Viešpats Maitrėja

Išbandymai kelyje link Tiesos

Aš atėjau pakalbėti apie galimybę pažinti. Kiekvieną kartą, kai mes siekiame priartėti prie žmogaus suvokimo ribos, mes skatiname žmogų išbandyti savo pasiryžimą eiti toliau. Kiekviena riba lemia tai, kad tu žengi į naują etapą. Prasiplečia ne tik mąstymo riba, bet keičiasi gyvenimo situacijos. Keičiasi reikalavimai tau ir tavo atsakomybė prieš Dievą ir prieš save patį. Kiekvienas žmogus siekia išvystyti savo sąmoningumą iki aukščiausios ribos, bet supraskite, niekas nėra duodama šiaip sau. Už viską reikia padėkoti ir atsilyginti. Peržengus seno suvokimo ribą, žmogui atsiveria naujos galimybės. Bet kartu, tu privalai keisti savo senus įpročius, keisti senus įsitikinimus naujais, nebijoti pokyčio tiesiogine to žodžio prasme. Tu atsisakai buvusio, jau nusistovėjusio ir įprasto gyvenimo, kur viskas buvo aišku ir tikslu. Tu vėl pasineri į nežinomybę. Vėl patiri teigiamų ir neigiamų jausmų. Užuovėjos čia nėra. Čia yra verpetas naujovių ir tu turi jas priimti, susigyventi ir prisitaikyti prie naujų sąlygų. Taip yra kiekvieną kartą, kai žmogus pasiekia ribą. Jis apsisprendžia – žengti toliau ar likti saugioje zonoje. Saugi zona niekada nepadės tobulėjimui, savianalizei ir savikontrolei. Saugi zona – tai iliuzija. Tu renkiesi įprastą gyvenimo būdą, bet tu nežinai, ką tau paruošė Likimas. Ir ta saugi zona gali akimirksniu sugriūti, o tu būsi psichologiškai nepasiruošęs permainoms. Geriau ramiau, bet tvirčiau žengti į naują erdvę, nei tikėtis ramiai iki mirties išbūti saugioje zonoje. Blogiausia, kad ta zona gali užsitęsti iki tikrosios sielos mirties. To niekam nelinkime, todėl situaciją geriname, pablogindami gyvenimiškas situacijas čia ir dabar, kad galėtumėte apmąstyti savo pasirinkimus čia ir dabar.

Mąstymo riba sukausto žmogų. Jis nebepajėgia daugiau spręsti, išjausti, prasideda blaškymasis, bet kartu išlieka troškimas suvokti daugiau. Ir kai energetiškai esate pasiruošę žengti toliau, ta riba prasiplečia ir žmogus lengvai gali suprasti dalykus, kurie anksčiau atrodė miglotai, neturintys aiškios prasmės. Ribos peržengimas paskatina žmogų tobulėti, kelti vibracijas. Labai svarbu sukoncentruoti dėmesį į subtilųjį pasaulį. Bet šis dėmesys turi būti labai švarus, subtilus. Pirmiausia, suvokite, kad subtilusis pasaulis – tai Dievo namai. Negalima siekti bendravimo su subtiliuoju pasauliu, kol širdyje neišjauti Dievo buvimo. Kitu atveju, neaišku su kuo užmezgi ryšį iš subtiliojo pasaulio. Jeigu su tavimi bendraujančio subtiliojo pasaulio atstovai neprieštarauja, kad bendrauji su Dievu, tai jie „geriečiai“, o jeigu prasideda diskusijos, išvedžiojimai ir t.t., ir tai atitolina nuo Dievo (Aukščiausio Proto, Begalinės Išminties, Pasaulių Valdovo), vadinasi jūs prisijungėte prie tamsiųjų jėgų pasaulio, kurie visados veikia subtiliai. Supraskite, ne visados tamsiosios jėgos atstovauja blogiui. Kai kada tai tiesiog išbandymai, kiek pasiryžę eiti savo nauju keliu. Duodamos įvairios pagundos, įvairūs pažadai, kad tik jus nuvestų nuo tikrojo kelio. Ir jeigu toms pagundoms pasiduodate, tai esate silpni eiti dvasingumo keliu. Ir ne tamsiosios jėgos čia kaltos, o jūsų ego, jūsų neteisingi sprendimai.

Čia buvau Aš, Viešpats Maitrėja. Esu atsakingas už tai, kad jūs tiksliai suvoktumėte – kelias Tiesos pažinimo link reikalauja dvasinių pastangų, ryžto ir kryptingumo. Su Meile.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *