Viešpats Maitrėja

Pranašus visados apmėto akmenimis

Siunčiu šilumą ir meilę jūsų namas, lai ramybė užlieja jūsų širdis.

Kasdien susiduriate su žmonių iškeltu ir išaukštintu negatyvumu. Jūs turite tokį pasaulį. Su tuo mes kovojame daugelį metų ir ta kova vis pralaimima. Nes negatyvumas sukurtas žmogaus, vadinasi žmogus turi tai ir sunaikinti. Šiandien mes kreipiamės į stiprius žmones, kurie sugeba prieš tą negatyvumą atsilaikyti, kurie sugeba jo nekurstyti. Labai tikiu jūsų vidine galia ir jūsų ryžtu eiti tiesos keliu. Patirti visą negatyvumą, nukreiptą į jus,  yra smulkmena, palyginus su tuo, kokį dievišką palaikymą jūs gaunate. Viską atlaikykite ramiai. Mes esame šalia, mes stosime į jūsų pusę ir visados atsiras žmonių, kurie jums padės jūsų sudėtingo gyvenimo valandą, kurie galės padėti materialioje aplinkoje. O mes visados esame šalia. Dėl savo pažiūrų ir gyvensenos susiduriate su žmonių smerkimu. Tai smulkmena. Tokių smulkmenų jūsų kelyje nuolat iškils, bet jūs einate keliu, kur atliekate daug svarbesnius dalykus. Jūs einate per gyvenimą ir žiežirbos kyla. Jos degins daugelio žmonių širdis, o žmonės norės „sudeginti“ jus. Nes jūs „sudrumsčiate jiems patogų gyvenimą“. Bet nuo kada patogus gyvenimas neša brandą sielai?

Jūs einate griežtai nustatytu keliu. Tikslas yra labai aiškus. Ir tai, ką jūs duodate Žemei čia ir dabar, yra daug svarbiau už iškilusias žiežirbas. Gal būt, jūsų kelią apsunkina tikrosios tiesos nežinojimas. Jūs nematote visko, ką iš tikro darote ir galite suabejoti savo darbo didingumu. Supraskite, tai, ką iš tikro darote yra labai svarbu ir labai plataus mąsto. Per jus einanti Pakylėtųjų Valdovų energija, keičia Žemės energetiką. Tik kai kurie jūsų mokytojai paleidžia savo spindulius – stipresnius ir silpnesnius, o žiežirbos jau laksto. Kas dėsis, kai Pakylėtieji Valdovai visu savo pajėgumu paleis per jus savo spindulius? Aplinkiniams su dideliu negatyvumu bus sunku.

Pakylėtieji Valdovai supranta – dar esate silpni ir dar daug ką priimate labai asmeniškai. Bet, kai širdyje iki galo suvoksite, kad nieko nebėra asmeniško, jūs eisite tvirtai savo keliu ir niekas nepajėgs jūsų išjudinti. O taip ir bus. Koks pagrindinis Armagedono tikslas? Sunaikinti žemas vibracijas. Norint jas sunaikinti – jas reikia iškelti. Iškelti iš žmogaus vidaus ir sudeginti. O kai žmogus gyvena patogiai, jis apsimeta, kad neturi žemų vibracijų. Netiesa. Tai tik nesugebėjimas įvertinti savęs. Labiausiai žemos vibracijos atsiveria per skaudžiausią kiekvieno žmogaus vietą. O jei užgauni skaudžią vietą, vadinasi jam skaudės. Ir jeigu jis nebus protingas, tai ji kovos su tavimi. Kaltų ieškos aplinkoje, ne savyje. O tada Armagedonui lengva įvertinti, koks iš tikro yra žmogus.

Mes negalime padaryti įtakos žmonijai be žmonių pagalbos. Pranašai sakydavo tiesą visados, net tada, kai juos apmėtydavo akmenimis. Šiais laikais žmogus bijos mesti akmenį ne dėl nuodėmės, o dėl to, kad jo neuždarytų į areštinę. Bet jis gali tuos akmenis paversti žodžiais ir jus apmėtyti. Jūs esate šviesos nešėjai, esate pranašai. Toks jūsų kelias. Tik jūsų neturi užgauti tie akmenys. Jūs saugomi. Tik save apsaugokite nuo asmeninių įsiskaudinimų. Šviesa, kuri eina per jūsų mintis, jausmus, per jūsų veiklą yra tokia galinga, kad keičia aplinkos vibracijas. Šiam procesui daug ruošėmės, tam ir laiškus duodame, kad atsirastų daugiau suprantančių ir palaikančių.

Lai jūsų mintys visados būna nukreiptos į mus, į dieviškąją šviesą. Taip jūs gausite daugiau išminties, daugiau suvokimo.

Labai linkiu jums ištvermės.

Ir dar kartą sakau: jūsų naujas gyvenimo kelias yra būtinas žmonijos atžvilgiu. Nesvarbu, kad kai kurie žmonės to neatlaiko. Nepykite žmonės, bet per daug suformavote negatyvumo. Už tai turite atsakyti. O tame negatyvume jau nebeįmanoma žmogiškai gyventi. Viską darome dėl jūsų pačių. Dėl žmonių, norinčių gyventi tiesoje, ramybėje, džiaugsme. Toks turi būti ir bus pasaulis. Dėl ateinančios naujos aušros reikia padirbėti.

Su meile ir didžiuliu palaikymu, Viešpats Maitrėja

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *