Viešpats Maitrėja

Priimkite pokyčio energiją (meditacija)

Skaitydami šį laišką pajuskite, kaip aš, Viešpats Maitrėja, įeinu į jūsų lauką su stipria savo jėga. Mano siekis yra įnešti pokyčio energiją į jūsų mintis, į jūsų gyvenseną. Noriu, kad jūs, kaip galima lengviau, giliau įeitumėte į savo vidinį pasaulį ir gebėtumėte suvokti tikrąją esmę, kodėl gyvenate ir kaip turite gyventi. Noriu, kad sutelktumėte dėmesį į savo vidinę būseną, vidinius pajautimus, savo gebėjimą susitelkti ir susilieti su Kūrėju, patikėti Jo galia ir gyventi Jo šviesoje. 

Gyvenimas Žemėje tai trumpa jūsų akimirka šioje materijoje, todėl džiaukitės kiekviena akimirka, kiekviena galimybe išjausti šį pasaulį. Išjausti tai, kad čia galite mylėti, galite mąstyti, galite veikti. Šią susitelkimo į laišką akimirką aš įlieju energijos į jūsų širdį, kad ji nurimtų, sutvirtėtų, sustiprinu pasitikėjimą savimi. Kartu sustiprinu jūsų bendravimo galimybes: stiprinu ir gerinu santykius su savimi, su artimais žmonėmis ir su Kūrėju. Labai svarbu atstatyti santykius su savimi, su savo vidiniu pasauliu, nes tame pasaulyje atsiveria visos subtiliojo pasaulio žinios. Tame vidiniame pasaulyje jūs galite pažinti Didžiąją Visatą, suvokti Visatos dėsnius. Suderinus protą ir širdį, galima į tą vidinį pasaulį įeiti ir rasti tą tikrąjį savo Aš. Neapsimestinį, ne siekiantį kažko labai daug, bet tą paprastą, tikrąjį savo Aš, kuris apgaubtas dieviškąją energija, kuris apgaubtas subtiliojo plano būtybių meile, kuris apgubtas Šviesa ir Tiesa. Įeikite į tą savo vidinį pasaulį, susitelkite į savo ketvirtąją čakrą ir pajuskite, kaip per ją įeinate į savo paslaptingą, nuostabų, naujai atsiskleidžiantį pasaulį. Į savo pažintį su savo siela ir esybe. Leiskite vidiniam pasauliui išsiskleisti visa jėga. Įkvėpkite, atsipalaiduokite ir priimkite mano jėgą, svarbiausia, priimkite savo jėgą, savo Aukštesniųjų sąmonių  jums siunčiamą palaikymą ir jėgą. Jėgą, kuri jums leis gyventi sąlytyje su Kūrėju, būti jame.

Grįžkime į sąlytį su Kūrėju: kiekviena savo kūno ląstele pajauskite Jį, pajauskite visumą,  bendrumą, atpalaiduokite savo mintis, neanalizuokite nieko, vėliau galėsite analizuoti. Dabar ramiai išjauskite energijas, kurios teka per jus, mėgaukitės tuo buvimu kartu. Priimkite pokyčio energiją, nes būtent ši energija leis jums  greičiau  įsisavinti žinias. Viena yra perskaityti ir norėti gyventi pagal tas tiesas, visai kas kita yra išgyventi tą tiesą, taip, kaip šią akimirką išgyvenate sąlytį su Kūrėju, su ramybe, tvirtumu, apsauga. Kiekvienas priimsite tiek, kiek galite, kiek esate pasiruošę priimti, kiekvienam atsivers tai, kas reikalinga jo gyvenime, jo pažinimui. Prisiminkite, kad jūs čia, Žemėje, mokotės ir kuriate, o ne vien išgyvenate nelaimes, jūs mokotės, kuriate ir kaupiate patirtį, todėl į viską žiūrėkite, kaip į pamokas, kurias reikia įvertinti, išmokti ir pasikeisti. Nenoriu jokių jūsų pažadų, kad keisitės ir tobulėsite, man nereikia pažadų, man reikia jūsų veiksmų ir Aš juos matau. Todėl gerbiu kiekvieną, kuris stengiasi suvokti save ir suvokti savyje esančią Kūrėjo valią. Man nereikia jūsų ašarų ar gailesčio sau, man reikia jūsų tvirtybės ir  siekio pažinti save konkrečiai, o pažinus padėti tai daryti kitam.

Būkite palaiminti, priimkite mano dovanojamą energiją jums, priimkite į savo širdį ir į savo protą, priimkite į savo gyvenimą. Labai džiaugiuosi jūsų siekiu išgirsti Pakylėtuosius Valdovus, džiaugiuosi, kad suteikėte galimybę įeiti į jūsų lauką, kad norite mūsų pagalbos ir priimate ją. Žmogus turi teisę gyventi taip, kaip jis nori, bet jeigu jis nori mano pagalbos, tai aš su didžiausia pagarba apgaubiu kiekvieną iš jūsų savo meile, švelnumu, o kartu ir ta tvirta pokyčio energija, kuri išjudins tam tikrą jūsų sąmonės sąstingį. Žinokit, kad daugybė mano pagalbininkų bus su jumis, mano siųsti angelai bus šalia jūsų, padės kiekvienoje gyvenimo akimirkoje, toje, kur matysime, kad reikia mūsų pagalbos. Aš matau, kaip jūsų sielos atsilaisvina, nusimeta naštos didžiulį kiekį, kaip pakyla į savo aukštesniuosius sielos planus, kaip jūs pamažu prisimenate tai, ką jūs planavote ateidami į įsikūnijimą, ką jūs kūrėte aukštesniuose planuose ir ką atsinešėte į šį gyvenimą. Išsivalo jūsų sąmonės kanalas taip, kad turėtumėte galimybę įeiti į aukštesnį savo sielos planą. Aš padedu tą kanalą jums atlaisvinti – ar leis tuo pasinaudoti jūsų protas, tai jau jūsų pasirinkimas, bet energiniame plane šis kanalas atsilaisvina ir jis įlies į jūsų gyvenimą jūsų pačių aukštesniosios sielos sąmonės energiją. Energiją, kuri atspindės tam tikras jūsų galimybes, gebėjimus, pasirinkimus. Ir jeigu gebėsite įsiklausyti į savo vidinį balsą, vidinį pajautimą, suprasite, į ką atkreipti dėmesį savo gyvenime, ką pakeisti, patobulinti, sukurti, padaryti, atjausti.  Tik neskubėkite gelbėti pasaulio, susigyvenkite su ta aplinka, kurioje esate, raskite džiaugsmo ten, kur esate, ir gyvenimas atves visus, kam bus reikalinga jūsų pagalba. Dvasiniu keliu už kitą žmogų nenueisite, kad ir kaip to norėtumėte ir siektumėte, todėl tai ne jūsų kelias – jūs patys turite ką veikti su savimi, ne tik pažinti save, bet ir žinoti, kaip gyventi, kad galėtumėte asmeniškai geriausiai išsiskleisti ir kitam  suteikti pajautimą, kas yra aukštesnės vibracijos, kas yra gyvenimas, kur negatyvumo lygis yra žemas. Dar aš einu į jūsų prisirišimų lauką – prisirišimų prie savo tiesų, kurios jumyse slypi iš senų laikų, iš praeitų įsikūnijimų. Tas tiesas reikia gerbti, bet kartu reikia priimti ir naujas žinias. Turi būti harmonija tarp praeities ir ateities. Harmonija tarp žmogaus ir Kūrėjo. Harmonija tarp jūsų išorinio pasaulio ir vidinio pasaulio. Harmonija tarp jūsų gyvenimo Žemėje ir jūsų gyvenimo Visatoje. Jūs nuostabūs, kad priimate mane į savo širdį, į savo tikėjimą, į savo viltį. Aš sutelkiu jėgą į jūsų šeštąją čakrą, į jūsų mąstymo ir suvokimo lauką, tegul susiaktyvina tam tikri smegenų impulsai, galintys priimti ir iššifruoti aukščiausiosios sąmonės siunčiamus jums signalus. Pagaliau mes pereiname iki septintosios čakros ir jūsų vidinė suaktyvinta jėga išsilieja į jūsų gyvenimą, į subtiliojo pasaulio erdves, į sąskambį su Aukščiausiąja jėga. Taip, per jūsų vidinio pasaulio vartus, aš paliečiu kiekvieno jūsų  viršutinę čakrą ir suaktyvinu jos judėjimo greitį, kad pažinimas ir suvokimas būtų visada aktyvus. Išjautimas to, kaip gyventi savo paprastą kasdienybę, būnat Kūrėjo valioje ir sąmonėje, kad jūsų žemiškosios sąmonės dalelytė virpėtų tuo pačiu dažniu, kaip Kūrėjo sąmonė. Negyvenkite atskirtyje nuo Kūrėjo, gyvenkite kartu su Juo, Jame, Jo didžiulėje meilėje, neaprėpiamoje, nesuvokiamoje, didžiulėje meilėje. Telaimina jus Kūrėjas.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *