgirsti tyloje, lytėti neliečiant ir daryti įtaką nejudant. Jums laikas išsiugdyti kitus pojūčius. Kai išmoksite pažinti subtilųjį pasaulį, keisis požiūris į žemiškąjį pasaulį, nes tas pasaulis prisipildys naujumo. Jūs jį apčiuopsite, girdėsite, matysite daug įvairesnį, platesnį, sudėtingesnį. Jūs turėsite apjungti žemišką regėjimą su vidiniu regėjimu, žemišką klausą su vidine klausa, potyrius, liečiant rankomis su potyriais apčiuopiant nematerialius dalykus vidiniu pajautimu. Tie potyriai turės apsijungti, jie negali prieštarauti vienas kitam. Vidiniai potyriai negali paneigti žemiškų potyrių. Jūs turėsite viską apjungti, o tam reikės labiau lavinti savo suvokimą, reikės greičiau mąstyti, greičiau apdoroti visą suvokiamą informaciją. Vadinasi, nebus laiko grįžti vis prie tų pačių kasdieniškų minčių ir mąstyti vieno diapazono ribose. Jūs turėsite suderinti tai, kas sena ir jums suprantama, su tuo, kas naujai patiriama ir dar nesuprantama.

Mokytojai vis kalba apie pasaulių susiliejimą, bet tai nėra vienos gyvybės formos susipažinimas su kitos gyvybės forma. Tai yra gyvenimas toje pačioje materijoje, bet atsiveria gebėjimai matyti kitu vibracijų dažniu. Atsiveria kiti gebėjimai ir tie gebėjimai leis pamatyti, išgirsti, pajusti daugiau. Jeigu labai esate prisirišę prie materijos, tai tokie pojūčiai sukels baimę ir manysite, kad jums išsivystė psichinė liga. Todėl apie tai ir reikia pradėti kalbėti. Tie pasauliai susilieja, žmonės pradeda išgyventi nepatirtus jausmus, gali atsiverti tam tikri regėjimai ir jeigu apie tai nebus žinių, tai kels baimę jiems patiems ir aplinkiniams žmonėms. O tai yra tik gebėjimas pajausti kitą pasaulį ir tas gebėjimas greitu laiku taps įprastu dalyku. Prisiminkite, kai jums kas nors labai labai suskausta ir jūs nežinote kas yra, kaip jūs jaučiatės? Jūs išsigąstate, nerimaujate. O kai gydytojas pasako, kad mokslu įrodyta, kad tai yra tam tikri pažeidimai ir galima juos pataisyti, pagydyti, jūs nurimstate ir kitą kartą to skausmo neišsigąstate, bet žinote kaip jį suvaldyti ir kaip toliau gyventi. Taip ir su tais naujais potyriais, kai nežinai kas su tavimi vyksta, tai išsigąsti. Bet kai žinai, kad čia atsiveria gebėjimai, kurie su laiku bus natūralus reiškinys visai žmonijai, tai nurimsi ir mokinsiesi su tais naujais potyriais susigyventi ir mokysies naujas žinias pritaikyti savo gyvenime.

Nauji potyriai ir gebėjimai atsiveria žmonėms, o su tais gebėjimais keisis ir gyvenimo būdas. Jūs išmoksite save gydyti minčių arba energijų pagalba, jūs išmoksite kitaip bendrauti su artimaisiais, jūsų nuojauta leis jus apsisaugoti nuo neteisingų poelgių. Vadinasi, materialaus skausmo, baimių, nesantaikos bus mažiau. Jau automatiškai keisis gyvenimo būdas, nebereikės ir tam tikrų dabar įsitvirtinusių instancijų. Bet nepradėkite griauti išorinio pasaulio. Jis turi keistis savaime, priklausomai nuo to, kaip sugebėsite keisti savo gyvenimo būdą. Nepamirškite, kad kol kas jūsų ego labai stiprus ir dar dažnai neleis jums pasielgti teisingai. O kai jau sugebėsite suvaldyti savąjį ego, tada jau bus galima keisti ir išorinį pasaulį. Prisiminkite, išorinį pasaulį keisti nereikia labai daug išminties ir valios. Daug sunkiau keisti savo asmeninį vidinį pasaulį. Jūs su lyg kiekvienais rinkimais keičiate politines partijas valdžioje, ar nuo to ryškiai pagerėja jūsų gyvenimas? Tikrai ne. Nes ne išorinius dalykus reikia keisti, o savo požiūrį į gyvenimą ir reikia nuosekliai laikytis to naujo požiūrio, o ne kalbėti apie pokyčius ir patiems gyventi savo senojo ego apsuptyje.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *