Viešpats Maitrėja

Nėra Dievo, kuris viską planuotų, yra Absoliutas, kuriame viskas egzistuoja

    Analogija. Kiekviename sąmonės lygmenyje yra savas pasaulis, turintis savo gyvenimą. Žemiškasis (žmogiškasis)  pasaulis – tai suspausta koncentracija visų pasaulių. Ji taip kietai suspausta, kad atlaisvinti darosi sunku. Jei atlaisvinimas vyktų greitai, tai įvyktų sprogimas ir vietoj kūrybos proceso, įvyktų susinaikinimo procesas. Bet, nežiūrint į tai, vis tik, koncentruotos informacijos, gebėjimų atsilaisvinimas būtinas. Jis turi vykti taip, kad nepasižeistų žmogaus sąmonė, tai reiškia, kad reikia išlaikyti sveiką protą savo virsmo kelyje. Su jumis buvo kalbėta labai supaprastinta kalba: susiliejate su savo siela, su savo esybe, su savo aukščiausiuoju aš…

Jums informacija buvo duodama pagal esamos patirties lygį. Apie sielą ir esybę esate seniai girdėję ir tos žinios neprieštaravo jūsų protui, jos nekėlė protui įtampos. Šiandieną jau norisi kitaip perduoti informaciją, kad ateinančios žinios, tarsi impulsai iš išorės, leistų jumyse atlaisvinti tam tikrą žinojimą ir gebėjimą. O pirmiausia, tai gebėjimą suvokti pasaulius kitaip.

Žmogus nėra atskirtis nuo kažko. Jis yra visumos dalis ir egzistuoja visumoje su visomis jam priklausančiomis privilegijomis. Žmogus nėra neišsivysčiusi būtybė. To niekada sau negalite sakyti. Jūs esate koncentruota visų pasaulių visuma. Jūs esate lygiavertis taškas materijoje (kosmoso materijoje), kaip ir bet kuris kitas taškas kosmoso materijoje. Nesate nei svarbesnis, nei nereikšmingesnis. Jūs esate visumos dalis. Ar kuri nors jūsų kūno ląstelė gali būti reikšmingesnė už kitą? Ne, jei jau ji yra tavo kūno ląstelė, tai tam, kad galėtum egzistuoti tu. Žmogus yra kosmoso dalis ir jis egzistuoja tam, kad egzistuotų viskas. Kad egzistuotų ta energija, kurią jūs vadinate Absoliutu. Nėra Dievo, kuris viską planuotų, yra Absoliutas, kuriame viskas egzistuoja. Visa kita yra kūrybiniai procesai.

Kiekvienas žmogus yra mikro visata, galintis kurti ištisus pasaulius savyje. Jis gali savyje suformuoti savarankišką pasaulį taip, kaip žmogaus pasaulį suformavo arkangelai ir kitos galingos kosmoso būtybės.

Žmogus turi Kūrėjo jėgą. Jis gali sukurti kitus pasaulius, gali pasirinkti, kokius pasaulius norėtų kurti, gali formuoti savas taisykles, savo principus, savas tiesas. Ir viskas bus tikra. Viskas turės savo prasmę ir galią, nes viskas egzistuotas kaip tam tikras taškas Absoliute. Štai kokią galią turi žmogus – kūrėjas.

Štai taip jūs pereinate į naują mokymo etapą, kai laikas susipažinti su visumos sandara. Mūsų žinios bus pateikiamos kitokia forma, su kitokiomis idėjomis. Protas tam gali prieštarauti, bet impulsai nebus tokie stiprūs, kad pažeistų žmogaus sąmonę. Jie bus tokie, kad paskatintų atsilaisvinti tam tikrus kūrybinius procesus.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *