Viešpats Maitrėja

Išnaudokime visas galimybes

Viešpats Maitrėja.

Labas, tu nusipelnei didžiausios mano pagarbos. Mažai žmonių taip ramiai priima pokyčius, kuriuos mes techniškai atliekame. Tu suprask, viskas, kas vyksta su tavimi ir tavo artimaisiais, tai nėra paprasto įsikūnijimo vystymosi eiga. Žmogaus gyvenimas yra nuoseklesnis, o jūsų gyvenimas yra tarsi išbandymų laukas. Mes keičiame struktūrą, tiek fizinio, tiek energetinio lauko. Keičiame įsipareigojimus ir galimybes, keičiame informaciją Akašos kronikose. Žmogus yra taip sukurtas, kad gyvendamas formuoja tam tikrą savo gyvenimo liniją. Bet apie tave to pasakyti negalime. Visos tavo „linijos“ yra sunaikintos, sudegintos ir pakeistos. Tavo atsinešta su gimimu gyvenimo linija visiškai pakeista, nes tu jau du kartus sugebėjai „mirti“. Vadinasi, tavo dabartinė gyvenimo linija visiškai atitolo nuo pradinės linijos. Ir tam įtakos turime mes – Pakylėtieji Valdovai. Nes mūsų užduotis, rasti žmonių, kurie pajėgtų suvokti tiesą apie energijų įtaką, suvoktų Visatos dėsnius ir galėtų formuoti ateitį, kokią žmonijai yra suplanavęs Dievas. Dabartinė ateitis, kuri turėtų formuotis dėl buvusių žmonių išgyvenimų, visiškai neatitinka Dievo plano. Todėl mes gavome teisę pakoreguoti žmogaus gyvenimo liniją jam esant įsikūnijime ir įtakoti jo mąstymą taip, kad jo mintis formuotų kitokią ateitį. Laužytų nusistovėjusius blokus, įpročius, įsitikinimus, vertybes. Ir negana to, dar formuotų naują erdvę. To padaryti vienam pačiam žmogui, be mūsų pagalbos, darėsi neįmanoma. Net tie, kurie ieško Dievo savo širdyje ir tie dažnai nuklysdavo nuo tikrosios tiesos. Nes Žemėje vyrauja tamsioji jėga, kuri labai lengvai manipuliuoja žmogaus sąmone ir net „šventą reikalą“ paverčia klaidingu.

Buvo kalbėta: kur šviesa, ten tamsa pasitraukia. Todėl kaip galima daugiau šviesos įsileisk į savo žmogiškąją struktūrą, kad jos užtektų ne tik tave apvalyti, bet ir tavo erdvę. Vėliau ši erdvė plėsis. Bet tam reikalinga tavo energetinė struktūra – tvirta ir stipri. Į nešvarų ar užimtą indą nepripilsi švaraus vandens. Todėl pamažu keičiame tavo struktūrą, tavo sąmoningumą. Pamažu pildome tavo indą švaria ir stipria energija. Mes galime duoti labai daug geros energijos, bet svarbu, kad žmogus savęs nesuvaržytų, kad neatsisakytų to proceso. Žmogaus laisvas pasirinkimas kaip veikė, taip ir tebeveikia. Iš principo tu nesi pakeista. Tu tik tobulesnė. Bet visa žmogiška struktūra liko, nes tik taip formuojama ir išskleidžiama dieviškoji energija. Mes galime energijos srautą labai sustiprinti, bet tu, kaip žmogus, turi jį išreikšti. O norint išreikšti, turi suprasti ką ir dėl ko darai. Nesvarbu, kad to nelabai suvoki, bet svarbu leisti tam procesui vykti, svarbu stengtis prisiderinti prie naujos situacijos. Tam reikalingi žmogiški ištekliai. Mes tave struktūriškai keičiame, bet prisiderinimo kokybė priklauso nuo tavęs. Todėl labai džiaugiamės, kad atėjai į mano misterijų mokyklą, kad priėmei pasiuntinės mantiją. Tavęs laukia daug darbų. Per metus tavo gyvenimas labai pasikeitė (ir ne išorinis, o vidinis), tai jis keisis ir toliau tokiu pat tempu, tik viskas bus labiau nauja ir neįprasta.

Linkiu tau vidinės ramybės, švelnumo ir gerumo. Būk palaiminta.

Aš, Viešpats Maitrėja, džiaugiuosi mūsų bendru darbu. Dievas mums suteikė didžiulę galimybę, tad išnaudokime ją.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *