Viešpats Maitrėja

Apie taiką Žemėje ir širdyje

    Visatų Kūrėjų sufokusuota energija leidžia praplėsti žmogaus  ir jo sielos vystymosi galimybes. Kiekviena siela, įžengusi į Žemės erdvę, pradėjo savo pažinimą nuo paprasčiausios buities susiformavimo, nuo aplinkos įtakos jų gyvenimui, nuo jų įtakos aplinkai. Pažintis tęsėsi milijonus metų. Civilizacijos brendo, tobulėjo ir vėl smuko. Šio laikotarpio žmonija yra ant esminio pasirinkimo bangos: kilti ar smukti. Žmogui atsiveria daugiau galimybių, gebėjimų. Jis jau energetiškai pasiruošęs gyventi kitokiose sąlygose, bet jo žemiškasis protas tai blokuoja. Sukurta kolektyvinė sąmonė blokuoja dabartinio žmogaus vystymosi galimybes. Yra suformuota tam tikra viena banga mąstymo: išlikimo. Bet juk turi būti bendradarbiavimo ir tarpusavio pagarbos banga. Bet ta išlikimo banga pasireiškia visuose lygmenyse: pradedant nuo asmeninio gyvenimo ir asmeninių siekių, baigiant pasaulio politika.

Reikalinga suformuoti didžiules žmonių grupes, kurios mąstytų kūrybiškai, kurios siektų susikalbėjimo tarp skirtingų rasių, kultūrų, religijų žmonių. Žemė greitai bus per maža, kad žmonės galėtų gyventi atsiriboję vieni nuo kitų ir su savo taisyklėmis. Turi formuotis bendros normos, kurios tiktų visiems pasaulio žmonėms, kurių laikytis norėtų visi žmonės, suprasdami, kad reikia išmokti gyventi draugiškai. Dar kartą sakau: Žemė per maža, kad joje galėtų viešpatauti atskiros, uždaros bendruomenės su savo egoistiniais siekiais. Žemė – tai žmonių planeta ir bet kurioje šalyje, žmogus turi jaustis, kad yra namuose. Jis turi jaustis saugus, suprantamas, jo idėjos turi būti toleruojamos, kartu tos idėjos negali pažeisti kito žmogaus laisvos valios.

Nustokite kariauti su priešais, kurių nėra. Bet kurios šalies žmogus, pirmiausia yra žmogus, toks pat, kaip ir tu. Turintis sielą, turintis svajones, norintis ir galintis taikiai gyventi. Tai kas verčia jus pavirsti priešais? Ir vėl grįžtame prie individualumo. Prie jūsų paprastų asmeninių savybių. Kol patys asmeniškai nesugebėsite atsisakyti savyje tūnančio pavydo, keršto, neapykantos jausmo, tol tas jausmas neišnyks iš kolektyvinės sąmonės. Tol nebus įmanoma paprasta visuotinė taika Žemėje. Ne vien nuo pasaulio politikos priklauso ar taika Žemėje bus ar ne. Tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Priklauso nuo to, ar žmogus sugebės atsisakyti savo asmeninių blogų troškimų, ar kiekvienas asmeniškai sugebės įvaldyti savo ego?

Taika neatsiras papūtus vėjeliui. Taika turi įaugti į sąmonę. O ką jūs auginate? Karą. Didžioji visuomenės dalis nuolat augina karo egregorą ir tai veda prie civilizacijos išnykimo. Nereikės nei branduolinio karo, kad susinaikintų Žemė. Karo egregoras pats jus sunaikins, pamažu naikindamas jūsų kūrybos siekius, tolerancijos siekius, pagarbos žmogui siekius. Todėl kreipiuosi į tuos, kurie galite save valdyti, susikaupkite ir labai atsakingai peržvelkite savo prisirišimus prie tam tikrų minčių, peržiūrėkite kokias idėjas palaikote, ką patinka žiūrėti per TV, kokią literatūrą skaitote. Atsisakykite palaikyti viską, kas susieta su karu: su pasaulinio lygio kariniais pasiruošimais, su smurtu gatvėse, šeimose. Neužsimerkite, bet nekaitinkite situacijų savo tyliomis mintimis. Jeigu tu nieko negali padaryti, kad nebūtų smurto gatvėje ar šeimose, tai bent jau tai idėjai neskirk savo dėmesio energijos. Neleisk savyje gyventi nesantaikos, pykčio, pavydo jausmui. Atsakingai formuokite dienos mintis ir jausmus. Tik per jūsų tyras širdis mes galime paduoti daugiau šviesos į jūsų gyvenimus ir subalansuoti esamą situaciją jūsų Žemėje. Mes matome atsiveriančias galimybes žmogaus tobulėjimui ir kūrybai, nenorisi, kad tokių gražių galimybių neišnaudotumėte vien dėl nenoro ir negebėjimo suvaldyti savo ego žaidimus.

Lai atsiranda nors vienas iš tūkstančio žmogus, kuris neskiria savo minčių ir jausmų energijos negatyviems jausmams, kurie gali kilti tiek jo viduje, tiek jo išorėje, ir pasaulis pradės švytėti, atsigauti. Ne didžiųjų politikų prašykite taikos, o savo širdyje suformuokite taikų gyvenimą. Jeigu jūsų kūnuose neliks tamsos, kurią gali valdyti tamsioji kolektyvinės sąmonės dalis, tai ta kolektyvinė sąmonė nyks, mažės ir nebeturės savo galios. Bet ar jūs esate pasiruošę atsisakyti savo viduje esančios tamsos? Pasiruošę gal ir esate, bet per mažai dirbate, kad save pažintumėte ir išsilaisvintumėte iš jus valdančios tamsos.

Tyra širdis, pozityvus mąstymas, tolerancija ir kūrybiškumas turi gyventi jumyse. Ir visados išlikite sąmoningi, nes ne visi gražūs žodžiai neša gerą idėją. Pajuskite širdimi, kas skleidžia gėrį, o kas tik gražių žodžių galia jus įtraukia į tamsius žaidimus. Visados būkite budrūs ir sąmoningi.

 

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *