Viešpats Maitrėja

Apie sielos vardą ir apie šeimą

Viešpats Maitrėja.

Sveika Violeta – Maitrėja. Pagaliau Aš gali kreiptis į tave tavo tikruoju vardu. Gal būt, jis tau sukėlė daug klausimų, daug abejonių, bet siela šį vardą pažįsta ir juo atsiliepia. Violeta – tai tavo materialioji dalis, žemiškasis suvokimas, tavo dabartinė patirtis ir dabartinė išraiška. Visa tai, per ką tu išreiški savo sielą. Siela vardu Maitrėja. Ji atspindi mano šviesą. Ji priima mano šviesos vibracijas ir pagal tai formuoja savo brandos kelią. Ji atspindi mano šviesą, o tai reiškia, kad ji ne tik bręsta pati, bet padeda bręsti kitoms sieloms. Tavo vardą Violeta – pažįsta žmonės su kuriais tu bendrauji. Tavo sielos vardą Maitrėja – pažįsta sielos, kurios tave pažinojo dar negimstant Violeta. Daugelio pasaulių sielų pažįsta tavo vardą ir jos žino, ką šis vardas simbolizuoja. Jis simbolizuoja pažangą. Jis simbolizuoja pagalbą sieloms, einančioms tikrojo vystymosi keliu. Ne per visus sielos įsikūnijimo laikotarpius pavyko pasireikšti tavo sielai Maitrėjai, bet buvo tokių stiprių įsikūnijimų, kurie darė didžiulę pažangą žmonijos vystymuisi dvasine linkme. Tu nebuvai techninis išradėjas, nors tuo mėginai užsiimti, bet dažniau buvai dvasinių žinių skleidėjas: kai kada pranašas, kai kada žynys, kai kada filosofas ir dvasininko rango atstovas. Tavo siela skleidžia Išmintį. Kai tavo kelio pradžioje klausėme, ką tu renkiesi Išmintį ar Meilę, tu pasirinkai Išmintį. Tada tikrinome, kaip tu sugebi įsiklausyti į sielą ir pavyko tau ją išgirsti, nors įsisąmoninai tai vėliau. Išminties kelias ir Meilės kelias yra persipynę. Ir ten, kur eina Išmintis, ten šalia turi eiti siela, skleidžianti Meilę. Todėl tavo draugė Rita eina Meilės keliu. Todėl ji turi save ugdyti toje srityje, kur formuojasi meilė, kur geriausiai gali išspinduliuoti Meilę, Dieviškąją Meilę. O ją, pirmiausiai, turi priimti. Ir džiugu, kad momentais, jai tai pavyksta. Tegu ji spinduliuoja meile. Tegu ji formuoja savo dieną taip, kad kuo daugiau savyje sukauptų ir išspinduliuotų meilę. Ne veltui buvo užblokuota žemiškoji meilė, nes ji trukdė išskleisti Dieviškąją Meilę. Bet, kai žmogus padaro teisingus sprendimus, žmogiškoji meilė gali susilieti su Dieviškąja Meile ir viena kitos neužgožti, nepakenkti. Tik žmogų, kuri jį norėtų mylėti kaip moteris, ji turi pasirinkti tą, kuris ją myli atvira ir nieko nereikalaujančia meile. Tegu apie tai ji pamąsto…

Išmintis ir Meilė eina greta. Tai didžiulės energijos ir vienam įsikūnijimui tai per stipru, todėl dažniausiai spinduliai sukoncentruojami į atskiras sielas. Tavo komandoje, tavo šeimoje yra žmonių, kurie neša savo spindulius, bet jie nėra tiek atlaisvinę savo žemiškojo suvokimo, kad galėtume nurodyti konkretaus spindulio esmę, pavadinimą. Mes negalime nurodyti kokiu keliu eiti. Jūs kelius renkatės. Mes galime tik padėti paaiškinti kaip eiti savo brandos keliu. O apie tai ir informuojame laiškuose. Tik tam tikri žemiškieji blokai, kurie vis dar turi didelę įtaką jūsų atsilaisvinimui, neleidžia mums su jumis atvirai kalbėti. Jūs patys turite atlaisvinti savo sielas. Savo suvokiama Išmintimi ir savo Išreiškiama Meile. Kai kurie iš jūsų dar šiame įsikūnijime sugebėsite atlaisvinti savo sielas, bet, kaip matau Aš, kai kam tas ir nepavyks. Per mažai pastangų save keisti. Na, kaip su tais Dievo įsakymais – kai noriu jų laikausi, kai nenoriu – nesilaikau. Kai noriu, žengiu dvasinio tobulėjimo keliu, kai nenoriu – grįšiu prie jo kai bus patogu. Su tokia pozicija sielos tikrojo vardo tikrai taip ir neišgirsite. Bet, jokiu būdu, dėl to jūsų nekaltinu. Jūs einate savo tempu, savo keliu, savo pamokas mokotės, kai kada išmokstate, kai kada pakartosite iš naujo. Svarbu, kad einate tuo keliu. Čia tik norėjau paaiškinti tiems, kurie klausia, o kodėl aš nežinau savo sielos vardo – o todėl, kad dar neatsivėrėte tai sielai iki galo.

Tai, ką pavyko uždegti, ką pavyko išjudinti – tai didžiuliai pasiekimai. Jūs verti Nobelio dvasinės pažangos premijos. Nes kiekviena atlaisvinta siela pradeda atsigauti, pradeda išskleisti savo spindulius, pradeda įgyti gyvybę. Kiekviena atlaisvinta siela suspindi tarsi nauja žvaigždė danguje. Juo daugiau tokių šviesų, tuo Žemė labiau ryškės dangiškajame, dieviškajame fone. Žemė nebus tarsi tamsi dėmė dangiškajame plane. Ji švytės. Jokiu būdu nesakome, kad tie, kurie neskaito laiškų, nežengia dvasinio atsivėrimo keliu. Tai būtų netiesa. Yra daugybę būdų kaip atverti savo sielą. Kaip atverti Meilę ir Išmintį. Yra daugybę organizacijų, mokymų, kurie padeda žmogui savyje rasti jėgą. Kiekviena organizacija, kuri nėra paremta žmogaus pavergimo idėja, bet suteikia žmogui laisvę, stiprybę ir palaikymą – yra teisinga organizacija. Tai liečia ir šeimą. Ta šeima, kuri savo kiekvienam nariui suteikia Meilę, Išmintį, palaikymą – yra tvirta ir teisinga šeima, turinti didžiulę jėgą ir atsvarą prieš blogį. Bet, šeima, kurioje vyrauja despotiškumas, psichologinis ar fizinis smurtas, kurioje paminama kito žmogaus laisvė – ta šeima formuoja neteisingą karmą ir jos nereikia saugoti.

Šeima yra stiprybė, vienybė, pagarba. Mes labai palaikome šeimos struktūrą. Bet ši struktūra labai pažeista tamsos egregorų ir kai kada norisi bent jau pavienes sielas išlaisvinti iš tokių šeimų gniaužtų ir palaiminti konkretaus žmogaus kelią, net atskiriant jį nuo to labai brangaus, bet šiuo atveju, neteisingai suformuoto branduolio.  Stipri šeima, dvasiškai stipri šeima – tai pagrindas augimo, pagrindas brandos. Tai suteikimas sparnų. Ir kiekvienas vaikas turi teisę išskristi ten, kur jis nori formuoti savo gyvenimą. Ir kiekvienas vaikas savyje išsineš žinojimą, kad yra mylimas, laukiamas ir kasdieniškumui jį išmušus iš tikrojo kelio, jis galės grįžti pas tėvus, gauti palaikymą ir vėl skristi. Tam reikalinga šeima. Formuokite tokią šeimą – išnaudokite tokios šeimos jėgą. Kol kas tai yra pagrindinė atsvara prieš žmogų užspaudžiantį negatyvumą.  Kai Žemė atlaisvės ir visi žmonės gyvens kaip viena šeima, tada gyvenimo stilius bus kitas. Bet, šiandieną, šeima yra labai svarbi organizacija žmogaus gyvenime ir ją reikia branginti, ją reikia formuoti pasiremiant Meile ir Išmintimi, o ne dėl išskaičiavimų, dėl aistros, dar blogiau, dėl  keršto, neapykantos, pinigų.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *