Viešpats Maitrėja

Leisk sau būti virsme

Pasaulis yra kintantis ir kiekviena sąmonė kinta. Jau kalbėjom apie tai, kad reikia keisti požiūrį tiek į savo Dvasios Mokytojus, tiek į subtiliojo pasaulio būtybes, tiek, žinoma, į save. Jūs esate ne vien tik siela, atėjusi į Žemę virsmui – jūs esate galinga sąmonė, kuri savyje išskleidžia naują savo realybę, naujus gyvenimo standartus ir naujus gebėjimus. Kiekvienas žmogus, esantis aktyvus šiame virsme, pajaučia savyje naujus pojūčius ir jo suvokiama erdvė keičiasi. Jam darosi sudėtinga suprasti, ką jis jaučia, ką patiria, su kuo bendrauja subtiliame plane. Kas vyksta kasdienybėje, jo išoriniame pasaulyje, kaip ir supranta, bet dabartinis virsmas sužadino naujus pojūčius ir naujas tiesas. Neįmanoma išvengti tų pokyčių. Jie aprėpia visą visumą – tai susieta su viso kosmoso transformacija. Vadinasi, ir žemiškasis gyvenimas keičia pozicijas. Žmogus prie to turi derintis. Kosminiame plane keičiasi veikimo principai ir jie per jūsų vidinį suvokimą atliepia į šį pasaulį. Jūs tarsi žinote, kas vyksta, tarsi darote prielaidas, kad žinote, o kai kas giliai suvokiate, kas vyksta, ir tuo virsmu džiaugiatės.

Pirmiausia norisi pasakyti, kad tas virsmas yra globalus ir apimantis visas kosmines erdves. Visoje kosminėje matricoje vyksta pokyčiai, o žmogui esant aktyviu matricos dalyviu, pokytis įeina į jo struktūrą ir į jo gyvenimo principus. Jeigu anksčiau kalbėjome apie tai, kas gali padėti žmogui prisiderinti prie gyvenimo, kas jam kelia vibracijas ir sukuria teigiamas erdves, tai dabar pokalbiai vyks apie tai, kas vyksta tiesiog energoinformaciniame lauke ir kokie pokyčiai vyksta žmogaus energoinformaciniame lauke. Tie kosminiai procesai keičia Visatos DNR. Vidinis žmogaus virsmas vyksta ne metais, ne mėnesiais, o dienomis ir valandomis. Ir jeigu žmogus išliks seno suvokimo lauke, jis nepajėgs suvokti, kur jis egzistuoja. Jis tarsi iškris iš naujos realybės lauko. Jo mintis nebus greita, jis nebegebės susivokti aplinkoje. Aplinka bus tarsi pažįstama ir tarsi nepažįstama. Norės susikalbėti su aplinkiniais, bet nepajėgs suvokti kitų žmonių gyvenimo esmės. Supraskite, pokytis vyksta labai sparčiai. Ir kai žmogus įsilieja į tą procesą lengva valia, tada jis gyvena to virsmo bangoje ir jam lengviau pritapti. Norėdami sau padėti, mažiau užduokite klausimų: o kodėl tai vyksta su manimi, kodėl aš negaliu sustabdyti to virsmo, kodėl negaliu gyventi su man aiškiomis tiesomis ir t.t. Juo daugiau klausimų užduosite, tuo bus sunkiau. Protas pradės streikuoti, nepriims jokių pokytį kuriančių tiesų. Atsiras nuoskaudos, kad gyvenimas taip keičiasi, ir žmogus su širdies skausmu liks senoje realybėje.
O jeigu ramiai priimi pokytį, atsiveri Kūrėjo meilės ir išminties energijoms, pasitiki ta begalinio švelnumo, tyrumo, išminties sąmone, tada tą virsmą išjausi daug lengviau. Vietoj to, kad užduotum klausimus: kodėl, kam to riekia, užduokite klausimus: kas čia vyksta, kaip prie to prisiderinti, kokius senus įsitikinimus man keisti ir kaip geriau integruoti į gyvenimą tuos naujus pojūčius?
Ateina labai gilios išminties laikas. Reikia pasiruošti jį priimti. Reikia labai atvira širdimi ir protu priimti tą naujumą kuriantį laikotarpį. Kaip ir sakiau, tai kosminiai pokyčiai. Iš esmės keičiasi kūrybinių procesų pajėgumai. Tobulėja visas Kosmosas, visa Visata, ne vien tik žmogus. Ir tobulėjimas toks aktyvus ir greitas, kad reikia paleisti visus senus įsitikinimus, kurie trukdo dabartiniam virsmui. Todėl atsipalaiduokite ir išreikškite ketinimą priimti ir suprasti tą pokytį. Išreiškus ketinimą ir priėmus sprendimą keistis, tu pats pasistengsi viską geriau suvokti ir priimti. Nebekursi pasipriešinimo ir paneigimo blokų. Virsmą kuriančios energinės bangos lengviau pereis per tavo mentalinę, emocinę sąmonę bei fizinį kūną. Leisk sau būti virsme.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *