Viešpats Maitrėja

Atsilaisvinimas iš tamsos

Sielos plano uždaviniai skiriasi nuo dvasios plano uždavinių, kaip ir nuo žmogaus proto suformuotų uždavinių. Žmogaus sąmonė apjungia visas sąmonės dalis: nuo žemiausios sąmonės iki aukščiausiosios sąmonės dalies, kuri yra pagrindas žmogaus gyvasties. Kiekvienas žmogus turi galimybę ir gebėjimą savo žemiškajame pasaulyje suaktyvinti vis aukštesnio dažnio savo sąmonę, kuri geba apimti vis didesnę erdvę tiek išoriniame pasaulyje, tiek vidiniame pasaulyje. Su aiškiai išreikštu intelektu ir aiškiu mąstymu žmogus geba apjungti daugybė dalykų išoriniame pasaulyje. Su išlaisvinta sąmone žmogus geba pažinti vidinį pasaulį per kurį pažįsta subtilųjį pasaulį. Pasaulį, kuris egzistavo, egzistuoja ir egzistuos, nepriklausomai ar žmogus tai priima ar ne. Subtilusis pasaulis turi savo formas ir savo veiklos sritis. Jis jokiu būdu nėra atskirtas nuo materialaus pasaulio. Žiūrint iš subtiliojo pasaulio pozicijų – Žemė ir žmogus, tai kūrybos vaisius, kuriame pasireiškia visos subtiliojo pasaulio idėjos. Tame tarpe ir tavo, žmogau, sielos ir dvasios suformuotos idėjos. Niekas tau neprimeta jokių idėjų, jokių planų iš subtiliojo pasaulio. Tiesiog tu pats jas susiformuoji aukštesniame plane ir įeini į materiją tuos planus vykdyti. Kiekviena idėja (kūryba) yra suderinama su vis aukštesnėmis „instancijomis“ ir jeigu idėja gauna palaiminimą, tai dvasia (esybė) duoda nurodymus savo sielai (sieloms) ir eina į materiją tvirtinti naujų idėjų. Taip pasireiškia mokslininkų ar menininkų sąmonė. Jie atsineša užduotis iš dvasios plano ir jas įgyvendina. Kol dvasia dirba prie tam tikro konkretaus projekto, jos siela formuoja savo patirtį iš žemiškojo plano ir tas patirtis perduoda savo aukštesniajai sąmonei – savo dvasiai. Taip susiformuoja dvipusis ryšys: idėjos eina iš dvasios plano iki žemiškojo gyvenimo, o kaip tos idėjos įsitvirtina ir kaip formuojasi žmogaus gyvenimas informacija perduodama per sielą, buvusią įsikūnijime. Žemiškojo proto vibracijos negali pasiekti aukštesnių planų dėl savo kokybės. Jos tiesiog negali išgyventi aukštų vibracijų pasaulyje ir kildamos iki aukštesniosios sąmonės sudega. Juk jums kalbama, kad negatyvios mintys neįeina į aukštesnio vibracijų dažnio lauką. Jos tiesiog sudega. Taip ir iš aukščiausiosios sąmonės idėjos tiesiogiai negali pereiti į žemiškąjį planą, nes jos pažeistų žemiškąją erdvę savo karštomis, deginančiomis vibracijomis. Todėl yra tarpinis sluoksnis – tai sielos planas. Tik šis planas yra papildytas emocijų vibracijomis. Gyvenimą Žemėje paįvairina emocijos. Tokia Žemės prigimtis – ji priima ne tik intelektualias idėjas iš dvasios plano, bet ir emocijų pasireiškimus iš sielos plano. Kituose pasauliuose nėra emocijų, arba yra tam tikros konkretaus pobūdžio emocijos, arba tik emocijų pasaulis. Juo žemiškoji išraiška yra aukštesnių vibracijų, tuo emocijų lieka vis mažiau. Pasireiškia tik pagrindinis jausmas – besąlyginė meilė ir visi jos atspalviai: supratingumas, palaikymas, atjauta, pagarba ir t.t.

Pagal gebėjimą formuoti savo išraiškos vibracijas, jūs į save įsileidžiate tam tikros savo sąmonės dalies vibracijas. Jūs galite priimti ne tik aukštesniosios sąmonės idėjas, bet ir žemiausiosios sąmonės vibracijas. Pirmą kartą pakalbėsime apie žmogaus sąmonės dalį, kuri yra dar žemesnių vibracijų nei žmogaus formuojamos vibracijos. Žmogus turi siela ir esybę – tai aukštyn kylanti spiralė. Kylanti į Kūrėjo šviesą. Bet Kūrėjas suformavo dualų pasaulį, tai Jis suformavo ir Tamsą (žemiausių vibracijų pasaulį). Esybė dažnai pasireiškia tiek šviesos sraute, tiek tamsos sraute. Visur yra pažinimas ir gebėjimas suvokti, kokią paskirtį Žemėje turi šviesos energija ir kokią paskirtį turi tamsos energija. Kokių vibracijų dažniu išskleisti savo gyvenimą Žemėje pasirenka pats žmogus. Tai yra, jis bet kada pasiremdamas savo laisva valia, gali pakeisti su kuo nori gyventi: su šviesa ar su tamsa. Sielos plane išlieka daug prisiminimų apie gyvenimą tamsoje, tai dažnai pažeidžia sielą, suformuoja jau skausmingus prisiminimus. Bet ne dėl to, kad su ja blogai elgėsi, o kad ji negebėjo, būdama įsikūnijime, pasirinkti šviesos kelio. O nepasirenka šviesos kelio dėl stiprios ego struktūros, kuri rado sąskambį su tamsos energijomis.

Šviesos pasaulis egzistuoja savo lygmenyje kaip ir tamsos pasaulis. Kur nukreipia žmogus savo dėmesį su tuo lygmeniu ir atsiranda sąskambis. Ir jeigu sielos prisiminimuose gyva praėjusių gyvenimų atmintis, tai ji ir renkasi tą artimesnį pasaulį. O tada pradeda veikti to pasaulio jėgos. Vienos skatina gerumo idėjas, kitos skatina skausmo ir tamsos idėjas. Gali prabusti aukštesnioji sąmonė, bet gali prabusti ir žemesnioji sąmonė. Kai kada aiškiaregiai mano, kad žmogus skleidžia tamsos jėgas, bet gali būti taip, kad jis iš savęs išvalo blogio jėgas per visus savo sąmonės lygmenis ir tas tamsos debesis, kuris išeina iš jo, sudaro tamsos ir blogio įvaizdį. Tame virsmo laikotarpyje toks žmogus gali pasirodyti susijungęs tik su tamsos jėgomis, bet tai klaidingas suvokimas, nes toks žmogus, būtent išsivalo iš tamsos jėgų srauto. Ir tai jau didžiulis sielos ir to žmogaus gyvenimo pasiekimas. Tie, kurie mato tą tamsą, nereiškia, kad savyje yra susitvarkę su ta problema ir save išvalę. Ne, jie mato tik kito žmogaus aurą, bet visiškai nereiškia, kad jie geba įvertinti ir matyti save. Ar jie patys yra išsivalę ir einantys link šviesos? Tai gali būti tik noras ir siekis, bei procesas, bet dažniausiai jie dar nepasiekė tos akimirkos, kai iš jų išeina tamsos jėgos. Todėl turėtų būti atsargūs aiškiaregiai su vertinimais, kuriuos daro stebėdami kitus. Nes susiformavusi tamsa, kuri išsivalo iš sielos ir dvasios plano sukuria tamsos aurą apie žmogų. Bet išsilaisvinus iš tos tamsos tu tampi Šviesos nešėju. O aiškiaregis ir lieka tik aiškiaregiu su savo tamsa, ir su savo šviesa.

Nei vienas Pakylėtasis Valdovas nedirbs su žmogumi, kuris renkasi tamsą. Tik tyra širdis leidžia aukštų energijų subtiliosioms būtybėms nuleisti savo spindulius į žmogaus energetiką. Todėl, net ir tada, kai jumyse yra tik aiškiaregystės dovanos, jūs galite rinktis šviesos kelią ir pradėti išsilaisvinimo iš tamsos procesą, kuris reikalauja didžiulio susikaupimo ir savęs suvaldymo. Visados rinkitės šviesą ir atsiduokite procesams, kurių gal ir nesuvokiate iki galo, bet kurie leidžia jums išsilaisvinti iš tamsos.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *