Viešpats Maitrėja

Pažink save subtiliajame pasaulyje

Susiliejant pasauliams, žmogus susiduria ne tik su šviesa, bet ir su tamsa. Reikia pažinti subtilųjį pasaulį, kad jame galėtumėte gyventi. Jūs gi žemiškame pasaulyje žinote, kad yra vagių ir žinote, kaip nuo jų reikia apsisaugoti, žinote, kad yra piktų ir žinote, kad su jais geriau nekonfliktuoti ir t.t. Jūs esate turėję patirtį su tamsos atstovais žemiškajame plane ir žinote, kaip su tuo gyventi. Ateina laikas susipažinti su subtiliuoju pasauliu, kuris pilnas įvairovės. Jeigu ten ir yra tamsa, ji veikia kitaip nei materijoje. Jūs galite su ja bendrauti, paprašyti pasitraukti nuo jūsų, galite ignoruoti, bet galite priimti į save ir gyventi pagal jos taisykles. Žmogui, atsivėrusiam subtiliajam pasauliui ir gebančiam jį gerai išjausti, yra lengva pritraukti ne tas jėgas, kurių reikėtų jo augimui. Mokytojai jus visados moko ir skatina atsiverti subtiliajam pasauliui, skatina atverti savo gebėjimus, tam jums paduoda jėgos ir žinių. Ir labai džiaugiasi, kai žmogui pavyksta pralaužti materialumo bloką, tada žmogus išjaučia vidinį pasaulį, išjaučia Mokytojus. Bet kartu mes mokome, kad žmogus privalo valdyti savo emocijas, savo mintis, tačiau dar svarbiau, valdyti savo ego pasireiškimą.

Materialiame pasaulyje veikia inercija ir veikia  materijos kietumas. Vadinasi, mintis ar jausmas neveikia taip stipriai, kaip subtiliajame pasaulyje, kur nėra tokio stipraus materialumo – energijos kietumo. Ir jeigu žmogus atsivėrė subtiliajam pasauliui, jo minties jėga, jo pajautimai iš karto sustiprėja. Jis gali pradėti daryti stebuklus, susiliedamas su Mokytojų pagalba. Bet, jei žmogus susilieja su subtiliuoju pasauliu, tai nereiškia, kad jis geba valdyti savo ego. Mokytojai daro viską, kad riba tarp šio ir subtiliojo pasaulio atsilaisvintų, bet jie neturi įtakos žmogaus pasirinkimui kaip jam gyventi. Žmogaus ego pasireiškimai priklauso nuo žmogaus ego stiprumo. Tiesa, atsivėrus subtiliojo pasaulio suvokimui, ego dar labiau sustiprėja ir įgauna tam tikrą jėgą. Jei materijoje tavo mintis nepasireiškia taip greitai, tai subtiliajame pasaulyje ji pasireiškia iš karto ir iš karto gali materializuotis. Ta jėga dar labiau sustiprina žmogaus ego. Ir žmogus, susiliedamas su subtiliuoju pasauliu, įeina į iliuziją, kad jis bendrauja su pačiais aukščiausiais, kad jis girdi teisingą vidinį balsą. Taip, jis girdi teisingą pranešimą, bet ne Pakylėtųjų Valdovų, o žinią didžiojo ego, kuris prisistato kaip tik žmogus nori, dirba labai panašiai, kaip Pakylėtieji Valdovai, prisistato jų vardais.

Kaip žmogui atskirti su kuo jis bendrauja? Tada reikia grįžti į save ir įvertinti savo elgesį. Ne klausytis vidinio balso (kuris šiuo metu tampa klaidingu), o pasitelkti savo blaivų protą ir pasižiūrėti, kokias pasekmes suformuoja tavo elgesys, tavo žinios, tavo darbas. Reikia ramiomis akimis pažvelgti į savo gyvenimą: ar aplink tave harmonija, ar tavo veiksmais džiaugiasi žmonės, ar tik tu pats džiaugiesi savo naujais gebėjimais ir vertini save labiau, nei kiti vertina? Ar gebi laikytis Dievo suteikto žmonėms laisvos valios principo? Atsiminkite, laisvos valios principo negali pažeisti nei Mokytojai, nei Dievas, tuo labiau kitas žmogus. Juk apie tai buvo nuolat kalbama ir tai puikiai tebegalioja. Tik pats žmogus gali savo valią sutapatinti su Kūrėjo valia ir pagal ją gyventi, bet kitam žmogui jos primesti negali niekas. Kitas žmogus visados turi teisę rinktis, kaip jam gyventi, kuo tikėti, su kuo bendrauti, ką pirkti, o ko nepirkti. Paprasta formulė kai kada būna pažeidžiama, o jeigu ši pagrindinė formulė pažeidžiama, tai aiškiai parodoma, kad žmoguje atsiskleidė  ne tik subtilusis šviesos gyvenimas, bet ir jo ego struktūra, kuri priklauso tamsos pasauliui. Pažinkite save. Nuolat kartojome, kad pažintumėte save žemiškajame pasaulyje, dabar sakome: mokykitės save pažinti ir subtiliajame pasaulyje. Pažinote, padarėte sprendimus, keiskitės ir aukite. Niekuomet niekas nesusisieja su tamsa amžiams. Tai tik pamokos, tai tik negebėjimas atskirti, kur šviesa, o kur prieblanda. Mokykitės save pažinti subtiliojoje erdvėje ir nemanykite, kad ten neįmanoma klysti. Mes, Mokytojai, kai kada klystame, ne visados teisingai įvertinę žmogaus ego, o jūs, gyvendami savo riboto sąmoningumo erdvėje, galite nuolat klysti. Tai juk pamokos, nemanykite, kad pajautus subtilųjį pasaulį jau esate neklystantys ir viską darantys teisingai. Tikrai ne. Jus ir čia darysite daugybę klaidų. Bet juk tam mes čia ir esame, kad apie tai galėtume kalbėti, kad jūs galėtumėte į save pažvelgti kitaip, kad galėtumėte įvertinti savo elgesį, savo manieras ir savo tiesas iš šono. Linkiu jums sėkmės savo tiesose ir savo paklydimuose. Jūs gi einate pažinimo keliu. Savęs žemiškojo ir savęs subtiliojo pažinimo keliu. Jums atsiveria visiškai nauja erdvė ir visiškai nauji veiklos horizontai. Tikrai reikia prisiminti, kad ir jūsų vidinis balsas gali klysti, todėl laikas nuo laiko pasitelkite savo racionalų protą ir įvertinkite savo veiksmų pasekmes.

Su meile, Viešpats Maitrėja

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *