Viešpats Maitrėja

Gyvenimo atspalviai

    Atėjau pakalbėti apie rytojų. Pasaulis turi daug atspalvių, jis tarsi sluoksniuotas pačių įvairiausių spalvų ir jūs pasirenkate, kokiose spalvose gyventi. Tai ne iliuzija, tai kūryba. Kasdienė minčių, jausmų, veiksmų kūryba. Kasdienybėje jūs suformuojate tam tikrų spalvų mintis, jausmus, veiksmus ir jūs, su savo sukurtomis spalvomis, įsiliejate į tą pasaulį, kuriame tos spalvos egzistuoja. Jeigu jumyse dominuoja tamsios spalvos, tai jūs įsiliejate į tamsių spalvų pasaulį. O tame pasaulyje pilna žmonių, kurie kuria blogus jausmus ir mintis. Ar šis pasaulis jus domina, ar jame norite išgyventi savo gyvenimą?

Gyvenimas jums duotas ne kaip duotybė, o kaip laisva erdvė kūrybai. Niekas neapriboja jūsų laisvos valios. Tai galite tik patys sau padaryti. Jūs galite apriboti save gyventi tam tikroje nekintančioje formoje ir, pritrūkus oro, pradėti sirgti, dejuoti ir susinaikinti. Negyvenkite duotybėje, gyvenkite kūryboje. Nuolatinėje paieškoje, to kas įdomu, gražu, paslaptinga. Pasaulyje yra milijonai atspalvių. Jūs šiandien sugebate pažinti tik labai mažą dalį spalvų, bet pasaulis pilnas įvairių spalvų. Spalva – tai vibracija, tai gebėjimai, tai kūryba. Mėgaukitės spalvų gama. Tai reiškia – išmėginkite save įvairiose situacijose, išmokite improvizuoti gyvenimą su humoru, su džiaugsmu, su gaiviu nuotykiu. Atsipalaiduokite ir patikėkite – jūs esate Kūrėjai. Kai išmoksite kurti, Aukščiausioji sąmonė su jumis žais, dovanos įvairias situacijas ir stebės, kaip mokate kurti, kaip pajusite žaismo džiaugsmą. Jūs apčiuopsite Aukščiausiąją sąmonę, kuri tiesiogiai bendraus su jumis, per jūsų kūrybą. Jums suteiks galimybes išjausti pačius įvairiausius jausmus, suformuos netikėčiausias situacijas, kuriomis galėsite žavėtis, džiaugtis, išreikšti save. Aukščiausioji sąmonė šiuo atveju, tai substancija, kuri gaubia Žemę ir kurioje vystosi žemiškoji sąmonė.

Aš noriu pakeisti jūsų nusistovėjusias mintis. Aukščiausioji sąmonė – Kristaus sąmonė, Budos sąmonė, ar kitaip tariant, Žemę gaubianti dieviškosios sąmonės dalis. Ji atsiliepia į žmogaus skleidžiamus aukštų dažnių virpesius ir pradeda bendravimą su žmogumi tiesiogiai. Nepataria, nenurodo, nemoko, bet formuoja situacijas, kuriose laukia žmogaus kūrybos, jo pasirinkimų, jo gebėjimo atsiliepti į kvietimą bendrauti. Prasideda gražus žaismas, kuriame vis labiau atsiskleidžia žmogaus grožis, gebėjimai, kūryba.

Aukščiausioji sąmonė stebi, ką tu gali sukurti su turimais resursais. Stebi, kaip kūrybingai pasieki savo tikslų, kaip tikslingai išnaudoji savo energijos kiekį, kaip panaudoji savo silpnybes ir stiprybes. Ir jeigu tu išsprendi užduotis, tu gauni papildomų „taškų“. Gauni daugiau gebėjimų, laisvesnį mąstymą, gebėjimą greičiau mąstyti, greičiau spręsti užduotis, greičiau apjungti daugybę dalykų. Juo labiau įsilieji į tą bendravimą, tuo daugiau apčiuopi mozaikos dalių, tuo kūrybos procesai sudėtingėja (ne sunkėja, o daugiau apima dalykų). Gyvenimas perina į kitą lygį. Tavęs nebevaržo asmeninės nuoskaudos, baimės, pykčiai. Jie nebeegzistuoja. Tu lavini savo protą, nes jis turi aiškiai dirbti, norint suvokti kuo daugiau mozaikos dalių. O visas veiksmas gyvenime pasireiškia per gebėjimą įvaldyti besąlyginės meilės jausmą

Tu suvoki, kad gyveni visumoje, kad kiekvienas tavo veiksmas daro įtaką kitam žmogui ir tu žinai, kad tavo veiksmas negali pažeisti kito žmogaus laisvos valios, kartu, negali leisti formuotis kitų žmonių neteisingiems jausmams, neteisingoms mintis ir veiksmams. Kaskart aprėpi vis daugiau matricos dalių ir čia reikalingos didžiulės žinios, visiška savitvarda ir savikontrolė, kad nepažeisti teisingos gyvenimo eigos, kad neįlieti savanaudiškumo į visumos gyvenimą. Taip prasideda begaliniai procesai, kai tu savyje turi sutalpinti daugybės spalvų energijas, turi jas apjungti, sustyguoti, kad visos dirbtų ir skleistų teisingus virpesius. Dabar jūs nesuvaldote net keleto srautų energijų, einančių per jus. Bet galimybės žmogui suteiktos beribės. Ir tame jūsų energetiniame lauke gali įsiterpti visų pasaulių spalvos, visų aukščiausio dažnio vibracijų energija gali išsiskleisti jumyse, nesukeldama jums skausmo ar kitokių nepatogumų.

Jūs, nesugebėdami dabar suvaldyti savo emocijų ir minčių, prarandate galimybę laisvai kurti ir mėgautis gyvenimu. Mėgautis jums pasiekiama išmintimi ir išgyvenama meile. Atsilaisvinkite pagaliau iš savo grandinių, kuriomis nuolat patys save sukaustote. Atlaisvinkite save nuo negatyvumo spąstų ir pažinkite aukščiausiąją sąmonę. Pažinkite erdvę, kuri iš tikro jums yra duota ir kurioje yra milijonai gyvenimo variantų.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *