Viešpats Maitrėja

Pažinkite savąjį ego

Sveika, čia Viešpats Maitrėja.

Aš atėjau pas tave. Tu šiandieną privalai savo mintis, savo supratimą pajungti Visatos dėsnių suvokimui. Ne Visatos gyvenimo (nors ir apie tai kalbėsime), bet dėsnių. Žmogus, įėjęs į naująją epochą, turi gauti žinių apie tai, kaip toje epochoje gyventi. Nes vertybės truputėli keisis, gyvenimo stilius keisis, turi keistis ir siekiai. Vadinasi, žmogus savo gyvenimu turi prisiderinti prie aukštų vibracijų subtiliojo pasaulio gyvenimo. Jis turi formuoti ne tik kasdienę savo veiklą, bet ir sugebėti tą veiklą suderinti su pagrindiniais Visatos dėsniais. Čia prasideda kūryba. Žmogaus kūnas atlaiko didžiulę apkrovą energijos. Jis gali per savo veiklą išskleisti į erdvę aukštos kokybės energiją, kuri sustiprintų visą pasaulį. Kiekviena materiali išraiška labai svarbi visai Visatai. Nes toks vystymosi pagrindas, tokia Dievo valia – per materialią išraišką suformuotą energiją galima vystyti subtiliojo pasaulio veiklą. Subtilusis pasaulis turi galingą jėgą, galingus energijų srautus, bet jie turi pasireikšti per materialią išraišką. Šiuo atveju, per žmogų. Kaip Dievo energija reiškiasi per žmogų, taip ir visa kita energija turi pasireikšti per žmogų. Buvo aktyvios tik kelios čakros: išgyvenimo, gyvenimo, pasirinkimų ir meilės. Kitos čakros pulsavo, mažiau ar daugiau veikė, bet jos nebuvo svarbiausios, kol žmogaus veikla buvo sukoncentruota išorinėje veikloje, išoriniame pasaulyje.

Dabar, epochoms keičiantis ir atsiveriant kitoms čakroms, keičiasi ne tik gyvenimo stilius, bet ir žmogaus sugebėjimas gyventi kartu su subtiliuoju pasauliu. Gebėjimas gauti informaciją, ją teisingai interpretuoti, analizuoti ir gyventi pagal tą informaciją. Suaktyvėjusi penktoji čakra, padės žmogui pajusti subtiliojo pasaulio įtaką jo gyvenime. Vienaip ar kitaip, jis įsiklausys į savo vidinį balsą, sugebės išgirsti ir subtiliojo pasaulio atstovus, ir išsiaiškinti gaunamą informaciją.  Kaip sugebės žmogus priimti tokią informaciją ir ją panaudoti – tai didelis išbandymas žmogaus ego. Pažinkite savąjį ego. Žmogus gali susireikšminti, pajusdamas naujas galimybes arba labai siekti to bendravimo, o nesugebėti jo išreikšti pagal dieviškumo principus. Jeigu  „sužais“ ego, žmogus susikurs labai sudėtingą savo išorinę aplinką. Nes, buvo sakyta, kad labai suaktyvės minties ir jausmų galia. Jeigu nesuvaldysite ego, jis vadovaus jūsų mintims ir jausmams – tada gyvenimo išraiška nebus kokybiška.

Aš, Viešpats Maitrėja, esu atsakingas už teisingą materialiąją išraišką, už teisingą ir tikslingą dieviškosios energijos panaudojimą. Už tikslingą bendradarbiavimą tarp žmogaus ir subtiliojo pasaulio atstovų.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *