Viešpats Maitrėja

Ką reiškia bloga mintis?

Kiekvienas žmogus į Žemę išspinduliuoja tam tikras energijas ir į jo struktūrą įsilieja energijos iš Visatos. Viskas egzistuoja erdvėje. Viskas, ką žmogus supranta ir ko nesupranta egzistuoja Visatoje. Visata kupina pačių įvairiausių energijų. Pagalvokite, kiek daug įvairių jausmų atspalvių išgyvena žmogus, o tų jausmų energijų yra daug daugiau nei žmogaus protas pajėgus aprėpti. Erdvėje egzistuoja pačios įvairiausios energijos ir jos gali įtakoti žmogų. Žmogus, formuodamas savo mintį ir jausmą, prisijungia prie tam tikros energijos iš erdvės. Ta energija ji palaiko, jį skatina elgtis vienaip ar kitaip. Jūs tai vadinate egregorais, bet tai per silpnas žodis. Žmogus, išskleisdamas blogą mintį, prisijungia prie tamsos energijos. Ir jeigu ta mintis yra nuolat palaikoma, jeigu ji nuolat gyvena žmogaus galvoje, tai ta tamsos energija įsitvirtina žmogaus energetiniame lauke. Jei žmogus per savo gyvenimą nesugeba pakeisti tos minties ir nesugeba jos atsisakyti, tai ši energija pasilieka sielos energetiniame lauke. Ji įtakoja sielos virsmą. Siela išeina į anapusybę, ji suvokia, kad ta energija, kurią žmogus jai prikabino, niekur nedings, todėl formuoja savo naujo įsikūnijimo tam tikras situacijas, kur būtų įmanoma išgyventi tą pačią emociją ir sudaro sąlygas tos emocijos (minties) atsisakyti. Jeigu žmogus išgyvena tokią situaciją, kuri atsinešta iš praeito gyvenimo ir sugeba suvaldyti savo negatyvias mintis ar jausmus, ta, iš Visatos prilipusi energija atsilaisvina. Ji pasitraukia iš žmogaus energinio lauko ir žmoguje cirkuliuoja šviesesnės energijos. Jis gali kitaip matyti pasaulį, kitaip gyventi. Jeigu jo energetikoje nėra tamsos, vadinasi nėra iš kur formuotis ir blogoms gyvenimiškoms situacijoms. Žmogus švarėja, mintis skaidrėja ir jis gali kurti savo gyvenimą kitokiame suvokime.

Žmogus kuria tik savo mintį ir emociją, ir iš karto prisijungia prie tam tikrų energinių srautų. Tie srautai gali būti stiprūs, gali būti silpni ir mažai įtakoti žmogų. Bet kiekviena mintis, kiekvienas jausmas prisijungia prie energijų, egzistuojančių bendrame kosmose. Todėl, kai jūs savo energetikoje apčiuopiate kažką nemalonaus – tai yra energiniai kosmoso srautai, kurie prie jūsų kažkuriuo metu prisijungė ir įtakoja jūsų gyvenimą. Labai svarbu kiekvienam žmogui pastebėti savo jausmus, mintis ir atsilaisvinti nuo blogų minčių, jausmų. Jūs turite nuo savęs atkabinti tas tamsiąsias kosmoso energijas, nes jeigu leidžiate blogai jaustis ir blogai galvoti, jūs maitinate kosmose egzistuojančias tamsos jėgas, jūs formuojate tamsą visame kosmose. Kenkiate ne tik sau, ne tik žmonijai, bet ir visai gyvybei, tiek materialiai, tiek nematerialiai. Jeigu nesugebate suvaldyti savo blogų emocijų, tai jos per laiką įsitvirtina į jūsų sielos energetiką, ir taip ta energija su jumis gyvena daugybę amžių. Ji stiprėja, įtakoja jūsų pasirinkimus, valdo jūsų mintis ir jūsų gyvenimą. Koks tada tu, žmogau, esi kūrėjas, jeigu tave valdo emocijos? Tu esi valdomas, ir tavo laisvos valios nėra. Yra valia tamsos jėgos. Gali būti valia ir šviesos jėgos. Tik kuo skiriasi šios jėgos? Tamsa griauna ir naikina pasaulį, šviesa jį kuria. Ir tau rinktis – kurti ar naikinti save ir savo pasaulį. Energiniai srautai yra labai galingi. Tiek šviesos, tiek tamsos ir kiekvienas žmogų gali labai savaip sustiprinti. Šviesos jėga leistų pasikeisti jūsų sąmoningumui, leistų suvokti Visatos dėsnius, parodytų pasaulį iš kito kampo. Tamsos energijos nėra kilusios iš dieviškosios energijos, jos negauna energijos iš Šviesos šaltinio. Tamsos jėga buvo sukurta tik dėl dualaus pasaulio, bet ji įgavo jėgą ir įtakoja visą erdvę. Ji apsijungia su kitų dualių pasaulių kuriama tamsa ir stiprėja. Procesas yra prižiūrimas, bet į jį Kūrėjas nesikiša, nes tai yra procesai. Kaip jūs suvoksite kas yra gėris, jeigu nežinosite kas yra blogis? Bet leidžiama jums suvokti, kur darote klaidas. Nuolat sakome, valdykite mintis, jausmus, bet jūs neįsisąmoninate kaip svarbu tai daryti. Tai nėra tik paprastas žaidimas – stebėk mintis ir jausmus. Tai gali būti savo sielos pririšimas prie tamsos srautų ir tie tamsos srautai gali visiškai užspausti tavo sielą, ji gali nebetekti priėjimo prie šviesos šaltinio ir gali silpnėti. Taip naikinama dieviškoji dalelytė. Kažkiek netekčių Kūrėjas gali sau leisti. Bet negi jūs norite priklausyti prie tų „netekčių“? Prisiminkite, kiekvienas blogas jausmas (apčiuoptas ar neapčiuoptas) sujungia jus su visatoje cirkuliuojančiais tamsos srautais. Ir kol jie dar labai neįsitvirtina jūsų energetikoje, galite nuo jų atsilaisvinti lengvai ir paprastai. Bet jeigu tą pačią blogą emociją nuolat išgyvensite – tai tamsos energiniai srautai įsitvirtins jūsų kūno energetikoje, vėliau – jūsų sielos energetikoje, dar vėliau – esybės energetikoje ir jūs tampate „netektimi“. Ne tik tampate „netektimi“, bet savo gyvybe jėga sustiprinate visatos tamsą ir ji turi vis didesnę jėgą įtakoti kitas gyvybės formas.

Tavo asmeninė bloga nuotaika kenkia ne tik tau ir tavo artimiesiems, bet kenkia visai žmonijai ir visoms gyvybės formoms.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *