Viešpats Maitrėja

Nenuvertinkite to, ką gyvenimas kalba jums apie jus

     Daugelis žmonių sugeba išjausti vidinį pasaulį ir per savo aukštesnįjį Aš gauti informaciją tiek iš Pakylėtųjų Valdovų, angelų ir kitų subtilių būtybių. Bet gali gauti informaciją ir iš astralinio pasaulio. Vieni sugeba tai kontroliuoti ir valdyti (tai daro kai kurie ekstrasensai), kiti to nemoka valdyti ir mano, kad jų gaunama informacija yra teisinga ir iš aukščiausių sluoksnių.

Sąmonė egzistuoja tam tikrų vibracijų dažnyje. Šis dažnis būna labai įvairus ir tai priklauso tiek nuo žmogaus buvusių gyvenimų, nuo dabartinio gyvenimo patirties, nuo jo siekių, motyvacijos švaros. Sąmonė – tai sąmoningas gyvenimas. Suvokimas kas esi, kodėl esi, ką veiki ir kokios tavo veiklos pasekmės. Ar dažnai žmogus gyvena sąmoningai? Jūs jau patys žinote kaip sunku per visą dieną išbūti sąmoningoje būsenoje. Dažniausiai jūsų mintys patys susikuria, pačios įtakoja jūsų jausmus, o jūs tik paklūstate tų minčių įtakai. Tos mintys atplaukia tiek iš pačios kolektyvinės sąmonės, tiek iš šalia esančių žmonių, tiek iš praeities ar ateities. Nes viskas egzistuoja. Mintys plaukioja erdvėje ir jeigu tu jų nevaldai ir nekuri, tai tavo sąmonę įtakoja bet kas, bet ne tu pats. Tokia situacija sudaro galimybę tavo sąmonei egzistuoti žemų vibracijų lygmenyje. Tame lygmenyje kur daug astralinio pasaulio struktūrų. Ir jos, norėdamos save išlaikyti, turi gauti žmogaus dėmesio energiją. Todėl jos moka manipuliuoti žmogumi. Jei žmogus nėra labai sąmoningas, tai astralinio pasaulio struktūros gali tau pametėti pačių įvairiausių minčių. Gali sukelti iliuziją, kad esi išskirtinis, gabus, talentingas, kad tu bendrauji su aukščiausiomis dvasiomis. Ko tu norėsi, tą ir paduos. Čia kaip pas jus turguje: kokių kopūstų daigų reikės, tokius ir paduos, nors ten gal ir ne kopūstų daigai. Taip ir čia. Jeigu jūsų sąmoningumas nėra tvirtas, jei nemokate realiai gyventi savo aplinkoje – tai žinokite jūs galite atverti savo širdį ne šviesai, o tamsai. Pirmas rodiklis, kuris visados parodo koks jūsų sąmoningumas – tai gebėjimas gyventi kasdienį gyvenimą taip, kai nenešate skausmo niekam, kai nekeliate pykčio, apmaudo, nepasitenkinimo, kai sugebate bendrauti su bet kokio mąstymo žmonėmis. Realus pasaulis parodo kaip veikia jūsų sąmonė. Jeigu esate atitrūkę nuo kasdienybės – sąmonė pažeista. Nemaišykite to, kai kalbame apie įsisukimą į kasdienybę ir negalvojimą apie aukštesnes jėgas, apie savęs pažinimą. Tiesiog pagalvokite ar Dalai Lamą galėtumėte pavadinti nuo realybės atitrūkusiu žmogumi? O juk jis ypač dvasingas. Ar jis nesuvokia pasaulio politikos, žmonių skausmo ir džiaugsmo, argi jis atmeta bendravimą su žmonėmis ir jam malonu bendrauti tik su Dievu? Ar jis laiko save išskirtiniu ir geriau bei daugiau išmanančiu už kitus? Ne. Jis gyvena sąmoningą gyvenimą. Jo dvasingumas lygus sąmoningumui. Jei dvasingumas ima viršų, žmogus atitrūksta nuo realybės ir mano, kad bendrauja su aukščiausiomis jėgomis ir kasdienio gyvenimo nebevertina. Jeigu sąmoningumas ima viršų, tai žmogus pasineria į materialų pasaulį, nesugeba įvertinti meilės ir gėrio jėgos.

Sąmoningumas ir dvasingumas turi eiti kartu. Turi būti harmonija, pusiausvyra. Kai žmogus pradeda žengti dvasinio atsivėrimo keliu, jis tai labai sureikšmina ir atitrūksta nuo realybės. Atsiranda spraga sąmoningume. Vadinasi, jo sąmonės ląstelės praleidžia žemo sąmoningumo energetiką. Taip žmogus užmezga kontaktą su tais, kuriems reikia jo energijos, o ne su tais, kurie dovanoja energiją. Energiją dovanoja Pakylėtieji Valdovai, Dvasios Mokytojais, sąmoningas ryšys su Kūrėju.  O ką sako Kūrėjas? Išskleisk šviesą savyje ir atiduok ją kitiems. Žmogus pasinėręs į dvasingumą, siekia įeiti į šviesą. Šviesą reikia priimti į save ir atiduoti kitiems per savo kasdienius veiksmus, per gebėjimą bendrauti su visais žmonėmis. Aplinka parodo ar tu tai sugebi. Jei tavo aplinkoje yra žmonės, kurie tave nervina, tave smukdo, nepadeda tau kilti į šviesą, tol tu nemoki valdyti savo sąmonės. Aplinka visados atspindi tai, kas yra tavo viduje. Jeigu tokių žmonių yra aplink tave, tai tu neišmokai savęs suvaldyti, neišmokai atleisti, atsiprašyti, neišmokai suvaldyti savyje kylančius negatyvius jausmus. Vadinasi, turi kas veikti su savo žemiškąją dalimi, su sąmonės įvaldymu. Neįvaldyta sąmonė gali sudaryti sąlygas priimti informaciją ne iš paties aukščiausio lygmens ir tie, kurie tai daro – moka tave apgauti. Visados prisiminkite paprastą pavyzdį – Dalai Lamą. Jis moka bendrauti, jis moka mylėti. Jo dvasingumas netrukdo jam bendrauti su viso pasaulio gyventojais. Atvirkščiai, tik padeda. O ar jūsų dvasingumas jus atriboja nuo žmonių, ar atvirkščiai, jūs traukiate žmones prie savęs vien savo gerumu ir paprastumu?

Nenuvertinkite to, ką gyvenimas kalba jums apie jus.  

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *